Current track

Title

Artist

Background

Hrană pentru suflet – Marți, 19 mai

Written by on mai 19, 2020

Numeri, Capitolul 29

Jertfe în Ziua Trâmbiţei

1 În luna a şaptea, în cea dintâi zi a lunii, să aveţi o adunare sfântă: atunci să nu faceţi nicio lucrare de slugă. Ziua aceasta să fie vestită între voi* cu sunet de trâmbiţă.

Lev 23:24;

2 Să aduceţi ca ardere-de-tot de un miros plăcut Domnului un viţel, un berbec şi şapte miei de un an fără cusur.

3 Să mai adăugaţi şi darul lor de mâncare din floarea făinii frământată cu untdelemn, trei zecimi pentru viţel, două zecimi pentru berbec

4 şi o zecime pentru fiecare din cei şapte miei.

5 Să aduceţi şi un ţap ca jertfă de ispăşire, ca să facă ispăşire pentru voi.

6 Să aduceţi aceste jertfe, afară de arderea-de-tot* şi darul ei de mâncare din fiecare lună, afară de arderea-de-tot necurmată**, darul ei de mâncare şi jertfele de băutură care se adaugă la ele, dupㆠrânduielile aşezate. Acestea sunt nişte jertfe mistuite de foc, de un miros plăcut Domnului.

Num 28:11; ** Num 28:3; † Num 15:11Num 15:12;

Jertfe pentru Ziua Împăcării

7 În ziua* a zecea a acestei luni a şaptea, să aveţi o adunare sfântă şi să vă smeriţi** sufletele; atunci să nu faceţi nicio lucrare.

Lev 16:29Lev 23:27; ** Ps 35:13Isa 58:5;

8 Să aduceţi ca ardere-de-tot de un miros plăcut Domnului: un viţel, un berbec şi şapte miei de un an fără* cusur.

Num 28:19;

9 Să mai adăugaţi şi darul lor de mâncare din floarea făinii frământată cu untdelemn, trei zecimi pentru viţel, două zecimi pentru berbec

10 şi o zecime pentru fiecare din cei şapte miei.

11 Să aduceţi şi un ţap ca jertfă* de ispăşire, afară de jertfa de ispăşire, afară de arderea-de-tot necurmată cu darul ei de mâncare şi jertfele de băutură obişnuite.

Lev 16:3Lev 16:5;

Jertfele pentru Sărbătoarea Colibelor

12 În ziua* a cincisprezecea a lunii a şaptea, să aveţi o adunare sfântă; atunci să nu faceţi nicio lucrare de slugă. Să prăznuiţi o sărbătoare în cinstea Domnului timp de şapte zile.

Lev 23:34Deut 16:13Ezec 45:25;

13 Să aduceţi, ca* ardere-de-tot, o jertfă mistuită de foc, de un miros plăcut Domnului: treisprezece viţei, doi berbeci şi paisprezece miei de un an fără cusur.

Ezra 3:4;

14 Să mai adăugaţi şi darul lor de mâncare din floarea făinii frământată cu untdelemn, trei zecimi pentru fiecare din cei treisprezece viţei, două zecimi pentru fiecare din cei doi berbeci

15 şi o zecime pentru fiecare din cei paisprezece miei.

16 Să aduceţi şi un ţap ca jertfă de ispăşire, afară de arderea-de-tot necurmată, darul ei de mâncare şi jertfa sa de băutură.

17 A doua zi, să aduceţi doisprezece viţei, doi berbeci şi paisprezece miei de un an fără cusur,

18 împreună cu darul lor de mâncare şi jertfele lor de băutură pentru viţei, berbeci şi miei, după numărul lor, după rânduielile* aşezate.

Num 29:3Num 29:4Num 29:9Num 29:10Num 15:12Num 28:7Num 28:14;

19 Să aduceţi şi un ţap ca jertfă de ispăşire, afară de arderea-de-tot necurmată, darul ei de mâncare şi jertfele de băutură.

20 A treia zi, să aduceţi unsprezece viţei, doi berbeci şi paisprezece miei de un an fără cusur,

21 împreună cu darul lor de mâncare şi jertfele lor de băutură pentru viţei, berbeci şi miei, după numărul lor, după rânduielile* aşezate.

Num 29:18;

22 Să aduceţi şi un ţap ca jertfă de ispăşire, afară de arderea-de-tot necurmată, darul ei de mâncare şi jertfa de băutură.

23 A patra zi, să aduceţi zece viţei, doi berbeci şi paisprezece miei de un an fără cusur,

24 împreună cu darul lor de mâncare şi jertfele lor de băutură pentru viţei, berbeci şi miei, după numărul lor, după rânduielile aşezate.

25 Să aduceţi şi un ţap ca jertfă de ispăşire, afară de arderea-de-tot necurmată, darul ei de mâncare şi jertfa de băutură.

26 În ziua a cincea, să aduceţi nouă viţei, doi berbeci şi paisprezece miei de un an fără cusur,

27 împreună cu darul lor de mâncare şi jertfele lor de băutură pentru viţei, berbeci şi miei, după numărul lor, după rânduielile aşezate.

28 Să aduceţi şi un ţap ca jertfă de ispăşire, afară de arderea-de-tot necurmată, darul ei de mâncare şi jertfa de băutură.

29 În ziua a şasea, să aduceţi opt viţei, doi berbeci şi paisprezece miei de un an fără cusur,

30 împreună cu darul lor de mâncare şi jertfele lor de băutură pentru viţei, berbeci şi miei, după numărul lor, după rânduielile aşezate.

31 Să aduceţi şi un ţap ca jertfă de ispăşire, afară de arderea-de-tot necurmată, darul ei de mâncare şi jertfele de băutură.

