Current track

Title

Artist

Background

Hrană pentru suflet – Duminică, 24 mai

Written by on mai 24, 2020

Numeri, Capitolul 34

Hotarele Canaanului

1 Domnul a vorbit lui Moise şi a zis:

2 „Dă porunca aceasta copiilor lui Israel şi spune-le: ‘Când veţi intra în ţara* Canaanului, ţara aceasta va fi moştenirea voastră – ţara Canaanului, ale cărei hotare iată-le:

Gen 17:8Deut 1:7Ps 78:55Ps 105:11Ezec 47:14;

3 Hotarul* din partea de miazăzi va începe din pustia Ţin, lângă Edom. Astfel, hotarul vostru de miazăzi va începe de la marginea Mării** Sărate spre răsărit;

Ios 15:1Ezec 47:13; ** Gen 14:3Ios 15:2;

4 se va întoarce la miazăzi de înălţimea* Acrabim, va trece prin Ţin şi se va întinde până la miazăzi de Cades-Barnea**; va urma mai departe prin Haţar-Adar† şi va trece spre Aţmon;

Ios 15:3; ** Num 13:26Num 32:8; † Ios 15:3Ios 15:4;

5 de la Aţmon, se va întoarce până la pârâul* Egiptului şi va ieşi la mare.

Gen 15:18Ios 15:4Ios 15:471 Imp 8:65Isa 27:12;

6 Hotarul vostru dinspre apus va fi Marea cea Mare (Mediterana); aceasta va fi hotarul vostru la apus.

7 Iată care va fi hotarul vostru spre miazănoapte: începând de la Marea cea Mare, să trageţi hotarul până la muntele* Hor;

Num 33:37;

8 de la muntele Hor, să-l trageţi prin* Hamat şi să ajungă până la** Ţedad;

Num 13:212 Imp 14:25; ** Ezec 47:15;

9 să urmeze mai departe prin Zifron, ca să ajungă la Haţar-Enan*: acesta să vă fie hotarul înspre miazănoapte.

Ezec 47:17;

10 Să vă trageţi hotarul spre răsărit de la Haţar-Enan până la Şefam;

11 să se coboare din Şefam spre Ribla*, la răsărit de Ain; se va coborî şi se va întinde de-a lungul mării Chineret** (Ghenezaret), la răsărit;

2 Imp 23:33Ier 39:5Ier 39:6; ** Deut 3:17Ios 11:2Ios 19:35Mat 14:34Luca 5:1;

12 se va coborî iarăşi spre Iordan, ca să ajungă la Marea Sărată*. Aceasta va fi ţara voastră, cu hotarele ei de jur împrejur.’”

Num 34:3;

13 Moise a dat porunca aceasta copiilor lui Israel şi a zis: „Aceasta este ţara* pe care o veţi împărţi prin sorţi şi pe care a poruncit Domnul s-o dea celor nouă seminţii şi jumătate.

Num 34:1Ios 14:1Ios 14:2;

14 Căci* seminţia fiilor lui Ruben, după casele lor părinteşti, şi seminţia fiilor lui Gad, după casele părinţilor lor, precum şi jumătate din seminţia lui Manase şi-au luat moştenirea.

Num 32:33Ios 14:2Ios 14:3;

15 Aceste două seminţii şi jumătate şi-au luat moştenirea dincoace de Iordan, în faţa Ierihonului, înspre răsărit.”

Cum şi prin cine să se împartă ţara

16 Domnul a vorbit lui Moise şi a zis:

17 „Iată numele bărbaţilor care vor împărţi ţara între voi: preotul Eleazar* şi Iosua, fiul lui Nun.

Ios 14:1Ios 19:51;

18 Să mai luaţi câte o căpetenie* din fiecare seminţie, ca să facă împărţirea ţării.

Num 1:4Num 1:16;

19 Iată numele bărbaţilor acestora. Pentru seminţia lui Iuda: Caleb, fiul lui Iefune;

20 pentru seminţia fiilor lui Simeon: Samuel, fiul lui Amihud;

21 pentru seminţia lui Beniamin: Elidad, fiul lui Chislon;

22 pentru seminţia fiilor lui Dan: căpetenia Buchi, fiul lui Iogli;

23 pentru fiii lui Iosif: pentru seminţia fiilor lui Manase – căpetenia Haniel, fiul lui Efod;

24 şi pentru seminţia fiilor lui Efraim – căpetenia Chemuel, fiul lui Şiftan;

25 pentru seminţia fiilor lui Zabulon: căpetenia Eliţafan, fiul lui Parnac;

26 pentru seminţia fiilor lui Isahar: căpetenia Paltiel, fiul lui Azan;

27 pentru seminţia fiilor lui Aşer: căpetenia Ahihud, fiul lui Şelomi;

28 pentru seminţia fiilor lui Neftali: căpetenia Pedahel, fiul lui Amihud.”

29 Aceştia sunt aceia cărora le-a poruncit Domnul să împartă ţara Canaanului între copiii lui Israel.


Romani, Capitolul 16

Urări de sănătate

1 Vă dau în grijă pe Fivi, sora noastră, care este diaconiţă1 a Bisericii din Chencrea*;

Fapte 18:18;

2 s-o* primiţi în Domnul, într-un chip vrednic de sfinţi, şi s-o ajutaţi în orice ar avea trebuinţă de voi, căci şi ea s-a arătat de ajutor multora şi îndeosebi mie.

Fil 2:293 Ioan 1:53 Ioan 1:6;

3 Spuneţi sănătate Priscilei* şi lui Aquila, tovarăşii mei de lucru în Hristos Isus,

Fapte 13:2Fapte 13:18Fapte 13:262 Tim 4:19;

4 care şi-au pus capul în joc, ca să-mi scape viaţa. Le mulţumesc nu numai eu, dar şi toate Bisericile ieşite dintre neamuri.

5 Spuneţi sănătate şi Bisericii* care se adună în casa lor. Spuneţi sănătate lui Epenet, preaiubitul meu, care a fost cel dintâi rod** al Asiei pentru Hristos.

1 Cor 16:19Col 4:15Filim 1:2; ** 1 Cor 16:15;

6 Spuneţi sănătate Mariei, care s-a ostenit mult pentru voi.

7 Spuneţi sănătate lui Andronic şi lui Iunia, rudele mele şi tovarăşii mei de temniţă, care sunt cu vază între apostoli. Ei au* venit la Hristos mai înainte de mine chiar.

Gal 1:22;

8 Spuneţi sănătate lui Ampliat, preaiubitul meu în Domnul.

9 Spuneţi sănătate lui Urban, tovarăşul nostru de lucru în Hristos, şi lui Stache, preaiubitul meu.

10 Spuneţi sănătate lui Apeles, încercatul slujitor al lui Hristos. Spuneţi sănătate celor din casa lui Aristobul.

11 Spuneţi sănătate lui Ierodion, ruda mea. Spuneţi sănătate celor din casa lui Narcis, care sunt ai Domnului.

12 Spuneţi sănătate Trifenei şi Trifosei, care se ostenesc pentru Domnul. Spuneţi sănătate Persidei preaiubite, care s-a ostenit mult pentru Domnul.

13 Spuneţi sănătate lui Ruf, cel ales* în Domnul, şi mamei lui, care s-a arătat şi mama mea.

2 Ioan 1:1;

14 Spuneţi sănătate lui Asincrit, lui Flegon, lui Hermes, lui Patroba, lui Herma şi fraţilor care sunt împreună cu ei.

15 Spuneţi sănătate lui Filolog şi Iuliei, lui Nereu şi surorii lui, Olimpa, şi tuturor sfinţilor care sunt împreună cu ei.

16 Spuneţi-vă* sănătate unii altora cu o sărutare sfântă. Toate Bisericile lui Hristos vă trimit sănătate.

1 Cor 16:202 Cor 13:121 Tes 5:261 Pet 5:14;

Ferirea de dezbinări

17 Vă îndemn, fraţilor, să vă feriţi de cei ce* fac dezbinări şi tulburare împotriva învăţăturii pe care aţi primit-o. Depărtaţi-vă** de ei.

Fapte 15:1Fapte 15:5Fapte 15:241 Tim 6:3; ** 1 Cor 5:91 Cor 5:112 Tes 3:62 Tes 3:142 Tim 3:5Tit 3:102 Ioan 1:10;

18 Căci astfel de oameni nu slujesc lui Hristos, Domnul nostru, ci pântecelui* lor şi, prin** vorbiri dulci şi amăgitoare, ei înşală inimile celor lesne crezători.

Fil 3:191 Tim 6:5; ** Col 2:42 Tim 3:6Tit 1:102 Pet 2:3;

19 Cât despre voi, ascultarea* voastră este cunoscută de toţi. Mă bucur dar de voi şi doresc să fiţi înţelepţi în ce priveşte binele şi proşti în ce priveşte răul.

Rom 1:8Mat 10:161 Cor 14:20;

20 Dumnezeul* păcii va** zdrobi în curând pe Satana sub picioarele voastre. Harul† Domnului nostru Isus Hristos să fie cu voi! Amin.

Rom 15:33; ** Gen 3:15; † Rom 16:241 Cor 16:232 Cor 13:14Fil 4:231 Tes 5:282 Tes 3:18Apoc 22:21;

Încheiere

21 Timotei*, tovarăşul meu de lucru, vă trimite sănătate; tot aşa şi Luciu**, Iason† şi Sosipater††, rudele mele.

Fapte 16:1Fil 2:19Col 1:11 Tes 3:21 Tim 1:2Evr 13:23; ** Fapte 13:1; † Fapte 17:5; †† Fapte 20:2;

22 Vă trimit sănătate în Domnul eu, Terţiu, care am scris epistola aceasta.

23 Gaius*, gazda mea şi a întregii Biserici, vă trimite sănătate. Erast**, vistiernicul cetăţii, vă trimite sănătate; tot aşa şi fratele Quartus.

1 Cor 1:14; ** Fapte 19:222 Tim 4:20;

24 Harul* Domnului nostru Isus Hristos să fie cu voi cu toţi! Amin.

Rom 16:201 Tes 5:28;

25 Iar Aceluia* care poate să vă întărească, după** Evanghelia mea şi propovăduirea lui Isus Hristos – potrivit cu† descoperirea tainei care†† a fost ţinută ascunsă timp de veacuri,

Efes 3:201 Tes 3:132 Tes 2:172 Tes 3:3Iuda 1:24; ** Rom 2:16; † Efes 1:9Efes 3:3-5Col 1:27; †† 1 Cor 2:7Efes 3:5Efes 3:9Col 1:26;

26 dar* a fost arătată acum prin scrierile prorocilor şi, prin porunca Dumnezeului celui veşnic, a fost adusă la cunoştinţa tuturor neamurilor, ca să asculte** de credinţă –

Efes 1:92 Tim 1:10Tit 1:2Tit 1:31 Pet 1:20; ** Fapte 6:7Rom 1:5Rom 15:18;

27 a lui Dumnezeu, care singur* este înţelept, să fie slava, prin Isus Hristos, în vecii vecilor! Amin.

1 Tim 1:171 Tim 6:16Iuda 1:25;


Reader's opinions

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *