Current track

Title

Artist

Background

Hrană pentru suflet – Joi, 28 mai

Written by on mai 28, 2020

Deuteronomul, Capitolul 2

Intrarea în pustie

1 Ne-am întors şi am plecat în pustie, pe drumul care duce la Marea Roşie, cum* îmi poruncise Domnul, şi am ocolit multă vreme muntele Seir.

Num 14:25Deut 1:40;

2 Domnul mi-a zis:

3 ‘Vă ajunge* de când ocoliţi muntele acesta. Întoarceţi-vă spre miazănoapte.

Deut 2:7Deut 2:14;

4 Dă următoarea poruncă poporului: «Acum aveţi* să treceţi prin hotarele fraţilor voştri, copiii lui Esau, care locuiesc în Seir. Ei se vor teme de voi, dar să vă păziţi bine.

Num 20:14;

5 Să nu vă încăieraţi cu ei, căci nu vă voi da în ţara lor nici măcar o palmă de loc: muntele Seir l-am dat* în stăpânire lui Esau.

Gen 36:8Ios 24:4;

6 Să cumpăraţi de la ei, cu preţ de argint, hrana pe care o veţi mânca şi să cumpăraţi de la ei, cu preţ de argint, chiar şi apa pe care o veţi bea.

7 Căci Domnul Dumnezeul tău te-a binecuvântat în tot lucrul mâinilor tale şi ţi-a cunoscut călătoria în această mare pustie. Iată, de patruzeci de ani* de când Domnul Dumnezeul tău este cu tine şi n-ai dus lipsă de nimic.»’

Deut 8:2-4;

8 Am* trecut pe departe de fraţii noştri, copiii lui Esau, care locuiesc în Seir, şi pe departe de drumul care duce în câmpie, departe de Elat** şi de Eţion-Gheber; apoi ne-am întors şi am apucat spre pustia Moabului.

Jud 11:18; ** 1 Imp 9:26;

Pribegirea în pustie

9 Domnul mi-a zis: ‘Nu face război cu Moab şi nu te apuca la luptă cu el, căci nu-ţi voi da nimic să stăpâneşti în ţara lui. Arul* l-am dat în stăpânire copiilor** lui Lot.

Num 21:28; ** Gen 19:36Gen 19:37;

10 (Mai înainte, aici locuiau emimii*: un popor mare, mult la număr şi de statură înaltă, ca anachimii**.

Gen 14:5; ** Num 13:22Num 13:33Deut 9:2;

11 Ei treceau drept refaimiţi, ca şi anachimii, dar moabiţii îi numeau emimi.

12 Seir era locuit altădată* de horiţi; copiii lui Esau i-au izgonit, i-au nimicit dinaintea lor şi s-au aşezat în locul lor, cum a făcut Israel în ţara pe care o stăpâneşte şi pe care i-a dat-o Domnul.)

Gen 14:6Gen 36:20Deut 2:22;

13 Acum sculaţi-vă şi treceţi pârâul* Zered.’ Am trecut pârâul Zered.

Num 21:12;

14 Vremea cât au ţinut călătoriile noastre de la Cades-Barnea* până la trecerea pârâului Zered a fost de treizeci şi opt de ani, până** a pierit din mijlocul taberei tot neamul oamenilor de război, cum† le jurase Domnul.

Num 13:26; ** Num 14:33Num 26:64; † Num 14:35Deut 1:34Deut 1:35Ezec 20:15;

15 Mâna Domnului* a fost împotriva lor, ca să-i nimicească din mijlocul taberei, până ce au pierit.

Ps 78:33Ps 106:26;

16 După ce au pierit toţi bărbaţii de război, murind în mijlocul poporului,

17 Domnul mi-a vorbit şi a zis:

18 ‘Să treci azi hotarul Moabului, la cetatea Ar,

19 şi să te apropii de copiii lui Amon. Să nu faci război cu ei şi să nu te iei la luptă cu ei, căci nu-ţi voi da nimic de stăpânit în ţara copiilor lui Amon: am dat-o în stăpânire copiilor* lui Lot.’

Gen 19:38;

20 Ţara aceasta trecea, de asemenea, ca o ţară a lui Refaim; mai înainte, locuiau în ea refaimiţii, şi amoniţii îi numeau* zamzumimi:

Gen 14:5;

21 un popor* mare, mult la număr şi de statură înaltă, ca anachimii. Domnul i-a nimicit dinaintea amoniţilor, care i-au izgonit şi s-au aşezat în locul lor.

Deut 2:10;

22 (Aşa a făcut Domnul şi pentru copiii lui Esau, care* locuiesc în Seir, când a nimicit pe horiţi** dinaintea lor; ei i-au izgonit şi s-au aşezat în locul lor, până în ziua de azi.

