Current track

Title

Artist

Background

Marți, 12 mai

Written by on mai 12, 2020

Numeri, Capitolul 22

Balac trimite după Balaam

1 Copiii* lui Israel au pornit şi au tăbărât în şesurile Moabului, dincolo de Iordan, în faţa Ierihonului.

Num 33:48;

2 Balac, fiul lui Ţipor*, a văzut tot ce făcuse Israel amoriţilor.

Jud 11:25;

3 Şi Moab* a rămas foarte îngrozit în faţa unui popor atât de mare la număr; l-a apucat groaza în faţa copiilor lui Israel.

Exod 15:15;

4 Moab a zis bătrânilor* lui Madian: „Mulţimea aceasta are să înghită tot ce este în jurul nostru, cum paşte boul verdeaţa de pe câmp.” Balac, fiul lui Ţipor, era pe atunci împărat al Moabului.

Num 31:8Ios 13:21;

5 El a trimis* soli la Balaam, fiul lui Beor, la** Petor pe Râu (Eufrat), în ţara fiilor poporului său, ca să-l cheme şi să-i spună: „Iată, un popor a ieşit din Egipt, acoperă faţa pământului şi s-a aşezat în faţa mea!

Deut 23:4Ios 13:22Ios 24:9Neem 13:1Neem 13:2Mica 6:52 Pet 2:15Iuda 1:11Apoc 2:14; ** Num 23:7Deut 23:4;

6 Vino, te rog, să-mi blestemi* pe poporul acesta, căci este mai puternic decât mine. Poate că aşa îl voi putea bate şi-l voi izgoni din ţară, căci ştiu că pe cine binecuvântezi tu este binecuvântat şi pe cine blestemi tu este blestemat.”

Num 23:7;

7 Bătrânii lui Moab şi bătrânii lui Madian au plecat având cu ei daruri* pentru ghicitor. Au ajuns la Balaam şi i-au spus cuvintele lui Balac.

1 Sam 9:71 Sam 9:8;

8 Balaam le-a zis: „Rămâneţi* aici peste noapte şi vă voi da răspuns după cum îmi va spune Domnul.” Şi căpeteniile Moabului au rămas la Balaam.

Num 22:19;

9 Dumnezeu* a venit la Balaam şi a zis: „Cine sunt oamenii aceştia pe care-i ai la tine?”

Gen 20:3Num 22:20;

10 Balaam a răspuns lui Dumnezeu: „Balac, fiul lui Ţipor, împăratul Moabului, i-a trimis să-mi spună:

11 ‘Iată, un popor a ieşit din Egipt şi acoperă faţa pământului; vino dar şi blestemă-l; poate că aşa îl voi putea bate şi-l voi izgoni.’”

12 Dumnezeu a zis lui Balaam: „Să nu te duci cu ei şi nici să nu blestemi poporul acela, căci* este binecuvântat.”

Num 23:20Rom 11:29;

13 Balaam s-a sculat dimineaţa şi a zis căpeteniilor lui Balac: „Duceţi-vă înapoi în ţara voastră, căci Domnul nu vrea să mă lase să merg cu voi.”

14 Şi mai-marii Moabului s-au sculat, s-au întors la Balac şi i-au spus: „Balaam n-a vrut să vină cu noi.”

Măgăriţa lui Balaam vorbeşte

15 Balac a trimis din nou mai multe căpetenii mai cu vază decât cele dinainte.

16 Au ajuns la Balaam şi i-au zis: „Aşa vorbeşte Balac, fiul lui Ţipor: ‘Nu mai pune piedici şi vino la mine,

17 căci îţi voi da multă cinste şi voi face tot ce-mi vei spune; numai vino*, te rog, şi blestemă-mi poporul acesta!’”

Num 22:6;

18 Balaam a răspuns şi a zis slujitorilor lui Balac: „Să-mi* dea Balac chiar şi casa lui plină de argint şi de aur, şi tot** n-aş putea să fac niciun lucru, fie mic, fie mare, împotriva poruncii Domnului Dumnezeului meu.

Num 24:13; ** 1 Imp 22:142 Cron 18:13;

19 Totuşi, vă rog, rămâneţi* aici la noapte şi voi vedea ce-mi va mai spune Domnul.”

Num 22:8;

20 Dumnezeu* a venit la Balaam în timpul nopţii şi i-a zis: „Fiindcă oamenii aceştia au venit să te cheme, scoală-te şi du-te cu ei, dar** să faci numai ce-ţi voi spune.”

