Current track

Title

Artist

Background

Joi, 14 Mai

Written by on mai 14, 2020

Numeri, Capitolul 24

1 Balaam a văzut că Domnul găseşte cu cale să binecuvânteze pe Israel şi n-a mai alergat ca în celelalte rânduri* la descântece, ci şi-a întors faţa spre pustie.

Num 23:3Num 23:15;

2 Balaam a ridicat ochii şi a văzut pe Israel tăbărât în corturi*, după seminţiile lui. Atunci, Duhul lui Dumnezeu a venit** peste el.

Num 2:2; ** Num 11:251 Sam 10:101 Sam 19:201 Sam 19:232 Cron 15:1;

3 Balaam şi-a* rostit prorocia şi a zis: „Iată ce zice Balaam, fiul lui Beor, Omul cu ochii deschişi,

Num 23:7Num 23:18;

4 Cel ce aude cuvintele lui Dumnezeu, Cel ce vede vedenia Celui Atotputernic, Cel ce cade* cu faţa la pământ şi ai cărui ochi sunt deschişi:

1 Sam 19:24Ezec 1:28Dan 8:18Dan 10:15Dan 10:162 Cor 12:2-4Apoc 1:10Apoc 1:17;

5 ‘Ce frumoase sunt corturile tale, Iacove! Locuinţele tale, Israele!

6 Ele se întind ca nişte văi, Ca nişte grădini lângă un râu, Ca nişte copaci* de aloe pe care i-a** sădit Domnul, Ca nişte cedri pe lângă ape.

Ps 1:3Ier 17:8; ** Ps 104:16;

7 Apa curge din găleţile lui Şi sămânţa lui este udată de ape mari*. Împăratul lui se înalţă mai presus de Agag** Şi împărăţia† lui ajunge puternică.

Ier 51:13Apoc 17:1Apoc 17:15; ** 1 Sam 15:9; † 2 Sam 5:121 Cron 14:2;

8 Dumnezeu* l-a scos din Egipt, Tăria Lui este ca a bivolului pentru el. El nimiceşte** neamurile care se ridică împotriva lui, Le sfărâmă oasele† şi le prăpădeşte†† cu săgeţile lui.

Num 23:22; ** Num 14:9Num 23:24; † Ps 2:9Isa 38:13Ier 50:17; †† Ps 45:5Ier 50:9;

9 Îndoaie genunchii*, se culcă întocmai ca un leu, Ca o leoaică. Cine-l va scula? Binecuvântat** să fie oricine te va binecuvânta, Şi blestemat să fie oricine te va blestema!’”

Gen 49:9; ** Gen 12:3Gen 27:29;

10 Balac s-a aprins de mânie împotriva lui Balaam, a bătut din* mâini şi a zis lui Balaam: „Eu te-am** chemat să-mi blestemi vrăjmaşii, şi iată că de trei ori tu i-ai binecuvântat!

Ezec 21:14Ezec 21:17Ezec 22:13; ** Num 23:11Deut 23:4Deut 23:5Ios 24:9Ios 24:10Neem 13:2;

11 Fugi acum şi du-te acasă! Spusesem* că-ţi voi da cinste, dar Domnul te-a împiedicat s-o primeşti.”

Num 22:17Num 22:37;

12 Balaam a răspuns lui Balac: „Eh! N-am spus eu oare solilor pe care mi i-ai trimis

13 că, dacă* mi-ar da Balac chiar şi casa lui plină cu argint şi cu aur, tot n-aş putea să fac de la mine însumi nici bine, nici rău împotriva poruncii Domnului, ci voi spune întocmai ce va zice Domnul?

Num 22:18;

14 Şi acum, iată că mă duc la poporul meu. Vino, şi-ţi voi vesti* ce va face poporul acesta poporului tău în vremurile** care vor urma.”

Mica 6:5Apoc 2:14; ** Gen 49:1Dan 2:28Dan 10:14;

Steaua din Iacov

15 Balaam şi-a rostit* prorocia şi a zis: „Aşa zice Balaam, fiul lui Beor, Aşa zice omul care are ochii deschişi,

Num 24:3Num 24:4;

16 Aşa zice cel ce aude cuvintele lui Dumnezeu, Cel ce cunoaşte planurile Celui Preaînalt, Cel ce vede vedenia Celui Atotputernic, Cel ce cade cu faţa la pământ şi ai cărui ochi sunt deschişi:

17 ‘Îl văd*, dar nu acum, Îl privesc, dar nu de aproape. O stea răsare din Iacov, Un toiag** de cârmuire se ridică din Israel. El străpunge laturile Moabului Şi prăpădeşte pe toţi copiii lui Set.

Apoc 1:7; ** Gen 49:10Ps 110:2Mat 2:2Apoc 22:16;

18 Se face stăpân pe Edom*, Se face stăpân pe Seir, vrăjmaşii lui. Israel face fapte mari.

2 Sam 8:14Ps 60:8Ps 60:9Ps 60:12;

19 Cel ce se naşte din Iacov domneşte* ca stăpânitor Şi pierde pe cei ce scapă din cetăţi.’”

Gen 49:10;

20 Balaam a văzut pe Amalec şi a rostit următoarea prorocie: „Amalec este cel dintâi dintre neamuri, Dar într-o zi va fi nimicit.”

21 Balaam a văzut pe cheniţi şi a rostit următoarea prorocie: „Locuinţa ta este tare de tot Şi cuibul tău este pus pe stâncă.

22 Dar Cain va fi pustiit, Până ce te va lua prins Asur.”

23 Balaam a rostit următoarea prorocie: „Vai! Cine va mai putea trăi când va face Dumnezeu acest lucru?

24 Dar nişte corăbii vor veni din Chitim*, Vor smeri pe Asur, vor smeri pe Eber** Şi la urmă vor fi nimicite şi ele.”

Gen 10:4Dan 11:30; ** Gen 10:25;

25 Balaam s-a sculat, a plecat şi s-a* întors acasă. Balac a plecat şi el acasă.

Romani, Capitolul 9

Pavel şi mântuirea israeliţilor

1 Spun* adevărul în Hristos, nu mint; cugetul meu, luminat de Duhul Sfânt, îmi este martor

Rom 1:92 Cor 1:232 Cor 11:312 Cor 12:19Gal 1:20Fil 1:81 Tim 2:7;

2 că* simt o mare întristare şi am o durere necurmată în inimă.

Rom 10:1;

3 Căci aproape să* doresc să fiu eu însumi anatema, despărţit de Hristos, pentru fraţii mei, rudele mele trupeşti.

Exod 32:32;

4 Ei* sunt israeliţi, au** înfierea, slava†, legămintele††, darea Legii*†, slujba dumnezeiască†*, făgăduinţele**†,

Deut 7:6; ** Exod 4:22Deut 14:1Ier 31:9; † 1 Sam 4:211 Imp 8:11Ps 63:2Ps 78:61; †† Fapte 3:25Evr 8:8-10; *† Ps 147:19; †* Evr 9:1; **† Fapte 13:32Rom 3:2Efes 2:12;

5 patriarhii*, şi din** ei a ieşit, după trup, Hristosul, care† este mai presus de toate lucrurile, Dumnezeu binecuvântat în veci. Amin!

Deut 10:15Rom 11:28; ** Luca 3:23Rom 1:3; † Ier 23:6Ioan 1:1Fapte 20:28Evr 1:81 Ioan 5:20;

Dumnezeu este stăpân să aleagă

6 Dar aceasta nu* înseamnă că a rămas fără putere Cuvântul lui Dumnezeu. Căci nu** toţi cei ce se coboară din Israel sunt Israel

Num 23:19Rom 3:3; ** Ioan 8:39Rom 2:28Rom 2:29Rom 4:12Rom 4:16Gal 6:16;

7 şi, măcar că sunt sămânţa lui Avraam, nu* toţi sunt copiii lui Avraam, ci este scris: „În Isaac** vei avea o sămânţă, care-ţi va purta numele.”

Gal 4:23; ** Gen 21:12Evr 11:18;

8 Aceasta înseamnă că nu copiii trupeşti sunt copii ai lui Dumnezeu, ci copiii* făgăduinţei sunt socotiţi ca sămânţă.

Gal 4:28;

9 Căci cuvântul acesta este o făgăduinţă: „Pe vremea aceasta* Mă voi întoarce, şi Sara va avea un fiu.”

Gen 18:10Gen 18:14;

10 Ba mai mult; tot aşa a fost cu Rebeca*. Ea a zămislit doi gemeni numai de la părintele nostru Isaac.

Gen 25:21;

11 Căci, măcar că cei doi gemeni nu se născuseră încă şi nu făcuseră nici bine, nici rău – ca să rămână în picioare hotărârea mai dinainte a lui Dumnezeu, prin care se făcea o alegere, nu prin fapte, ci prin* Cel ce cheamă –,

Rom 4:17Rom 8:28;

12 s-a zis Rebecăi: „Cel* mai mare va fi rob celui mai mic”,

Gen 25:23;

13 după cum este scris: „Pe Iacov* l-am iubit, iar pe Esau l-am urât.”

