Current track

Title

Artist

Background

Miercuri, 13 Mai

Written by on mai 13, 2020

Numeri, Capitolul 23

Balaam binecuvântează

1 Balaam a zis lui Balac: „Zideşte-mi* aici şapte altare şi pregăteşte-mi aici şapte viţei şi şapte berbeci.”

Num 23:29;

2 Balac a făcut cum spusese Balaam, şi Balac şi Balaam au adus câte* un viţel şi câte un berbec pe fiecare altar.

Num 23:14Num 23:30;

3 Balaam a zis lui Balac: „Stai lângă* arderea ta de tot, şi eu mă voi depărta de ea; poate că Domnul îmi** va ieşi înainte şi ce-mi va descoperi îţi voi spune.” Şi s-a dus pe un loc înalt.

Num 23:15; ** Num 24:1;

4 Dumnezeu* a venit înaintea lui Balaam şi Balaam I-a zis: „Am ridicat şapte altare şi, pe fiecare altar, am adus câte un viţel şi câte un berbec.”

Num 23:16;

5 Domnul a pus* cuvinte în gura lui Balaam şi a zis: „Întoarce-te la Balac şi aşa să-i vorbeşti.”

Num 22:35Num 23:16Deut 18:18Ier 1:9;

6 Balaam s-a întors la Balac şi iată că Balac stătea lângă arderea lui de tot, el şi toate căpeteniile Moabului.

7 Balaam şi-a* rostit prorocia şi a zis: „Balac m-a adus din Aram (Mesopotamia). Împăratul Moabului m-a chemat din munţii Răsăritului, zicând: ‘Vino** şi blestemă-mi pe Iacov! Vino şi defăimează-mi pe Israel!’

Num 23:18Num 24:3Num 24:15Num 24:23Iov 27:1Iov 29:1Ps 78:2Ezec 17:2Mica 2:4Hab 2:6; ** Num 22:6Num 22:11Num 22:17;

8 Cum* să blestem eu pe cel ce nu-l blestemă Dumnezeu? Cum să defăimez eu pe cel pe care nu-l defăimează Domnul?

Isa 47:12Isa 47:13;

9 Îl văd din vârful stâncilor, Îl privesc de pe înălţimea dealurilor: Este* un popor care locuieşte deoparte Şi nu** face parte dintre neamuri.

Deut 33:28; ** Exod 33:16Ezra 9:2Efes 2:14;

10 Cine* poate să numere pulberea lui Iacov Şi să spună numărul unui sfert din Israel? O, de aş muri de moartea** celor neprihăniţi Şi sfârşitul meu să fie ca al lor!”

Gen 13:16Gen 22:17; ** Ps 116:15;

Balaam binecuvântează a doua oară

11 Balac a zis lui Balaam: „Ce mi-ai făcut? Te-am* luat să blestemi pe vrăjmaşul meu, şi iată că tu-l binecuvântezi!”

Num 22:11Num 22:17Num 24:10;

12 El a răspuns şi a zis: „Nu* trebuie oare să spun ce-mi pune Domnul în gură?”

Num 22:38;

13 Balac i-a zis: „Vino, te rog, cu mine în alt loc, de unde îl poţi vedea, căci aici nu vezi decât o parte din el, nu-l vezi întreg. Şi de acolo să mi-l blestemi.”

14 L-a dus în câmpul Ţofim, spre vârful muntelui Pisga, a zidit* şapte altare şi a adus câte un viţel şi un berbec pe fiecare altar.

Num 23:1Num 23:2;

15 Balaam a zis lui Balac: „Stai aici, lângă arderea ta de tot, şi eu mă voi duce înaintea lui Dumnezeu.”

16 Domnul a venit înaintea lui Balaam, i-a pus* cuvinte în gură şi a zis: „Întoarce-te la Balac şi aşa să-i vorbeşti.”

Num 22:35Num 23:5;

17 Balaam s-a întors la el, şi iată că Balac stătea lângă arderea lui de tot, cu căpeteniile Moabului. Balac i-a zis: „Ce ţi-a spus Domnul?”

18 Balaam şi-a rostit prorocia şi a zis: „Scoală-te*, Balac, şi ascultă! Ia aminte la mine, fiul lui Ţipor!

Jud 3:20;

19 Dumnezeu* nu este un om, ca să mintă, Nici un fiu al omului, ca să-I pară rău. Ce a spus, oare nu va face? Ce a făgăduit, oare nu va împlini?

1 Sam 15:29Mal 3:6Rom 11:29Tit 1:2Iac 1:17;

20 Iată că am primit poruncă să binecuvântez. Da, El* a binecuvântat, şi eu nu pot întoarce.

Gen 12:2Gen 22:17Num 22:12;

21 El nu vede nicio fărădelege în Iacov, Nu vede* nicio răutate în Israel. Domnul** Dumnezeul lui este cu el, El este Împăratul lui, veselia lui.

Rom 4:7Rom 4:8; ** Exod 13:21Exod 29:45Exod 29:46Exod 33:14;

22 Dumnezeu* i-a scos din Egipt, Tăria Lui este pentru el** ca a bivolului.

Num 24:8; ** Deut 33:17Iov 39:10Iov 39:11;

23 Descântecul nu poate face nimic împotriva lui Iacov, Nici vrăjitoria împotriva lui Israel. Acum se poate spune despre Iacov şi Israel: ‘Ce lucruri* mari a făcut Dumnezeu!’

Ps 31:19Ps 44:1;

24 Da, poporul acesta se scoală ca o leoaică* Şi se ridică întocmai ca un leu. Nu se culcă** până ce n-a mâncat prada Şi n-a băut sângele celor ucişi.”

Gen 49:9; ** Gen 49:27;

Balaam proroceşte iarăşi bine

25 Balac a zis lui Balaam: „Nu-l blestema, dar măcar nici nu-l binecuvânta!”

26 Balaam a răspuns şi a zis lui Balac: „Nu ţi-am spus că voi face tot ce va* spune Domnul?”

Num 22:38Num 23:121 Imp 22:14;

27 Balac a zis lui Balaam: „Vino*, te rog, te voi duce într-un alt loc; poate că Dumnezeu va găsi cu cale să-mi blestemi de acolo pe poporul acesta!”

Num 23:13;

28 Balac a dus pe Balaam pe vârful muntelui Peor, care este cu faţa spre pustie*.

Num 21:20;

29 Balaam a zis lui Balac: „Zideşte-mi* aici şapte altare şi pregăteşte-mi aici şapte viţei şi şapte berbeci!”

Num 23:1;

30 Balac a făcut cum zisese Balaam şi a adus câte un viţel şi câte un berbec pe fiecare altar.

Romani, Capitolul 8

18 Eu socotesc că suferinţele* din vremea de acum nu sunt vrednice să fie puse alături cu slava viitoare, care are să fie descoperită faţă de noi.

2 Cor 4:171 Pet 1:61 Pet 1:71 Pet 4:13;

19 De asemenea, şi firea* aşteaptă cu o dorinţă înfocată descoperirea** fiilor lui Dumnezeu.

2 Pet 3:13; ** 1 Ioan 3:2Gen 3:19;

20 Căci firea* a fost supusă deşertăciunii – nu de voie, ci din pricina celui ce a supus-o – cu nădejdea însă

Rom 8:22;

21 că şi ea va fi izbăvită din robia stricăciunii, ca să aibă parte de slobozenia slavei copiilor lui Dumnezeu.

22 Dar ştim că, până în ziua de azi, toată firea suspină* şi suferă durerile naşterii.

Ier 12:11;

23 Şi nu numai ea, dar şi noi, care avem cele dintâi roade* ale Duhului, suspinăm** în noi şi aşteptăm† înfierea, adică răscumpărarea trupului†† nostru.

2 Cor 5:5Efes 1:14; ** 2 Cor 5:22 Cor 5:4; † Luca 20:36; †† Luca 21:28Efes 4:30;

24 Căci în nădejdea* aceasta am fost mântuiţi. Dar o nădejde care se vede nu mai este nădejde, pentru că ce se vede se mai poate nădăjdui?

2 Cor 5:7Evr 11:1;

25 Pe când, dacă nădăjduim ce nu vedem, aşteptăm cu răbdare.

26 Şi tot astfel şi Duhul ne ajută în slăbiciunea noastră, căci nu* ştim cum trebuie să ne rugăm. Dar Însuşi** Duhul mijloceşte pentru noi cu suspine negrăite.

Mat 20:22Iac 4:3; ** Zah 12:10Efes 6:18;

27 Şi Cel* ce cercetează inimile ştie care este năzuinţa Duhului, pentru că El mijloceşte pentru sfinţi după** voia lui Dumnezeu.

1 Cron 28:9Ps 7:9Prov 17:3Ier 11:20Ier 17:10Ier 20:12Fapte 1:241 Tes 2:4Apoc 2:23; ** 1 Ioan 5:14;

Pe creştin nimic nu-l poate despărţi de dragostea lui Dumnezeu

28 De altă parte, ştim că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu, şi anume spre binele celor ce* sunt chemaţi după planul Său.

Rom 9:11Rom 9:23Rom 9:242 Tim 1:9;

29 Căci, pe aceia pe care i-a cunoscut mai* dinainte, i-a şi hotărât mai** dinainte sㆠfie asemenea chipului Fiului Său, pentru ca†† El să fie Cel Întâi Născut dintre mai mulţi fraţi.

Exod 33:12Exod 33:17Ps 1:6Ier 1:5Mat 7:23Rom 11:22 Tim 2:191 Pet 1:2; ** Efes 1:5Efes 1:11; † Ioan 17:222 Cor 3:18Fil 3:211 Ioan 3:2; †† Col 1:15Col 1:18Evr 1:6Apoc 1:5;

30 Şi pe aceia pe care i-a hotărât mai dinainte, i-a şi chemat*, şi pe aceia pe care i-a chemat, i-a şi socotit neprihăniţi**, iar pe aceia pe care i-a socotit neprihăniţi, i-a şi proslăvit†.

Rom 1:6Rom 9:24Efes 4:4Evr 9:151 Pet 2:9; ** 1 Cor 6:11; † Ioan 17:22Efes 2:6;

31 Deci ce vom zice noi în faţa tuturor acestor lucruri? Dacă Dumnezeu este pentru noi, cine va fi împotriva noastră?

32 El*, care n-a cruţat nici chiar pe Fiul Său, ci L-a** dat pentru noi toţi, cum nu ne va da fără plată, împreună cu El, toate lucrurile?

Rom 5:6Rom 5:10; ** Rom 4:25;

33 Cine va ridica pâră împotriva aleşilor lui Dumnezeu? Dumnezeu* este Acela care-i socoteşte neprihăniţi!

Isa 50:8Isa 50:9Apoc 12:10Apoc 12:11;

34 Cine-i* va osândi? Hristos a murit! Ba mai mult, El a şi înviat, stă** la dreapta lui Dumnezeu şi† mijloceşte pentru noi!

Iov 34:29; ** Marc 16:19Col 3:1Evr 1:3Evr 8:1Evr 12:21 Pet 3:22; † Evr 7:25Evr 9:241 Ioan 2:1;

35 Cine ne va despărţi pe noi de dragostea lui Hristos? Necazul sau strâmtorarea sau prigonirea sau foametea sau lipsa de îmbrăcăminte sau primejdia sau sabia?

36 După cum este scris: „Din* pricina Ta suntem daţi morţii toată ziua; suntem socotiţi ca nişte oi de tăiat.”

Ps 44:221 Cor 15:301 Cor 15:312 Cor 4:11;

37 Totuşi* în toate aceste lucruri noi suntem mai mult decât biruitori, prin Acela care ne-a iubit.

1 Cor 15:572 Cor 2:141 Ioan 4:41 Ioan 5:41 Ioan 5:5Apoc 12:11;

38 Căci sunt bine încredinţat că nici moartea, nici viaţa, nici îngerii, nici stăpânirile*, nici puterile, nici lucrurile de acum, nici cele viitoare,

Efes 1:21Efes 6:12Col 1:16Col 2:151 Pet 3:22;

39 nici înălţimea, nici adâncimea, nici o altă făptură2 nu vor fi în stare să ne despartă de dragostea lui Dumnezeu, care este în Isus Hristos, Domnul nostru.


Reader's opinions

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *Continue reading

Next post

Joi, 14 Mai


Previous post

Marți, 12 mai