Num 22:9; ** Num 22:35Num 23:12Num 23:26Num 24:13;

21 Balaam s-a sculat dimineaţă, a pus şaua pe măgăriţă şi a plecat cu căpeteniile lui Moab.

22 Dumnezeu S-a aprins de mânie pentru că plecase. Şi Îngerul* Domnului S-a aşezat în drum, ca să i Se împotrivească. Balaam era călare pe măgăriţa lui şi cei doi slujitori ai lui erau cu el.

Exod 4:24;

23 Măgăriţa* a văzut pe Îngerul Domnului stând în drum, cu sabia scoasă din teacă în mână, s-a abătut din drum şi a luat-o pe câmp. Balaam şi-a bătut măgăriţa ca s-o aducă la drum.

2 Imp 6:17Dan 10:7Fapte 22:92 Pet 2:16Iuda 1:11;

24 Îngerul Domnului S-a aşezat într-o cărare dintre vii şi de fiecare parte a cărării era câte un zid.

25 Măgăriţa a văzut pe Îngerul Domnului, s-a strâns spre zid şi a strâns piciorul lui Balaam de zid. Balaam a bătut-o din nou.

26 Îngerul Domnului a trecut mai departe şi S-a aşezat într-un loc unde nu era chip să te întorci nici la dreapta, nici la stânga.

27 Măgăriţa a văzut pe Îngerul Domnului şi s-a culcat sub Balaam. Balaam s-a aprins de mânie şi a bătut măgăriţa cu un băţ.

28 Domnul a* deschis gura măgăriţei şi ea a zis lui Balaam: „Ce ţi-am făcut, de m-ai bătut de trei ori?”

2 Pet 2:16;

29 Balaam a răspuns măgăriţei: „Pentru că ţi-ai bătut joc de mine; dacă aş avea o sabie în mână, te-aş ucide* pe loc.”

Prov 12:10;

30 Măgăriţa* a zis lui Balaam: „Nu sunt eu oare măgăriţa ta, pe care ai călărit în tot timpul până în ziua de azi? Am eu oare obicei să-ţi fac aşa?” Şi el a răspuns: „Nu.”

2 Pet 2:16;

31 Domnul a deschis* ochii lui Balaam, şi Balaam a văzut pe Îngerul Domnului stând în drum, cu sabia scoasă în mână. Şi s-a plecat** şi s-a aruncat cu faţa la pământ.

Gen 21:192 Imp 6:17Luca 24:16Luca 24:31; ** Exod 34:8;

32 Îngerul Domnului i-a zis: „Pentru ce ţi-ai bătut măgăriţa de trei ori?Iată, Eu am ieşit ca să-ţi stau împotrivă, căci drumul pe care mergi este un drum care duce la pierzare* înaintea Mea.

2 Pet 2:142 Pet 2:15;

33 Măgăriţa M-a văzut şi s-a abătut de trei ori dinaintea Mea; dacă nu s-ar fi abătut dinaintea Mea, pe tine te-aş fi omorât, iar pe ea aş fi lăsat-o vie.”

34 Balaam a zis Îngerului Domnului: „Am* păcătuit, căci nu ştiam că Te-ai aşezat înaintea mea în drum, şi acum, dacă nu găseşti că e bine ce fac eu, mă voi întoarce.”

1 Sam 15:241 Sam 15:301 Sam 26:212 Sam 12:13Iov 34:31Iov 34:32;

35 Îngerul Domnului a zis lui Balaam: „Du-te cu oamenii aceştia, dar* să spui numai cuvintele pe care ţi le voi spune Eu.” Şi Balaam a plecat înainte cu căpeteniile lui Balac.

Num 22:20;

Întâmpinarea lui Balaam

36 Balac a auzit că vine Balaam şi i-a ieşit* înainte până la cetatea Moabului, care** este la hotarul Arnonului, la hotarul cel mai depărtat.

Gen 14:17; ** Num 21:13;

37 Balac a zis lui Balaam: „N-am trimis eu oare la tine să te cheme? Pentru ce n-ai venit la mine? Cum, nu pot eu oare să-ţi* dau cinste?”

Num 22:17Num 24:11;

38 Balaam a răspuns lui Balac: „Iată că am venit la tine. Acum îmi va fi oare îngăduit să spun ceva? Voi spune cuvintele* pe care mi le va pune Dumnezeu în gură.”

Num 23:26Num 24:131 Imp 22:142 Cron 18:13;

39 Balaam a mers cu Balac şi au ajuns la Chiriat-Huţot.

40 Balac a jertfit boi şi oi şi a trimis din ei lui Balaam şi căpeteniilor care erau cu el.

41 Dimineaţa, Balac a luat pe Balaam şi l-a suit* pe Bamot-Baal, de unde Balaam putea să vadă o parte din popor.

Romani, Capitolul 8

Creştinul trăieşte după Duh

1 Acum dar nu este nicio osândire pentru cei ce sunt în Hristos Isus, care nu* trăiesc după îndemnurile firii pământeşti, ci după îndemnurile Duhului.

Rom 8:4Gal 5:16Gal 5:25;

2 În adevăr, legea* Duhului** de viaţă în Hristos Isus m-a izbăvit de legea† păcatului şi a morţii.

Ioan 8:36Rom 6:18Rom 6:22Gal 2:19Gal 5:1; ** 1 Cor 15:452 Cor 3:6; † Rom 7:24Rom 7:25;

3 Căci – lucru* cu neputinţă Legii, întrucât firea pământească1 o făcea fără putere – Dumnezeu** a osândit păcatul în firea pământească, trimiţând, din pricina păcatului, pe Însuşi Fiul Său într-o fire asemănătoare cu a păcatului,

Fapte 13:39Rom 3:20Evr 7:18Evr 7:19Evr 10:1Evr 10:2Evr 10:10Evr 10:14; ** 2 Cor 5:21Gal 3:13;

4 pentru ca porunca Legii să fie împlinită în noi, care* trăim nu după îndemnurile firii pământeşti, ci după îndemnurile Duhului.

Rom 8:1;

5 În adevăr, cei ce* trăiesc după îndemnurile firii pământeşti umblă după lucrurile firii pământeşti, pe când cei** ce trăiesc după îndemnurile Duhului umblă după lucrurile Duhului.

Ioan 3:61 Cor 2:14; ** Gal 5:22Gal 5:25;

6 Şi umblarea* după lucrurile firii pământeşti este moarte, pe când umblarea după lucrurile Duhului este viaţă şi pace.

Rom 6:21Rom 8:13Gal 6:8;

7 Fiindcă umblarea* după lucrurile firii pământeşti este vrăjmăşie împotriva lui Dumnezeu, căci ea nu se supune Legii lui Dumnezeu şi nici** nu poate să se supună.

Iac 4:4; ** 1 Cor 2:14;

8 Deci cei ce sunt pământeşti nu pot să placă lui Dumnezeu.

9 Voi însă nu mai sunteţi pământeşti, ci duhovniceşti, dacă Duhul* lui Dumnezeu locuieşte în adevăr în voi. Dacă n-are cineva Duhul** lui Hristos, nu este al Lui.

1 Cor 3:161 Cor 6:19; ** Ioan 3:34Gal 4:6Fil 1:191 Pet 1:11;

10 Şi dacă Hristos este în voi, trupul vostru, da, este supus morţii din pricina păcatului, dar duhul vostru este viu din pricina neprihănirii.

11 Şi dacă Duhul Celui* ce a înviat pe Isus dintre cei morţi locuieşte în voi, Cel** ce a înviat pe Hristos Isus din morţi va învia şi trupurile voastre muritoare din pricina Duhului Său, care locuieşte în voi.

Fapte 2:24; ** Rom 6:4Rom 6:51 Cor 6:142 Cor 4:14Efes 2:5;

Creştinul trăieşte în aşteptarea mântuirii

12 Aşadar*, fraţilor, noi nu mai datorăm nimic firii pământeşti, ca să trăim după îndemnurile ei.

Rom 6:7Rom 6:14;

13 Dacă trăiţi* după îndemnurile ei, veţi muri, dar, dacă, prin Duhul, faceţi să moară** faptele trupului, veţi trăi.

Rom 8:6Gal 6:8; ** Efes 4:22Col 3:5;

14 Căci toţi cei ce sunt călăuziţi* de Duhul lui Dumnezeu sunt fii ai lui Dumnezeu.

Gal 5:18;

15 Şi voi n-aţi* primit un duh de robie, ca să mai aveţi frică**, ci aţi primit un duh† de înfiere, care ne face să strigăm: „Ava††!”, adică „Tată!”

1 Cor 2:12Evr 2:15; ** 2 Tim 1:71 Ioan 4:18; † Isa 56:6Gal 4:5Gal 4:6; †† Marc 14:36;

16 Însuşi* Duhul adevereşte împreună cu duhul nostru că suntem copii ai lui Dumnezeu.

2 Cor 1:222 Cor 5:5Efes 1:13Efes 4:30;

17 Şi, dacă suntem copii, suntem şi moştenitori*: moştenitori ai lui Dumnezeu şi împreună-moştenitori cu Hristos, dacă suferim** cu adevărat împreună cu El, ca să fim şi proslăviţi împreună cu El.


Reader's opinions

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *Continue reading