Gen 36:8; ** Gen 14:6Gen 36:20-30Deut 2:12;

23 De asemenea, aviţii*, care locuiau în sate până la Gaza**, au fost nimiciţi de caftoriţi†, ieşiţi din Caftor, care s-au aşezat în locul lor.)

Ios 13:3; ** Ier 25:20; † Gen 10:14Amos 9:7;

24 ‘Sculaţi-vă, plecaţi şi treceţi* pârâul Arnon. Iată, îţi dau în mâini pe Sihon, împăratul Hesbonului, Amoritul, şi ţara lui. Începe cucerirea, fă război cu el!

Num 21:13Num 21:14Jud 11:18Jud 11:21;

25 De azi* încolo, voi băga groaza şi frica de tine în toate popoarele de sub cer; şi, la auzul faimei tale, vor tremura şi se vor îngrozi de tine.’

Exod 15:14Exod 15:15Deut 11:25Ios 2:9Ios 2:10;

Cucerirea ţării lui Sihon, împăratul Hesbonului

26 Din pustia Chedemot, am trimis soli la Sihon, împăratul Hesbonului*, cu vorbe de pace. Am trimis să-i spună:

Deut 20:10;

27 ‘Lasă-mă* să trec prin ţara ta; voi ţine drumul mare, fără să mă abat nici la dreapta, nici la stânga.

Num 21:21Num 21:22Jud 11:19;

28 Să-mi vinzi pe preţ de argint hrana pe care o voi mânca şi să-mi dai cu preţ de argint apa pe care o voi bea; nu voi face altceva decât să trec* cu piciorul,

Num 20:19;

29 lucru pe care mi l-au îngăduit* copiii lui Esau care locuiesc în Seir şi moabiţii care locuiesc în Ar – îngăduie-mi şi tu lucrul acesta, până voi trece Iordanul, ca să intru în ţara pe care ne-o dă Domnul Dumnezeul nostru.’

Num 20:18Deut 23:3Deut 23:4Jud 11:17Jud 11:18;

30 Dar Sihon*, împăratul Hesbonului, n-a vrut să ne lase să trecem pe la el, căci Domnul** Dumnezeul tău i-a făcut† duhul neînduplecat şi i-a împietrit inima, ca să-l dea în mâinile tale, cum vezi azi.

Num 21:23; ** Ios 11:20; † Exod 4:21;

31 Domnul mi-a zis: ‘Vezi, acum încep să-ţi dau* pe Sihon şi ţara lui; începe şi tu dar să-i iei în stăpânire ţara ca s-o moşteneşti.’

Deut 1:8;

32 Sihon* ne-a ieşit înainte cu tot poporul lui, ca să lupte împotriva noastră, la Iahaţ.

Num 21:23;

33 Domnul* Dumnezeul nostru ni l-a dat în mâini şi l-am** bătut, pe el şi pe fiii lui şi pe tot poporul lui.

Deut 7:2Deut 20:16; ** Num 21:24Deut 29:7;

34 I-am luat atunci toate cetăţile şi le-am nimicit* cu desăvârşire: bărbaţi, femei şi prunci i-am nimicit cu desăvârşire şi n-am lăsat să scape niciunul măcar.

Deut 7:2Deut 7:26;

35 Numai vitele le-am răpit pentru noi, precum şi prada din cetăţile pe care le luaserăm.

36 De la Aroer*, care este pe malurile pârâului Arnon, şi de la cetatea care este în vale până la Galaad, n-a fost nicio cetate prea tare pentru noi: Domnul Dumnezeul nostru ni le-a dat pe toate** în mână.

Deut 3:12Deut 4:48Ios 13:9; ** Ps 44:3;

37 Dar de ţara copiilor lui Amon nu te-ai apropiat, de toate malurile pârâului Iaboc*, de cetăţile de la munte şi de toate** locurile pe care te-a oprit Domnul Dumnezeul tău să le loveşti.

Gen 32:22Num 21:24Deut 3:16; ** Deut 2:5Deut 2:9Deut 2:19;

1 Corinteni, Capitolul 3

Dezbinările din Corint

1 Cât despre mine, fraţilor, nu v-am putut vorbi ca unor oameni duhovniceşti*, ci a trebuit să vă vorbesc ca unor oameni lumeşti**, ca unor prunci† în Hristos.

1 Cor 2:15; ** 1 Cor 2:14; † Evr 5:13;

2 V-am hrănit cu lapte*, nu cu bucate tari, căci** nu le puteaţi suferi, şi nici acum chiar nu le puteţi suferi,

Evr 5:12Evr 5:131 Pet 2:2; ** Ioan 16:12;

3 pentru că tot lumeşti sunteţi. În adevăr, când* între voi sunt zavistii, certuri şi dezbinări, nu sunteţi voi lumeşti şi nu trăiţi voi în felul celorlalţi oameni?

