Current track

Title

Artist

Background

Hrană pentru suflet – Sâmbătă, 23 mai

Written by on mai 23, 2020

Numeri, Capitolul 33

Popasurile israeliţilor

1 Iată popasurile copiilor lui Israel care au ieşit din ţara Egiptului, după oştirile lor, sub povăţuirea lui Moise şi lui Aaron.

2 Moise a scris călătoriile lor din popas în popas, după porunca Domnului. Şi iată popasurile lor, după călătoriile lor.

3 Au pornit* din Ramses în luna întâi,** în ziua a cincisprezecea a lunii întâi. A doua zi după Paşte, copiii lui Israel au ieşit gata de† luptă în faţa tuturor egiptenilor,

Exod 12:37; ** Exod 12:2Exod 13:4; † Exod 14:8;

4 în timp ce egiptenii îşi îngropau pe toţi întâii lor născuţi pe care-i lovise* Domnul dintre ei. Căci Domnul făcuse chiar şi pe dumnezeii** lor să simtă puterea Lui.

Exod 12:29; ** Exod 12:12Exod 18:11Isa 19:1Apoc 12:8;

5 Copiii* lui Israel au pornit din Ramses şi au tăbărât la Sucot.

Exod 12:37;

6 Au pornit din Sucot* şi au tăbărât la Etam, care este la marginea pustiei.

Exod 13:20;

7 Au pornit din Etam*, s-au întors înapoi la Pi-Hahirot, faţă în faţă cu Baal-Ţefon, şi au tăbărât înaintea Migdolului.

Exod 14:2Exod 14:9;

8 Au pornit dinaintea Pi-Hahirotului şi au trecut* prin mijlocul mării, înspre pustie; au făcut un drum de trei zile în pustia Etamului şi au tăbărât la Mara.

Exod 14:22Exod 15:22Exod 15:23;

9 Au pornit de la Mara şi au ajuns la* Elim; la Elim erau douăsprezece izvoare de apă şi şaptezeci de finici; acolo au tăbărât.

Exod 15:27;

10 Au pornit din Elim şi au tăbărât lângă Marea Roşie.

11 Au pornit de la Marea Roşie şi au tăbărât în pustia* Sin.

Exod 16:1;

12 Au pornit din pustia Sin şi au tăbărât la Dofca.

13 Au pornit din Dofca şi au tăbărât la Aluş.

14 Au pornit din Aluş şi au tăbărât la Refidim*, unde poporul n-a găsit apă de băut.

Exod 17:1Exod 19:2;

15 Au pornit din Refidim şi au tăbărât în pustia* Sinai.

Exod 16:1Exod 19:1Exod 19:2;

De la Sinai la Cades

16 Au pornit din pustia Sinai şi au tăbărât la* Chibrot-Hataava.

Num 11:34;

17 Au pornit de la Chibrot-Hataava şi au tăbărât la* Haţerot.

Num 11:35;

18 Au pornit din Haţerot şi au tăbărât la Ritma.

19 Au pornit de la* Ritma şi au tăbărât la Rimon-Pereţ.

Num 12:16;

20 Au pornit din Rimon-Pereţ şi au tăbărât la Libna.

21 Au pornit din Libna şi au tăbărât la Risa.

22 Au pornit din Risa şi au tăbărât la Chehelata.

23 Au pornit din Chehelata şi au tăbărât la muntele Şafer.

24 Au pornit de la muntele Şafer şi au tăbărât la Harada.

25 Au pornit din Harada şi au tăbărât la Machelot.

26 Au pornit din Machelot şi au tăbărât la Tahat.

27 Au pornit din Tahat şi au tăbărât la Tarah.

28 Au pornit din Tarah şi au tăbărât la Mitca.

29 Au pornit din Mitca şi au tăbărât la Haşmona.

30 Au pornit din Haşmona şi au tăbărât la Moserot.

31 Au pornit din Moserot şi au tăbărât la Bene-Iaacan.

32 Au pornit din Bene-Iaacan* şi au tăbărât la** Hor-Ghidgad.

Gen 36:27Deut 10:61 Cron 1:42; ** Deut 10:7;

33 Au pornit din Hor-Ghidgad şi au tăbărât la Iotbata.

34 Au pornit din Iotbata şi au tăbărât la Abrona.

35 Au pornit din Abrona şi au tăbărât la Eţion-Gheber*.

Deut 2:81 Imp 9:261 Imp 22:48;

36 Au pornit din Eţion-Gheber şi au tăbărât în pustia Ţin*, adică la Cades.

Num 20:1Num 27:14;

De la Cades la câmpia Moabului

37 Au pornit din Cades* şi au tăbărât la muntele Hor, la marginea ţării Edomului.

Num 20:22Num 20:23Num 21:4;

38 Preotul Aaron* s-a suit pe muntele Hor, după porunca Domnului, şi a murit acolo, în al patruzecilea an după ieşirea copiilor lui Israel din ţara Egiptului, în luna a cincea, în cea dintâi zi a lunii.

Num 20:25Num 20:28Deut 10:6Deut 32:50;

39 Aaron era în vârstă de o sută douăzeci şi trei de ani când a murit pe muntele Hor.

40 Împăratul Aradului, canaanitul care locuia în partea de miazăzi* a ţării Canaanului, a aflat de sosirea copiilor lui Israel.

Num 21:1;

41 Au pornit de la muntele Hor* şi au tăbărât la Ţalmona.

Num 21:4;

42 Au pornit din Ţalmona şi au tăbărât la Punon.

43 Au pornit din Punon şi au tăbărât la* Obot.

Num 21:10;

44 Au pornit* din Obot şi au tăbărât la Iie-Abarim**, la hotarul Moabului.

Num 21:11; ** Num 21:11;

45 Au pornit din Iie-Abarim şi au tăbărât la Dibon-Gad*.

Num 32:34;

46 Au pornit din Dibon-Gad şi au tăbărât la Almon-Diblataim*.

Ier 48:22;

47 Au pornit din Almon-Diblataim şi au tăbărât la munţii* Abarim, înaintea muntelui Nebo.

Num 21:20Deut 32:49;

48 Au pornit de la munţii Abarim şi au tăbărât în câmpia* Moabului, lângă Iordan, în faţa Ierihonului.

Num 22:1;

49 Au tăbărât lângă Iordan, de la Bet-Ieşimot până la Abel-Sitim*, în câmpia Moabului.

Num 25:1Ios 2:1;

Canaaniţii trebuie nimiciţi

50 Domnul a vorbit lui Moise în câmpia Moabului, lângă Iordan, în faţa Ierihonului, şi a zis:

51 „Vorbeşte copiilor lui Israel şi spune-le: ‘După ce* veţi trece Iordanul şi veţi intra în ţara Canaanului,

Deut 7:1Deut 7:2Deut 9:1Ios 3:17;

52 să izgoniţi dinaintea voastră pe toţi locuitorii* ţării, să le dărâmaţi toţi idolii de piatră, să le nimiciţi toate icoanele turnate şi să le nimiciţi toate înălţimile pentru jertfe.

Exod 23:24Exod 23:33Exod 34:13Deut 7:2Deut 7:5Deut 12:3Ios 11:12Jud 2:2;

53 Să luaţi ţara în stăpânire şi să vă aşezaţi în ea, căci Eu v-am dat ţara aceasta ca să fie moşia voastră.

54 Să împărţiţi* ţara prin sorţi, după familiile voastre. Celor ce sunt în număr mai mare, să le daţi o parte mai mare şi celor ce sunt în număr mai mic, să le daţi o parte mai mică. Fiecare să stăpânească ce-i va cădea la sorţi; s-o luaţi în stăpânire după seminţiile părinţilor voştri.

Num 26:53-55;

55 Dar dacă nu veţi izgoni dinaintea voastră pe locuitorii ţării, aceia dintre ei pe care îi veţi lăsa vă vor fi ca nişte spini în ochi* şi ca nişte ghimpi în coaste; vă vor fi vrăjmaşi în ţara în care veţi merge să vă aşezaţi.

Ios 23:13Jud 2:3Ps 106:34Ps 106:36Exod 23:33Ezec 28:24;

56 Şi vă voi face şi vouă cum hotărâsem să le fac lor.’”

Romani, Capitolul 15

Planurile apostolului

22 Iată ce m-a* împiedicat de multe ori să vin la voi.

Rom 1:131 Tes 2:171 Tes 2:18;

23 Dar acum, fiindcă nu mai am nimic care să mă ţină pe aceste meleaguri şi* fiindcă de ani de zile doresc fierbinte să vin la voi,

Fapte 19:21Rom 1:11Rom 15:32;

24 nădăjduiesc să vă văd în treacăt, când mă voi duce în Spania, şi* să fiu însoţit de voi până acolo, după ce îmi voi împlini, măcar în parte, dorinţa de a fi stat la voi.

Fapte 15:3;

25 Acum, mă duc* la Ierusalim să duc nişte ajutoare sfinţilor.

Fapte 19:21Fapte 20:22Fapte 24:17;

26 Căci cei din Macedonia şi Ahaia au* avut bunătatea să facă o strângere de ajutoare pentru săracii dintre sfinţii care sunt în Ierusalim.

1 Cor 16:11 Cor 16:22 Cor 8:1;

27 Negreşit, au avut bunătatea, dar era şi o datorie faţă de ei, pentru că, dacă* neamurile au avut parte de binecuvântările lor duhovniceşti, este** de datoria lor să-i ajute şi ele cu bunurile lor pământeşti.

2 Cor 9:22 Cor 9:12Rom 11:17; ** 1 Cor 9:11Gal 6:6;

28 După ce-mi voi împlini dar însărcinarea aceasta şi le voi încredinţa aceste daruri*, voi pleca în Spania şi voi trece pe la voi.

Fil 4:17;

29 Ştiu* că, dacă vin la voi, voi veni cu o deplină binecuvântare de la Hristos.

Rom 1:11;

30 Vă îndemn dar, fraţilor, pentru Domnul nostru Isus Hristos şi pentru* dragostea Duhului, să** vă luptaţi împreună cu mine în rugăciunile voastre către Dumnezeu pentru mine,

Fil 2:1; ** 2 Cor 1:11Col 4:12;

31 ca să* fiu izbăvit de răzvrătiţii din Iudeea şi pentru ca slujba** pe care o am pentru Ierusalim să fie bine primită de sfinţi;

2 Tes 3:2; ** 2 Cor 8:4;

32 şi astfel să ajung la voi cu bucurie, cu voia* lui Dumnezeu şi să** mă răcoresc† puţin în mijlocul vostru.

Rom 1:10; ** Fapte 18:211 Cor 4:19Iac 4:15; † 1 Cor 16:182 Cor 7:132 Tim 1:16Filim 1:7Filim 1:20;

33 Dumnezeul* păcii să fie cu voi cu toţi! Amin.

Rom 16:201 Cor 14:332 Cor 13:11Fil 4:91 Tes 5:232 Tes 3:16Evr 13:20;


Reader's opinions

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *