Current track

Title

Artist

Background

De ce a fost nevoie să moară Isus?

Written by on mai 14, 2016

Pentru cei care nu-L urmează pe Isus Hristos, este greu de înţeles de ce și-ar sacrifica cineva viața pentru lume. Întrebările care circulă despre Domnul Isus Hristos și realitatea din spatele morții Lui vor frământa tot timpul lumea noastră, pentru că cei mai mulți oameni nu își pun timp deoparte din activitatea lor cotidiană pentru a-L cunoaște pe Cel care a murit pentru ei.

Subiect al discuțiilor constante și al mai multor teorii controversate nu este cauza din spatele morții lui Isus, ci sensul. Nu este clar de ce moartea lui Isus a trebuit să fie pe o cruce, deși răstignirea era cea mai crudă modalitate de execuție din epoca romană, o pedeapsă potrivită pentru păcatele întregii umanități. Este clar că răstignirea a fost singura moarte care putea împlini proorociile Vechiului Testament, ceea ce a fost prezis, că se va întâmpla cu Mesia.

Iată șapte motive pentru care credem că Isus a trebuit să moară.

Pentru a încheia ura dintre rasele umane

„Căci El este pacea noastră care din doi a făcut unul şi a surpat zidul de la mijloc care-i despărţea şi, în trupul Lui, a înlăturat vrăjmăşia dintre ei, Legea poruncilor, în orânduirile ei, ca să facă pe cei doi să fie în El însuşi un singur om nou, făcând astfel pace; şi a împăcat pe cei doi cu Dumnezeu într-un singur trup, prin cruce, prin care a nimicit vrăjmăşia.” (Efeseni 2:14-16)

Moartea lui Isus a fost sacrificiul Său final pentru evrei și non-evrei pentru a pune capăt ostilităților rasiale și etnice. Voia să împace ura care cauza conflict între cele două grupuri și tânjea ca ei să trăiască ca frați și surori. Isus a crezut că dacă se vor împăca, atunci vor găsi o modalitate de a se iubi unii pe alții și de a trăi fără un zid despărțitor.

Pentru uniunea în căsătorie

„Bărbaţilor, iubiți-vă nevestele, cum a iubit şi Hristos biserica și s-a dat pe Sine pentru ea”. (Efeseni 5:25)

Căsătoria era întotdeauna menită să fie o uniune care să facă un cuplu să fie unit puternic pentru tot restul vieții. Isus știa că moartea Lui va ajuta să pună bazele căsătoriei și să dovedească puterea devotamentului și a iubirii. Dumnezeu a dorit în căsătorie să fie un soț care-și iubește soția așa cum Hristos își iubește poporul Său și soția să răspundă bărbatului în felul în care i-ar răspunde lui Hristos. În căsniciile noastre, putem face legătura mai strânsă urmând exemplele de dragoste ale lui Isus. Isus a arătat dragoste necondiționată, indiferent de greșelile pe care le-a făcut persoana cu care El a interacţionat sau păcatele pe care le-a comis. El a fost răbdător, amabil și s-a uitat în ochii celor cu care a vorbit. Şi noi putem fi la fel, deşi acest lucru poate fi mai ușor spus decât făcut, dar va face legătura de căsătorie mult mai puternică.

Pentru a ne scăpa de blestem

„Hristos ne-a răscumpărat din blestemul legii devenind un blestem pentru noi.” (Galateni 3:13)

Moartea lui Isus a fost singura modalitate de a ne face liberi – cineva a trebuit să plătească pedeapsa cuvenită nouă și, în loc ca noi toţi să suferim, El a venit să ne scape de consecinţa păcatului nostru. El a plătit pedeapsa întreagă sacrificându-şi propria Sa viață pentru păcatele noastre, cu mult înainte ca noi să fi ştiut sau să fi crezut vreodată. Astfel, Biblia ne învață că a ne face drepţi înaintea lui Dumnezeu nu se bazează pe procesul de ținere a legii, ci trebuie să accepţi iertarea pe care Dumnezeu a pregătit-o și atunci răscumpărarea îţi va fi acordată. Suntem eliberaţi de blestemul păcatului din cauza prețului pe care Isus l-a plătit pentru noi. Suntem răscumpărați și vom merge într-o zi la cer pentru a ne bucura de viața noastră în Împărăţia perfectă a lui Dumnezeu.

Pentru a ne împăca cu Dumnezeu

„Căci…atunci când eram vrăjmaşi am fost împăcaţi cu Dumnezeu prin moartea Fiului Său…”. (Romani 5:10)

Împăcarea dintre om și Dumnezeu decurge în ambele sensuri. Dumnezeu a făcut o modificare spirituală în interiorul nostru, înlăturând vinovăția propriilor noastre păcate. El a fost capabil să ne ierte pentru păcatele groaznice pe care le-am comis împotriva Lui. Actul de împăcare înseamnă ca noi să-l primim pe Dumnezeu pe tronul  inimii noastre și să prețuim darul preţios al lui Dumnezeu. Trebuie să acceptăm darul Lui cu inima noastră și să cerem iertare. Isus a suferit în locul nostru pe acea cruce și pentru asta suntem veșnic recunoscători. A făcut ceva pe care nimeni altcineva nu ar fi putut face vreodată. Putem avea o relație profundă, iubitoare și grijulie cu Dumnezeu datorită lucrării lui Isus.

Pentru păcătoşi

„Dar Dumnezeu își arată dragostea față de noi prin faptul că pe când eram încă păcătoși, Hristos a murit pentru noi”. (Romani 5: 8)

Iubirea lui Dumnezeu este arătată prin sacrificiul cel mai mare care se poate face pentru a ne salva de consecinţa păcatelor noastre. Am fi condamnaţi să suferim veşnic în iad dacă Dumnezeu nu ar fi făcut o cale pentru a fi iertați pentru greșelile noastre. Dumnezeu a renunțat la singurul său Fiu pentru ca acest lucru să se întâmple. Ioan 3:16 reiterează acest lucru: „El a dat pe singurul Său Fiu”. Răstignirea pe care Hristos a trebuit să o îndure este întruchiparea iubirii Sale pentru noi și dezvăluie cât de enormă a fost datoria noastră. Păcatele lumii erau atât de mari, încât Isus a trebuit să treacă printr-o durere atât de tragică și incredibilă pentru a putea aduce iertare. Nu putem niciodată să-i mulțumim suficient pentru acest dar pentru noi.

Pentru a ne aduce la Dumnezeu

„Hristos … a suferit o dată pentru păcate, El cel Neprihănit, pentru cei nelegiuiţi, ca să ne aducă la Dumnezeu”. (1 Petru 3:18)

Jertfa lui Isus a fost un gest pe care niciun cuvânt nu îl poate descrie. Importanţa morții Sale a certificat, pentru eternitate, mulțumirea și speranța noastră pentru ca lucrarea Lui să continue de la o generație la alta. Nu contează cât timp va fi trecut, jertfa Sa va fi întotdeauna preţioasă pentru inimile noastre. El  a murit pentru întreaga lume. Acolo, în jertfa Lui, este loc pentru oricine, care cu semerenie renunţă la căile lui, la propria neprihănire, şi prin credinţă primeşte darul nepreţuit al iertării şi împăcării pe care Dumnezeu ni l-a dat în Isus Hristos.

Pentru a ne scăpa de condamnare

„Acum, dar , nu este nici o osândire pentru cei ce sunt în Hristos Isus.” (Romani 8: 1)

A fi în Hristos înseamnă pur și simplu o decizie să începi să trăieşti o relație cu El prin credință. Înseamnă că alegi să-ţi dedici viața Lui și să construieşti zi de zi, puţin câte puţin,  această relație până ce ea este partea cea mai semnificativă a vieţii tale. Moartea Sa a adus libertatea tuturor celor care credem că Hristos a murit pe cruce. Jertfa lui va fi valabilă pentru oricine crede în existența și misiunea Lui. Această jertfă din partea Domnului ne permite să intrăm în Rai și nu vom suferi cu Satana în iad. Ce dar uimitor ne-a oferit Domnul. Niciodată pe acest pământ nu vom putea înțelege cu adevărat cât de mare este dragostea Lui pentru noi. Doar când vom fi în prezenţa Lui vom putea înţelege pe deplin.

Au fost multe motive pentru care Isus a trebuit să moară și toate au făcut lumea un loc mult mai bun. Prin sacrificiul Său suprem, Isus ne-a oferit ocazia să înflorim în această lume și într-o zi să ne reîntâlnim cu El în ceruri. A fost semnul iubirii necondiționate și puternice!


Reader's opinions

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *