Current track

Title

Artist

Background

Duminică, 10 Mai 2020

Written by on mai 10, 2020


Numeri, Capitolul 20

Moartea Mariei. Apele de la Meriba. Pedepsirea lui Moise

1 Toată adunarea copiilor* lui Israel a ajuns în pustia Ţin în luna întâi. Şi poporul s-a oprit la Cades. Acolo a murit** şi a fost îngropată Maria.

Num 33:36; ** Exod 15:20Num 26:59;

2 Adunarea* n-avea apă. Şi s-au** răsculat împotriva lui Moise şi împotriva lui Aaron.

Exod 11:1; ** Num 16:19Num 16:42;

3 Poporul a căutat* ceartă cu Moise. Ei au zis: „Ce bine ar fi fost să fi murit noi când** au murit fraţii noştri înaintea Domnului!

Exod 17:2Num 14:2; ** Num 11:1Num 11:33Num 14:37Num 16:32Num 16:35Num 16:49;

4 Pentru ce* aţi adus adunarea Domnului în pustia aceasta, ca să murim în ea, noi şi vitele noastre?

Exod 17:3;

5 Pentru ce ne-aţi scos din Egipt şi ne-aţi adus în acest loc rău, unde nu este nici loc de semănat, nici smochin, nici viţă, nici rodiu, nici apă de băut?”

6 Moise şi Aaron au plecat de la adunare şi s-au dus la uşa cortului întâlnirii. Au căzut* cu faţa la pământ şi li s-a arătat slava** Domnului.

Num 14:5Num 16:4Num 16:22Num 16:45; ** Num 14:10;

7 Domnul a vorbit lui Moise şi a zis:

8 „Ia* toiagul şi cheamă adunarea, tu şi fratele tău Aaron. Să vorbiţi stâncii acesteia în faţa lor, şi ea va da apă. Să le scoţi** astfel apă din stâncă şi să adăpi adunarea şi vitele lor.”

Exod 17:5; ** Neem 9:15Ps 78:15Ps 78:16Ps 105:41Ps 114:8Isa 43:20Isa 48:21;

9 Moise a luat toiagul dinaintea* Domnului, cum îi poruncise Domnul.

Num 17:10;

10 Moise şi Aaron au chemat adunarea înaintea stâncii. Şi Moise le-a zis: „Ascultaţi*, răzvrătiţilor! Vom putea noi oare să vă scoatem apă din stânca aceasta?”

Ps 106:33;

11 Apoi Moise a ridicat mâna şi a lovit stânca de două ori cu toiagul. Şi a ieşit apă* din belşug, aşa încât a băut şi adunarea şi au băut şi vitele.

Exod 17:6Deut 8:151 Cor 10:4;

12 Atunci, Domnul a zis lui Moise: „Pentru că n-aţi* crezut în Mine ca să Mă sfinţiţi** înaintea copiilor lui Israel, nu voi veţi duce adunarea aceasta în ţara pe care i-o dau.”

Num 27:14Deut 1:37Deut 3:26Deut 32:51; ** Lev 10:3Ezec 20:41Ezec 36:23Ezec 38:161 Pet 3:15;

13 Acestea sunt* apele Meriba (Ceartă), unde s-au certat copiii lui Israel cu Domnul, care a fost sfinţit între ei.

Deut 33:8Ps 95:8Ps 106:32;

Edomiţii şi israeliţii

14 De la Cades, Moise* a trimis nişte soli la împăratul Edomului ca să-i spună: „Aşa** vorbeşte fratele tău Israel: ‘Tu ştii toate suferinţele prin care am trecut.

Jud 11:16Jud 11:17; ** Deut 2:4Deut 23:7Obad 1:10Obad 1:12;

15 Părinţii* noştri s-au coborât în Egipt şi am** locuit acolo multă vreme. Dar egiptenii ne-au chinuit, pe noi şi pe părinţii noştri.

Gen 46:6Fapte 7:15; ** Exod 12:40Exod 1:11Deut 26:6Fapte 7:19;

16 Am* strigat către Domnul, şi El ne-a auzit glasul. A trimis** un Înger şi ne-a scos din Egipt. Şi iată că suntem la Cades, cetate care se află la marginea ţinutului tău.

Exod 2:23Exod 3:7; ** Exod 3:2Exod 14:19Exod 23:20Exod 33:2;

17 Lasă-ne* să trecem prin ţara ta; nu vom trece nici prin ogoare, nici prin vii şi nici nu vom bea apă din fântâni; vom merge pe drumul împărătesc, fără să ne abatem la dreapta sau la stânga, până vom trece de ţinutul tău.’”

Num 21:22Deut 2:27;

18 Edom i-a răspuns: „Să nu cumva să treci pe la mine, căci altfel îţi voi ieşi înainte cu sabia.”

19 Copiii lui Israel i-au zis: „Vom merge pe drumul cel mare şi, dacă vom bea din apa ta eu şi turmele mele, îţi voi* plăti preţul; nu-ţi cer altceva decât să trec cu picioarele!”

Deut 2:6Deut 2:28;

20 El a răspuns: „Să nu cumva* să treci!” Şi Edom i-a ieşit înainte cu multă gloată şi cu mână tare.

Jud 11:17;

21 Astfel*, Edom n-a vrut să lase pe Israel să treacă prin ţinutul lui. Şi Israel s-a abătut** de la el.

Deut 2:27Deut 2:29; ** Deut 2:4Deut 2:5Deut 2:8Jud 11:18;

Moartea lui Aaron. Eleazar

22 Toată adunarea copiilor lui Israel a plecat de la Cades* şi a ajuns** la muntele Hor.

Num 33:37; ** Num 21:4;

23 Domnul a zis lui Moise şi lui Aaron lângă muntele Hor, la hotarele ţării lui Edom:

24 „Aaron are să fie adăugat* la poporul lui, căci nu va intra în ţara pe care o dau copiilor lui Israel, pentru că v-aţi** împotrivit poruncii Mele, la apele Meriba.

Gen 25:8Num 27:13Num 31:2Deut 32:50; ** Num 20:12;

25 Ia pe Aaron* şi pe fiul său Eleazar şi suie-i pe muntele Hor.

Num 33:38Deut 32:50;

26 Dezbracă pe Aaron de veşmintele lui şi îmbracă pe fiul său Eleazar cu ele. Acolo va fi adăugat Aaron la poporul lui şi va muri.”

27 Moise a făcut ce-i poruncise Domnul. S-au suit pe muntele Hor, în faţa întregii adunări.

28 Moise* a dezbrăcat pe Aaron de veşmintele lui şi a îmbrăcat cu ele pe fiul său Eleazar. Aaron** a murit acolo, pe vârful muntelui. Moise şi Eleazar s-au coborât de pe munte.

Exod 29:29Exod 29:30; ** Num 33:38Deut 10:6Deut 32:50;

29 Toată adunarea a văzut că Aaron murise şi toată casa lui Israel a plâns pe Aaron treizeci* de zile.

Romani, Capitolul 6

Harul ne izbăveşte de stăpânirea păcatului

1 Ce vom zice dar? Să păcătuim* mereu ca să se înmulţească harul?

Rom 3:8Rom 6:15;

2 Nicidecum! Noi, care am* murit faţă de păcat, cum să mai trăim în păcat?

Rom 6:11Rom 7:4Gal 2:19Gal 6:14Col 3:31 Pet 2:24;

3 Nu ştiţi că toţi câţi* am fost botezaţi în Isus Hristos, am fost botezaţi în** moartea Lui?

Gal 3:27; ** 1 Cor 15:29;

4 Noi, deci, prin botezul în moartea Lui, am fost îngropaţi* împreună cu El, pentru ca, după cum** Hristos a înviat din morţi prin slava† Tatălui, tot aşa†† şi noi să trăim o viaţă nouă.

Col 2:12; ** Rom 8:111 Cor 6:142 Cor 13:4; † Ioan 2:11Ioan 11:40; †† Gal 6:15Efes 4:22-24Col 3:10;

5 În adevăr, dacă* ne-am făcut una cu El printr-o moarte asemănătoare cu a Lui, vom fi una cu El şi printr-o înviere asemănătoare cu a Lui.

Fil 3:10Fil 3:11;

6 Ştim bine că omul* nostru cel vechi a fost răstignit împreună cu El, pentru ca trupul** păcatului să fie dezbrăcat de puterea lui, în aşa fel ca să nu mai fim robi ai păcatului,

Gal 2:20Gal 5:24Gal 6:14Efes 4:22Col 3:5Col 3:9; ** Col 2:11;

7 căci cine* a murit, de drept, este izbăvit de păcat.

1 Pet 4:1;

8 Acum, dacă* am murit împreună cu Hristos, credem că vom şi trăi împreună cu El,

2 Tim 2:11;

9 întrucât ştim că Hristosul* înviat din morţi nu mai moare; moartea nu mai are nicio stăpânire asupra Lui.

Apoc 1:18;

10 Fiindcă, prin moartea de care a murit, El a* murit pentru păcat o dată pentru totdeauna, iar prin viaţa pe care o trăieşte, trăieşte** pentru Dumnezeu.

Evr 9:27Evr 9:28; ** Luca 20:38;

11 Tot aşa şi voi înşivă socotiţi-vă morţi* faţă de păcat şi vii** pentru Dumnezeu, în Isus Hristos, Domnul nostru.

Rom 6:2; ** Gal 2:19;

12 Deci* păcatul să nu mai domnească în trupul vostru muritor şi să nu mai ascultaţi de poftele lui.

Ps 19:13Ps 119:133;

13 Să nu mai daţi în stăpânirea păcatului mădularele* voastre, ca nişte unelte ale nelegiuirii, ci daţi-vă** pe voi înşivă lui Dumnezeu, ca vii, din morţi cum eraţi; şi daţi lui Dumnezeu mădularele voastre, ca pe nişte unelte ale neprihănirii.

Rom 7:5Col 3:5Iac 4:1; ** Rom 12:11 Pet 2:241 Pet 4:2;

14 Căci* păcatul nu va mai stăpâni asupra voastră, pentru că nu sunteţi sub Lege, ci sub har.

Rom 7:4Rom 7:6Rom 8:2Gal 5:18;

Harul nu îndreptăţeşte păcatul

15 Ce urmează de aici? Să păcătuim pentru că* nu mai suntem sub Lege, ci sub har? Nicidecum.

1 Cor 9:21;

16 Nu ştiţi că, dacă* vă daţi robi cuiva ca să-l ascultaţi, sunteţi robii aceluia de care ascultaţi, fie că este vorba de păcat, care duce la moarte, fie că este vorba de ascultare, care duce la neprihănire?

Mat 6:24Ioan 8:342 Pet 2:19;

17 Dar mulţumiri fie aduse lui Dumnezeu, pentru că, după ce aţi fost robi ai păcatului, aţi ascultat acum din inimă de dreptarul* învăţăturii pe care aţi primit-o.

2 Tim 1:13;

18 Şi prin chiar faptul că aţi fost izbăviţi* de sub păcat, v-aţi făcut robi ai neprihănirii.

Ioan 8:321 Cor 7:22Gal 5:11 Pet 2:16;

19 Vorbesc omeneşte, din pricina neputinţei firii voastre pământeşti: după cum odinioară v-aţi făcut mădularele voastre roabe ale necurăţiei şi fărădelegii, aşa că săvârşeaţi fărădelegea, tot aşa acum trebuie să vă faceţi mădularele voastre roabe ale neprihănirii, ca să ajungeţi la sfinţirea voastră!

20 Căci, atunci când eraţi robi* ai păcatului, eraţi slobozi faţă de neprihănire.

Ioan 8:34;

21 Şi ce* roade aduceaţi atunci? Roade de care acum vă este ruşine, pentru că sfârşitul** acestor lucruri este moartea.

Rom 7:5; ** Rom 1:32;

22 Dar acum, odată ce aţi fost izbăviţi* de păcat şi v-aţi făcut robi ai lui Dumnezeu, aveţi ca rod sfinţirea, iar ca sfârşit: viaţa veşnică.

Ioan 8:32;

23 Fiindcă plata* păcatului este moartea, dar darul** fără plată al lui Dumnezeu este viaţa veşnică în Isus Hristos, Domnul nostru.


Reader's opinions

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *



Continue reading