Deut 21:15Prov 13:24Mal 1:2Mal 1:3Mat 10:37Luca 14:26Ioan 12:25;

Dumnezeu se îndură de cine-I place

14 Deci ce vom zice? Nu cumva* este nedreptate în Dumnezeu? Nicidecum!

Deut 32:42 Cron 19:7Iov 8:3Iov 34:10Ps 92:15;

15 Căci El a zis lui Moise: „Voi avea* milă de oricine-Mi va plăcea să am milă şi Mă voi îndura de oricine-Mi va plăcea să Mă îndur.”

Exod 33:19;

16 Aşadar nu atârnă nici de cine vrea, nici de cine aleargă, ci de Dumnezeu, care are milă.

17 Fiindcă Scriptura* zice lui Faraon: „Te-am ridicat înadins**, ca să-Mi arăt în tine puterea Mea şi pentru ca Numele Meu să fie vestit în tot pământul.”

Gal 3:8Gal 3:22; ** Exod 9:16;

18 Astfel, El are milă de cine vrea şi împietreşte pe cine vrea.

19 Dar îmi vei zice: „Atunci de ce mai bagă vină? Căci* cine poate sta împotriva voiei Lui?”

2 Cron 20:6Iov 9:12Iov 23:13Dan 4:35;

20 Dar, mai degrabă, cine eşti tu, omule, ca să răspunzi împotriva lui Dumnezeu? Nu cumva vasul de lut va* zice celui ce l-a făcut: „Pentru ce m-ai făcut aşa?”

Isa 29:16Isa 45:6Isa 64:8;

21 Nu este olarul* stăpân pe lutul lui ca, din aceeaşi frământătură de lut, să facă un** vas pentru o întrebuinţare de cinste şi un alt vas pentru o întrebuinţare de ocară?

Prov 16:4Ier 18:6; ** 2 Tim 2:20;

22 Şi ce putem spune dacă Dumnezeu, fiindcă voia să-Şi arate mânia şi să-Şi descopere puterea, a suferit cu multă răbdare nişte vase* ale mâniei, făcute** pentru pieire,

1 Tes 5:9; ** 1 Pet 2:8Iuda 1:4;

23 şi să-Şi arate bogăţia* slavei Lui faţă de nişte vase ale îndurării, pe care le-a pregătit** mai dinainte pentru slavă (despre noi vorbesc)?

Rom 2:4Efes 1:7Col 1:27; ** Rom 8:28-30;

24 Astfel, El ne-a chemat nu* numai dintre iudei, ci şi dintre neamuri,

Rom 3:29;

25 după cum zice în Osea: „Voi* numi popor al Meu pe cel ce nu era poporul Meu şi preaiubită pe cea care nu era preaiubită.

Osea 2:231 Pet 2:10;

26 Şi* acolo unde li se zicea: ‘Voi nu sunteţi poporul Meu’, vor fi numiţi fii ai Dumnezeului celui viu.”

Osea 1:10;

27 Isaia, de altă parte, strigă cu privire la Israel:„Chiar* dacă numărul fiilor lui Israel ar fi ca nisipul mării, numai rămăşiţa va fi mântuită.

Isa 10:22Isa 10:23Rom 11:5;

28 Căci Domnul va împlini pe deplin* şi repede, pe pământ, cuvântul Lui.”

Isa 28:22;

29 Şi, cum zisese Isaia mai înainte: „Dacă* nu ne-ar fi lăsat Domnul Savaot o sămânţă, am fi ajuns ca** Sodoma şi ne-am fi asemănat cu Gomora.”

Isa 1:9Plang 3:22; ** Isa 13:19Ier 50:40;

Neamurile au căpătat mântuirea

30 Deci ce vom zice? Neamurile*, care nu umblau după neprihănire, au căpătat neprihănirea, şi anume neprihănirea care** se capătă prin credinţă;

Rom 4:11Rom 10:20; ** Rom 1:17;

31 pe când Israel, care umbla* după o Lege care să dea neprihănirea, n-a** ajuns la Legea aceasta.

Rom 10:2Rom 11:7; ** Gal 5:4;

32 Pentru ce? Pentru că Israel n-a căutat-o prin credinţă, ci prin fapte. Ei s-au* lovit de piatra de poticnire,

Luca 2:341 Cor 1:23;

33 după cum este scris: „Iată* că pun în Sion o piatră de poticnire şi o stâncă de cădere, şi** cine crede în El nu va fi dat de ruşine.”

Ps 118:22Isa 8:14Isa 28:16Mat 21:421 Pet 2:6-8; ** Rom 10:11;


Reader's opinions

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *Continue reading

Previous post

Miercuri, 13 Mai