1 Cor 1:111 Cor 11:18Gal 5:20Gal 5:21Iac 3:16;

4 Când unul zice: „Eu* sunt al lui Pavel!” şi altul: „Eu sunt al lui Apolo”, nu sunteţi voi oameni de lume?

1 Cor 1:12;

5 Cine este Pavel? Şi cine este Apolo? Nişte slujitori* ai lui Dumnezeu prin care aţi crezut; şi fiecare, după puterea** dată lui de Domnul.

1 Cor 4:12 Cor 3:3; ** Rom 12:3Rom 12:61 Pet 4:11;

6 Eu* am sădit, Apolo** a udat, dar† Dumnezeu a făcut să crească,

Fapte 18:4Fapte 18:8Fapte 18:111 Cor 4:151 Cor 9:11 Cor 15:12 Cor 10:142 Cor 10:15; ** Fapte 18:24Fapte 18:27Fapte 19:1; † 1 Cor 1:301 Cor 15:102 Cor 3:5;

7 aşa că nici* cel ce sădeşte, nici cel ce udă nu sunt nimic, ci Dumnezeu, care face să crească.

2 Cor 12:11Gal 6:3;

8 Cel ce sădeşte şi cel ce udă sunt tot una, şi* fiecare îşi va lua răsplata după osteneala lui.

Ps 62:12Rom 2:61 Cor 4:5Gal 6:4Gal 6:5Apoc 2:23Apoc 22:12;

9 Căci noi* suntem împreună-lucrători cu Dumnezeu. Voi sunteţi ogorul lui Dumnezeu, clădirea** lui Dumnezeu.

Fapte 15:42 Cor 6:1; ** Efes 2:20Col 2:7Evr 3:3Evr 3:41 Pet 2:5;

Încercarea focului

10 După* harul lui Dumnezeu care mi-a fost dat, eu, ca un meşter-zidar înţelept, am pus temelia**, şi un altul clădeşte deasupra. Dar fiecare† să ia bine seama cum clădeşte deasupra.

Rom 1:5Rom 12:3; ** Rom 15:201 Cor 3:61 Cor 4:15Apoc 21:14; † 1 Pet 4:11;

11 Căci nimeni nu poate pune o altă temelie decât cea* care a fost pusă, şi care** este Isus Hristos.

Isa 28:16Mat 16:182 Cor 11:4Gal 1:7; ** Efes 2:20;

12 Iar dacă clădeşte cineva pe această temelie aur, argint, pietre scumpe, lemn, fân, trestie,

13 lucrarea fiecăruia* va fi dată pe faţă: ziua Domnului o va face cunoscută, căci se va descoperi** în foc†. Şi focul va dovedi cum este lucrarea fiecăruia.

1 Cor 4:5; ** 1 Pet 1:71 Pet 4:12; † Luca 2:35;

14 Dacă lucrarea zidită de cineva pe temelia aceea rămâne în picioare, el va* primi o răsplată.

1 Cor 4:5;

15 Dacă lucrarea lui va fi arsă, îşi va pierde răsplata. Cât despre el, va fi mântuit, dar* ca prin foc.

Iuda 1:23;

Templul lui Dumnezeu

16 Nu* ştiţi că voi sunteţi Templul lui Dumnezeu şi că Duhul lui Dumnezeu locuieşte în voi?

1 Cor 6:192 Cor 6:16Efes 2:21Efes 2:22Evr 3:61 Pet 2:5;

17 Dacă nimiceşte cineva Templul lui Dumnezeu, pe acela îl va nimici Dumnezeu, căci Templul lui Dumnezeu este sfânt, şi aşa sunteţi voi.

18 Nimeni* să nu se înşele: Dacă cineva dintre voi se crede înţelept în felul veacului acestuia, să se facă nebun, ca să ajungă înţelept.

Prov 3:7Isa 5:21;

19 Căci* înţelepciunea lumii acesteia este o nebunie înaintea lui Dumnezeu. De aceea este scris: „El** prinde pe cei înţelepţi în viclenia lor.”

1 Cor 1:201 Cor 2:6; ** Iov 5:13;

20 Şi iarăşi: „Domnul* cunoaşte gândurile celor înţelepţi. Ştie că sunt deşarte.”

Ps 94:11;

21 Nimeni* să nu se fălească dar cu oameni, căci toate lucrurile sunt ale voastre:

1 Cor 1:121 Cor 3:4-61 Cor 4:6;

22 fie Pavel, fie Apolo, fie Chifa, fie lumea, fie viaţa, fie moartea, fie lucrurile de acum, fie cele viitoare, toate* sunt ale voastre

2 Cor 4:52 Cor 4:15;

23 şi* voi sunteţi ai lui Hristos, iar Hristos este al lui Dumnezeu.

Rom 11:81 Cor 11:32 Cor 10:7Gal 3:29;


Reader's opinions

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *