Current track

Title

Artist

Background

Sâmbătă, 9 Mai 2020

Written by on mai 9, 2020

Numeri, Capitolul 19

Vaca roşie, apa de curăţire

1 Domnul a vorbit lui Moise şi lui Aaron şi a zis:

2 „Iată ce porunceşte legea pe care a dat-o Domnul, zicând: ‘Vorbeşte copiilor lui Israel să-ţi aducă o vacă roşie, fără pată, fără vreun cusur trupesc şi care să nu* fi fost pusă la jug.

Deut 21:31 Sam 6:7;

3 S-o daţi preotului Eleazar; el s-o scoată* din tabără şi să fie junghiată înaintea lui.

Lev 4:12Lev 4:21Lev 16:27Evr 13:11;

4 Preotul Eleazar să ia cu degetul din sângele vacii şi să* stropească de şapte ori înaintea cortului întâlnirii.

Lev 4:6Lev 16:14Lev 16:19Evr 9:13;

5 Vaca să fie arsă sub ochii lui; să-i ardă pielea*, carnea şi sângele, împreună cu balega.

Exod 29:14Lev 4:11Lev 4:12;

6 Preotul să ia* lemn de cedru, isop şi cârmâz şi să le arunce în mijlocul flăcărilor care vor mistui vaca.

Lev 14:4Lev 14:6Lev 14:49;

7 Preotul* să-şi spele hainele şi să-şi scalde trupul în apă, apoi să intre iarăşi în tabără şi să fie necurat până seara.

Lev 11:25Lev 15:5;

8 Cel ce va arde vaca să-şi spele hainele în apă şi să-şi scalde trupul în apă şi să fie necurat până seara.

9 Un om curat să strângă cenuşa* vacii şi s-o pună într-un loc curat afară din tabără; s-o păstreze pentru adunarea copiilor lui Israel, ca să facă apa de curăţire**. Aceasta este o apă de ispăşire.

Evr 9:13; ** Num 19:13Num 19:20Num 19:21Num 31:23;

10 Cel ce va strânge cenuşa vacii să-şi spele hainele şi să fie necurat până seara. Aceasta să fie o lege veşnică atât pentru copiii lui Israel, cât şi pentru străinul care locuieşte în mijlocul lor.

11 Cine* se va atinge de vreun mort, de vreun trup omenesc mort, să fie necurat timp de şapte zile.

Lev 21:1Num 5:2Num 9:6Num 9:10Num 31:19Num 19:16Plang 4:14Hag 2:13;

12 Să* se curăţească cu apa aceasta a treia zi şi a şaptea zi şi va fi curat, dar, dacă nu se curăţeşte a treia zi şi a şaptea zi, nu va fi curat.

Num 31:19;

13 Cine se va atinge de un mort, de trupul unui om mort, şi nu se va curăţi pângăreşte* cortul Domnului; acela să fie nimicit din Israel. Fiindcă nu s-a stropit peste el apa** de curăţire, este necurat şi necurăţia† lui este încă peste el.

Lev 15:31; ** Num 8:7Num 19:9; † Lev 7:20Lev 22:3;

14 Iată legea când va muri un om într-un cort: oricine va intra în cort şi oricine se va afla în cort va fi necurat şapte zile.

15 De asemenea, orice* vas descoperit, care nu va avea un capac bine strâns pe el, va fi necurat.

Lev 11:32Num 31:20;

16 Oricine* se va atinge pe câmp de un om ucis de sabie sau de un mort sau de oase omeneşti sau de vreun mormânt va fi necurat timp de şapte zile.

Num 19:11;

17 Pentru cel necurat, să se ia* cenuşă de la jertfa de ispăşire care a fost arsă şi să toarne peste ea apă de izvor într-un vas.

Num 19:9;

18 Un om curat să ia* isop şi să-l înmoaie în apă; să stropească apoi cu el cortul, toate uneltele, oamenii care sunt acolo, pe cel ce s-a atins de oase omeneşti sau de vreun om ucis sau de vreun mort sau de vreun mormânt.

Ps 51:7;

19 Cel curat să stropească pe cel necurat a treia zi şi a şaptea zi şi să-l curăţească în ziua* a şaptea. Să-şi spele hainele şi să se scalde în apă şi seara va fi curat.

Lev 14:9;

20 Un om care va fi necurat şi nu se va curăţi va fi nimicit din mijlocul adunării, căci a spurcat* Sfântul Locaş al Domnului; fiindcă n-a fost stropită peste el apa de curăţire, este necurat.

Num 19:13;

21 Aceasta să fie o lege veşnică pentru ei. Cel ce va stropi pe altul cu apa de curăţire să-şi spele hainele şi cel ce se va atinge de apa de curăţire să fie necurat până seara.

22 Orice* lucru de care se va atinge cel necurat va fi necurat şi cine se va atinge de el să fie necurat până seara.’”

Romani, Capitolul 5Roadele acestui fapt

1 Deci, fiindcă suntem socotiţi neprihăniţi prin credinţă*, avem1 pace** cu Dumnezeu, prin† Domnul nostru Isus Hristos.

Isa 32:17Ioan 16:33Rom 3:28Rom 3:30; ** Efes 2:14Col 1:20; † Ioan 10:9Ioan 14:6Efes 2:18Efes 3:12Evr 10:19;

2 Lui Îi datorăm faptul că, prin credinţă, am intrat în această stare de har în* care suntem şi ne bucurăm** în nădejdea slavei lui Dumnezeu.