32 În ziua a şaptea, să aduceţi şapte viţei, doi berbeci şi paisprezece miei de un an fără cusur,

33 împreună cu darul lor de mâncare şi jertfele lor de băutură pentru viţei, berbeci şi miei, după numărul lor, după rânduielile aşezate.

34 Să aduceţi şi un ţap ca jertfă de ispăşire, afară de arderea-de-tot necurmată, darul ei de mâncare şi jertfa de băutură.

35 În ziua a opta, să aveţi o adunare* de sărbătoare; atunci să nu faceţi nicio lucrare de slugă.

Lev 23:36;

36 Să aduceţi ca ardere-de-tot o jertfă mistuită de foc, de un miros plăcut Domnului: un viţel, un berbec şi şapte miei de un an, fără cusur,

37 împreună cu darul lor de mâncare şi jertfele lor de băutură pentru viţel, berbec şi miei, după numărul lor, după rânduielile aşezate.

38 Să aduceţi şi un ţap ca jertfă de ispăşire, afară de arderea-de-tot necurmată, darul ei de mâncare şi jertfa de băutură.

39 Acestea sunt jertfele pe care să le aduceţi Domnului la* sărbătorile voastre, afară de arderile voastre de tot, de darurile voastre de mâncare, de jertfele voastre de băutură şi de jertfele voastre de mulţumire, ca împlinire a unei juruinţe** sau ca daruri de bunăvoie.’”

Lev 23:21 Cron 23:312 Cron 31:3Ezra 3:5Neem 10:33Isa 1:14; ** Lev 7:11Lev 7:16Lev 22:21Lev 22:23;

40 Moise a spus copiilor lui Israel tot ce-i poruncise Domnul.

Romani, Capitolul 13

Supunerea faţă de stăpânire

1 Oricine* să fie supus stăpânirilor celor mai înalte, căci nu este stăpânire care să nu vină de la Dumnezeu. Şi** stăpânirile care sunt au fost rânduite de Dumnezeu.

Tit 3:11 Pet 2:13; ** Prov 8:15Prov 8:16Dan 2:21Dan 4:32Ioan 19:11;

2 De aceea, cine se împotriveşte stăpânirii* se împotriveşte rânduielii puse de Dumnezeu, şi cei ce se împotrivesc îşi vor lua osânda.

Tit 3:1;

3 Dregătorii nu sunt de temut pentru o faptă bună, ci pentru una rea. Vrei dar să nu-ţi fie frică de stăpânire? Fă* binele şi vei avea laudă de la ea.

1 Pet 2:141 Pet 3:13;

4 El este slujitorul lui Dumnezeu pentru binele tău. Dar, dacă faci răul, teme-te, căci nu degeaba poartă sabia. El este în slujba lui Dumnezeu, ca să-L răzbune şi să pedepsească pe cel ce face rău.

5 De aceea trebuie* să fiţi supuşi nu numai de frica pedepsei, ci** şi din îndemnul cugetului.

Ecl 8:2; ** 1 Pet 2:19;

6 Tot pentru aceasta să plătiţi şi birurile. Căci dregătorii sunt nişte slujitori ai lui Dumnezeu, făcând necurmat tocmai slujba aceasta.

7 Daţi* tuturor ce sunteţi datori să daţi: cui datoraţi birul, daţi-i birul; cui datoraţi vama, daţi-i vama; cui datoraţi frica, daţi-i frica; cui datoraţi cinstea, daţi-i cinstea.

Mat 22:21Marc 12:17Luca 20:25;

Dragostea este împlinirea Legii

8 Să nu datoraţi nimănui nimic, decât să vă iubiţi unii pe alţii, căci cine* iubeşte pe alţii a împlinit Legea.

Rom 13:10Gal 5:14Col 3:141 Tim 1:5;

9 De fapt: „Să* nu preacurveşti, să nu ucizi, să nu furi, să nu faci nicio mărturisire mincinoasă, să nu pofteşti” şi orice altă poruncă mai poate fi se cuprind în porunca aceasta: „Să** iubeşti pe aproapele tău ca pe tine însuţi.”

Exod 20:13Deut 5:17Mat 19:18; ** Lev 19:18Mat 22:39Marc 12:31Gal 5:14Iac 2:8;

10 Dragostea nu face rău aproapelui: dragostea* deci este împlinirea Legii.

Mat 22:40Rom 13:8;

Veghere şi curăţie

11 Şi aceasta cu atât mai mult, cu cât ştiţi în ce împrejurări ne aflăm: este ceasul să vă* treziţi în sfârşit din somn, căci acum mântuirea este mai aproape de noi decât atunci când am crezut.

1 Cor 15:34Efes 5:141 Tes 5:51 Tes 5:6;

12 Noaptea aproape a trecut, se apropie ziua. Să* ne dezbrăcăm dar de faptele întunericului şi să** ne îmbrăcăm cu armele luminii.

Efes 5:11Col 3:8; ** Efes 6:131 Tes 5:8;

13 Să* trăim frumos, ca în timpul zilei, nu** în chefuri şi în beţii; nu† în curvii şi în fapte de ruşine; nu†† în certuri şi în pizmă,

Fil 4:81 Tes 4:121 Pet 2:12; ** Prov 23:20Luca 21:341 Pet 4:3; † 1 Cor 6:9Efes 5:5; †† Iac 3:14;

14 ci îmbrăcaţi-vă* în Domnul Isus Hristos şi nu purtaţi grijă** de firea pământească, pentru ca să-i treziţi poftele.

Gal 3:27Efes 4:24Col 3:10; ** Gal 5:161 Pet 2:11;


Reader's opinions

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *