Current track

Title

Artist

Background

7 Mai 2020

Written by on mai 7, 2020

Numeri 16:25-50

25 Moise s-a sculat şi s-a dus la Datan şi Abiram; şi bătrânii lui Israel au mers după el.

26 A vorbit adunării şi a zis: „Depărtaţi-vă de corturile acestor oameni răi şi nu vă atingeţi de nimic din ce este al lor, ca să nu pieriţi odată cu pedepsirea lor pentru toate păcatele lor.”

27 Ei s-au depărtat din preajma locuinţei lui Core, Datan şi Abiram. Datan şi Abiram au ieşit afară şi au stat la uşa corturilor lor, cu nevestele, copiii şi pruncii lor.

28 Moise a zis: „Iată cum veţi cunoaşte că Domnul m-a trimis să fac toate aceste lucruri şi că nu lucrez din capul meu.

29 Dacă oamenii aceştia vor muri cum mor toţi oamenii şi dacă vor avea aceeaşi soartă ca toţi oamenii, nu m-a trimis Domnul;

30 dar dacă Domnul va face un lucru nemaiauzit, dacă pământul îşi va deschide gura ca să-i înghită cu tot ce au, aşa încât se vor coborî de vii în Locuinţa morţilor – atunci veţi şti că oamenii aceştia au hulit pe Domnul.”

31 Pe când isprăvea el de spus toate aceste vorbe, pământul de sub ei s-a despicat în două.

32 Pământul şi-a deschis gura şi i-a înghiţit, pe ei şi casele lor, împreună cu toţi oamenii lui Core şi toate averile lor.

33 Şi s-au coborât astfel de vii în Locuinţa morţilor, ei şi tot ce aveau; pământul i-a acoperit de tot şi au pierit din mijlocul adunării.

34 Tot Israelul, care era în jurul lor, când au ţipat ei, a fugit; căci ziceau: „Să fugim ca să nu ne înghită pământul!”

35 Un foc a ieşit de la Domnul şi a mistuit pe cei două sute cincizeci de oameni care aduceau tămâia.

36 Domnul a vorbit lui Moise şi zis:

37 „Spune lui Eleazar, fiul preotului Aaron, să scoată cădelniţele din foc şi să lepede focul din ele, căci sunt sfinţite.

38 Cu cădelniţele acestor oameni, care au păcătuit şi au ispăşit păcatul cu viaţa lor, să se facă nişte plăci întinse cu care să se acopere altarul. Fiindcă au fost aduse înaintea Domnului şi sunt sfinţite, să slujească de aducere aminte copiilor lui Israel.

39 Preotul Eleazar a luat cădelniţele de aramă, pe care le aduseseră cei arşi, şi a făcut din ele nişte plăci pentru acoperirea altarului.

40 Acesta este un semn de aducere aminte pentru copiii lui Israel, pentru ca niciun străin, care nu este din neamul lui Aaron, să nu se apropie să aducă tămâie înaintea Domnului şi să nu i se întâmple ca lui Core şi cetei lui, după cum spusese Domnul prin Moise.

41 A doua zi, toată adunarea copiilor lui Israel a cârtit împotriva lui Moise şi împotriva lui Aaron, zicând: „Voi aţi omorât pe poporul Domnului!”

42 Pe când se strângea adunarea împotriva lui Moise şi împotriva lui Aaron, şi pe când îşi îndreptau privirile spre Cortul întâlnirii, iată că l-a acoperit norul şi s-a arătat slava Domnului.

43 Atunci Moise şi Aaron au venit înaintea Cortului întâlnirii.

44 Şi Domnul a vorbit lui Moise şi a zis:

45 „Daţi-vă la o parte din mijlocul acestei adunări, şi-i voi topi într-o clipă!” Ei au căzut cu feţele la pământ;

46 şi Moise a zis lui Aaron: „Ia cădelniţa, pune foc în ea de pe altar, pune tămâie în ea, du-te repede la adunare şi fă ispăşire pentru ei; căci a izbucnit mânia Domnului şi a început urgia.”

47 Aaron a luat cădelniţa, cum zisese Moise, şi a alergat în mijlocul adunării, şi iată că începuse urgia printre popor. El a tămâiat şi a făcut ispăşire pentru norod.

48 S-a aşezat între cei morţi şi între cei vii, şi urgia a încetat.

49 Paisprezece mii şapte sute de inşi au murit de urgia aceasta, afară de cei ce muriseră din pricina lui Core.

50 Aaron s-a întors la Moise, la uşa Cortului întâlnirii. Urgia încetase.

Romani 3

Întâietatea iudeului

1 Care este deci întâietatea iudeului sau care este folosul tăierii împrejur?

2 Oricum, sunt mari. Şi mai întâi de toate, prin faptul că* lor le-au fost încredinţate cuvintele lui Dumnezeu.

Deut 4:7Deut 4:8Ps 147:19Ps 147:20Rom 2:18Rom 9:4;

3 Şi ce are a face dacă unii* n-au crezut? Necredinţa** lor va nimici ea credincioşia lui Dumnezeu?

Rom 10:16Evr 4:2; ** Num 23:19Rom 9:6Rom 11:292 Tim 2:13;

4 Nicidecum*! Dimpotrivă, Dumnezeu** să fie găsit adevărat şi toţi† oamenii să fie găsiţi mincinoşi, după cum este scris: „Ca†† să fii găsit neprihănit în cuvintele Tale şi să ieşi biruitor când vei fi judecat.”

Iov 40:8; ** Ioan 3:33; † Ps 62:9Ps 116:11; †† Ps 51:4;

5 Dar, dacă nelegiuirea noastră pune în lumină neprihănirea lui Dumnezeu, ce vom zice? Nu cumva Dumnezeu este nedrept când Îşi dezlănţuie mânia? (Vorbesc* în felul oamenilor.)

Rom 6:19Gal 3:15;

6 Nicidecum! Pentru că, altfel, cum* va judeca Dumnezeu lumea?

Gen 18:25Iov 8:3Iov 34:17;

7 Şi dacă, prin minciuna mea, adevărul lui Dumnezeu străluceşte şi mai mult spre slava Lui, de ce mai sunt eu însumi judecat ca păcătos?

8 Şi de ce să* nu facem răul ca să vină bine din el, cum pretind unii, care ne vorbesc de rău, că spunem noi? Osânda acestor oameni este dreaptă.

Rom 5:20Rom 6:1Rom 6:15;

Iudeii şi neamurile sunt la fel

9 Ce urmează atunci? Suntem noi mai buni decât ei? Nicidecum. Fiindcă am dovedit că toţi*, fie iudei, fie greci, sunt sub păcat,

Rom 3:23Gal 3:22;

10 după cum este scris: „Nu este niciun om neprihănit, niciunul măcar.

11 Nu* este niciunul care să aibă pricepere. Nu este niciunul care să caute cu tot dinadinsul pe Dumnezeu.

Ps 14:1-3Ps 53:1;

12 Toţi s-au abătut şi au ajuns nişte netrebnici. Nu este niciunul care să facă binele, niciunul măcar.

13 Gâtlejul* lor este un mormânt deschis; se slujesc de limbile lor ca să înşele; sub buze au venin** de aspidă;

Ps 5:9Ier 5:16; ** Ps 140:3;

14 gura* le este plină de blestem şi de amărăciune;

Ps 10:7;

15 au picioarele grabnice* să verse sânge;

Prov 1:16Isa 59:7Isa 59:8;

16 prăpădul şi pustiirea sunt pe drumul lor;

17 nu cunosc calea păcii;

18 frica de Dumnezeu nu* este înaintea ochilor lor.”

Ps 36:1;

19 Ştim însă că tot ce* spune Legea, spune celor ce sunt sub Lege, pentru ca orice** gură să fie astupată şi toatㆠlumea să fie găsită vinovată înaintea lui Dumnezeu.

Ioan 10:34Ioan 15:25; ** Iov 5:16Ps 107:42Ezec 16:63Rom 1:20Rom 2:1; † Rom 2:2Rom 3:9Rom 3:23;

20 Căci nimeni nu va fi socotit neprihănit înaintea Lui prin* faptele Legii, deoarece prin** Lege vine cunoştinţa deplină a păcatului.

Ps 143:2Fapte 13:39Gal 2:16Gal 3:11Efes 2:8Efes 2:9Tit 3:5; ** Rom 7:7;

Iertarea prin credinţă

21 Dar acum s-a arătat o neprihănire*1 pe care o dă Dumnezeu, fără lege – despre ea mărturisesc** Legea şi† Prorocii –

Fapte 15:11Rom 1:17Fil 3:9Evr 11:4; ** Ioan 5:46Fapte 26:22; † Rom 1:21 Pet 1:10;

22 şi anume neprihănirea dată de Dumnezeu, care vine prin credinţa în Isus Hristos, pentru toţi şi peste toţi cei ce cred în El. Nu* este nicio deosebire.

Rom 10:12Gal 3:28Col 3:11;

23 Căci toţi* au păcătuit şi sunt lipsiţi de slava lui Dumnezeu.

Rom 3:9Rom 11:32Gal 3:22;

24 Şi sunt socotiţi neprihăniţi, fără plată, prin* harul Său, prin** răscumpărarea care este în Hristos Isus.

Rom 4:16Efes 2:8Tit 3:5Tit 3:7; ** Mat 20:28Efes 1:7Col 1:111 Tim 2:6Evr 9:121 Pet 1:181 Pet 1:19;

25 Pe El, Dumnezeu L-a rânduit mai dinainte să fie*, prin credinţa în sângele** Lui, o jertfă de ispăşire, ca să-Şi arate neprihănirea Lui, căci† trecuse cu vederea păcatele dinainte, în vremea îndelungii răbdări a lui Dumnezeu,

Lev 16:151 Ioan 2:21 Ioan 4:10; ** Col 1:20; † Fapte 13:38Fapte 13:391 Tim 1:15Fapte 17:30Evr 9:15;

26 pentru ca, în vremea de acum, să-Şi arate neprihănirea Lui în aşa fel încât să fie neprihănit, şi totuşi să socotească neprihănit pe cel ce crede în Isus.

27 Unde este dar* pricina de laudă? S-a dus. Prin ce fel de lege? A faptelor? Nu, ci prin legea credinţei.

Rom 2:17Rom 2:23Rom 4:21 Cor 1:291 Cor 1:31Efes 2:9;

28 Pentru că noi credem că omul este socotit neprihănit prin* credinţă, fără faptele Legii.

Fapte 13:38Fapte 13:39Rom 3:20-22Rom 8:3Gal 2:16;

29 Sau, poate, Dumnezeu este numai Dumnezeul iudeilor? Nu este şi al neamurilor? Da, este şi al neamurilor,

30 deoarece Dumnezeu este unul* singur şi El va socoti neprihăniţi prin credinţă pe cei tăiaţi împrejur şi tot prin credinţă şi pe cei netăiaţi împrejur.

Rom 10:12Rom 10:13Gal 3:8Gal 3:20Gal 3:28;

Pilda lui Avraam

31 Deci, prin credinţă desfiinţăm noi Legea? Nicidecum. Dimpotrivă, noi întărim Legea.


Reader's opinions

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *Continue reading

Next post

8 Mai 2020


Previous post

APEL URGENT


Thumbnail