1 Cor 15:1; ** Evr 3:6;

3 Ba mai mult, ne* bucurăm chiar şi în necazurile noastre, căci ştim** că necazul aduce răbdare,

Mat 5:11Mat 5:12Fapte 5:412 Cor 12:10Fil 2:17Iac 1:2Iac 1:121 Pet 3:14; ** Iac 1:3;

4 răbdarea* aduce biruinţă în încercare, iar biruinţa aceasta aduce nădejdea.

Iac 1:12;

5 Însă nădejdea* aceasta nu înşală, pentru că** dragostea lui Dumnezeu a fost turnată în inimile noastre prin Duhul Sfânt, care ne-a fost dat.

Fil 1:20; ** 2 Cor 1:22Gal 4:6Efes 1:13Efes 1:14;

6 Căci, pe când eram noi încă fără putere, Hristos, la vremea cuvenită, a* murit pentru cei nelegiuiţi.

Rom 4:25Rom 5:8;

7 Pentru un om neprihănit cu greu ar muri cineva, dar pentru binefăcătorul lui poate că s-ar găsi cineva să moară.

8 Dar Dumnezeu* Îşi arată dragostea faţă de noi prin faptul că, pe când eram noi încă păcătoşi, Hristos a murit pentru noi.

Ioan 15:131 Pet 3:181 Ioan 3:161 Ioan 4:91 Ioan 4:10;

9 Deci, cu atât mai mult acum, când suntem socotiţi neprihăniţi prin* sângele Lui, vom fi mântuiţi prin El de mânia lui Dumnezeu**.

Rom 3:25Efes 2:13Evr 9:141 Ioan 1:7; ** Rom 1:181 Tes 1:10;

10 Căci, dacă* atunci când eram vrăjmaşi, am fost împăcaţi** cu Dumnezeu, prin moartea Fiului Său, cu mult mai mult acum, când suntem împăcaţi cu El, vom fi mântuiţi prin† viaţa Lui.

Rom 8:32; ** 2 Cor 5:182 Cor 5:19Efes 2:16Col 1:20Col 1:21; † Ioan 5:26Ioan 14:192 Cor 4:102 Cor 4:11;

11 Şi nu numai atât, dar ne* şi bucurăm în Dumnezeu, prin Domnul nostru Isus Hristos, prin care am căpătat împăcarea.

Rom 2:17Rom 3:29Rom 3:30Gal 4:9;

Păcatul şi harul

12 De aceea, după cum printr-un* singur om a intrat păcatul în lume şi prin** păcat a intrat moartea, şi astfel moartea a trecut asupra tuturor oamenilor, din pricină că toţi au păcătuit…

Gen 3:61 Cor 15:21; ** Gen 2:17Rom 6:231 Cor 15:21;

13 (Căci înainte de Lege păcatul era în lume. Dar păcatul* nu este ţinut în seamă câtă vreme nu este o lege.

Rom 4:151 Ioan 3:4;

14 Totuşi moartea a domnit, de la Adam până la Moise, chiar peste cei ce nu păcătuiseră printr-o călcare de lege asemănătoare cu a lui Adam, care* este o icoană preînchipuitoare a Celui ce avea să vină.

1 Cor 15:211 Cor 15:221 Cor 15:45;

15 Dar cu darul fără plată nu este ca şi cu greşeala, căci, dacă prin greşeala unuia singur, cei mulţi au fost loviţi cu moartea, apoi cu mult mai mult harul lui Dumnezeu şi darul pe care ni l-a făcut harul acesta într-un singur om, adică în Isus Hristos, s-au dat din belşug celor* mulţi.

Isa 53:11Mat 20:28Mat 26:28;

16 Şi darul fără plată nu vine ca printr-acel unul care a păcătuit, căci judecata venită de la unul a adus osânda, dar darul fără plată venit în urma multor greşeli a adus o hotărâre de iertare.

17 Dacă deci, prin greşeala unuia singur, moartea a domnit prin el singur, cu mult mai mult cei ce primesc, în toată plinătatea, harul şi darul neprihănirii vor domni în viaţă prin Acel Unul singur, care este Isus Hristos!)

18 …Astfel dar, după cum printr-o singură greşeală a venit o osândă care a lovit pe* toţi oamenii, tot aşa, printr-o singură hotărâre de iertare a venit pentru toţi oamenii o hotărâre de neprihănire care dă viaţa.

Ioan 12:32Evr 2:9;

19 Căci, după cum, prin neascultarea unui singur om, cei mulţi au fost făcuţi păcătoşi, tot aşa, prin ascultarea unui singur om, cei mulţi vor fi făcuţi neprihăniţi.

20 Ba încă şi Legea* a venit pentru ca să se înmulţească greşeala, dar unde s-a înmulţit păcatul, acolo harul s-a înmulţit** şi mai mult,

Ioan 15:22Rom 3:20Rom 4:15Rom 7:8Gal 3:19Gal 3:23; ** Luca 7:471 Tim 1:14;

21 pentru ca, după cum păcatul a stăpânit dând moartea, tot aşa şi harul să stăpânească dând neprihănirea, ca să dea viaţa veşnică, prin Isus Hristos, Domnul nostru.


Reader's opinions

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *Continue reading