Current track

Title

Artist

Background

Hrană pentru suflet – Vineri, 29 mai

Written by on mai 29, 2020

Deuteronomul, Capitolul 3

Cucerirea ţării lui Og

1 Ne-am întors şi ne-am suit pe drumul care duce la Basan. Og*, împăratul Basanului, ne-a ieşit înainte, cu tot poporul lui, ca să lupte împotriva noastră la Edrei**.

Num 21:33Deut 29:7; ** Deut 1:4;

2 Domnul mi-a zis: ‘Nu te teme de el, căci îl dau în mâinile tale, pe el şi tot poporul lui, şi ţara lui; să te porţi cu el cum te-ai purtat cu Sihon*, împăratul amoriţilor, care locuia la Hesbon.’

Num 21:34;

3 Şi Domnul Dumnezeul nostru a mai dat în mâinile noastre şi pe Og, împăratul Basanului, cu tot poporul lui*; l-am bătut şi n-am lăsat să scape niciunul din oamenii lui.

Num 21:35;

4 I-am luat atunci toate cetăţile şi n-a fost una care să nu cadă în stăpânirea noastră: şaizeci de cetăţi, tot ţinutul* Argob, împărăţia lui Og din Basan.

1 Imp 4:13;

5 Toate cetăţile acestea erau întărite cu ziduri înalte, cu porţi şi zăvoare, afară de cetăţile fără ziduri, care erau foarte multe la număr.

6 Le-am nimicit cu desăvârşire, cum făcusem cu Sihon, împăratul Hesbonului*; am nimicit cu desăvârşire toate cetăţile împreună cu bărbaţii, femeile şi pruncii.

Deut 2:24Ps 135:10-12Ps 136:19-21;

7 Iar toate vitele şi prada din cetăţi le-am luat pentru noi.

8 Astfel, în vremea aceea am cucerit de la cei doi împăraţi ai amoriţilor ţara de dincoace de Iordan, de la pârâul Arnon până la muntele Hermon

9 (sidoniţii zic Hermonului* Sirion, şi amoriţii îl numesc Senir**),

Deut 4:48Ps 29:6; ** 1 Cron 5:23;

10 toate cetăţile din* câmpie, tot Galaadul şi tot Basanul** până la Salca şi Edrei, cetăţi din împărăţia lui Og, în Basan.

Deut 4:49; ** Ios 12:5Ios 13:11;

11 (Numai* Og, împăratul Basanului, mai rămăsese din neamul** refaimiţilor. Patul lui, un pat de fier, este la Raba†, cetatea copiilor lui Amon. Lungimea lui este de nouă coţi, şi lăţimea, de patru coţi, după cotul unui om.)

Amos 2:9; ** Gen 14:5; † 2 Sam 12:26Ier 49:2Ezec 21:20;

Împărţirea ţării de dincolo de Iordan

12 Atunci am luat în stăpânire ţara aceasta. Am dat rubeniţilor şi gadiţilor ţinutul de la Aroer*, care este pe pârâul Arnon, şi jumătatea muntelui Galaad cu cetăţile** lui.

Deut 2:36Ios 12:2; ** Num 32:33Ios 12:6Ios 13:8;

13 Am dat la jumătate* din seminţia lui Manase ce mai rămânea din Galaad şi toată împărăţia lui Og din Basan: tot ţinutul Argob, cu tot Basanul, care purta numele de Ţara Refaimiţilor.

Ios 13:29;

14 Iair*, fiul lui Manase, a luat tot ţinutul Argob până la** hotarul gheşuriţilor şi maacatiţilor şi a pus numele lui târgurilor Basanului, numite† şi azi târgurile lui Iair.

1 Cron 2:22; ** Ios 13:132 Sam 3:32 Sam 16:6; † Num 32:41;

15 Am dat* Galaadul lui Machir.

Num 32:39;

16 Rubeniţilor şi gadiţilor le-am dat o parte din Galaad până la pârâul Arnon, al cărui mijloc slujeşte ca hotar, şi până la pârâul Iaboc, hotarul* copiilor lui Amon;

Num 21:24Ios 12:2;

17 le-am mai dat câmpia, mărginită de Iordan, de la Chineret* până la marea** câmpiei, Marea† Sărată, la picioarele muntelui Pisga, spre răsărit.

Num 34:11; ** Num 34:12Deut 4:49Ios 12:3; † Gen 14:3;

18 În vremea aceea, v-am dat porunca aceasta: ‘Domnul Dumnezeul vostru vă dă în mână ţara aceasta ca s-o stăpâniţi. Voi*, toţi cei buni de luptă, să mergeţi înarmaţi înaintea copiilor lui Israel.

Num 32:20;

19 Numai femeile voastre, pruncii şi vitele voastre – ştiu că aveţi multe vite – să rămână în cetăţile pe care vi le-am dat,

20 până ce Domnul va da odihnă fraţilor voştri, ca şi vouă, şi vor lua şi ei în stăpânire ţara pe care le-o dă Domnul Dumnezeul vostru dincolo de Iordan. După aceea, vă veţi întoarce* fiecare în moştenirea pe care v-am dat-o.’

Ios 22:4;

21 În vremea aceea, am poruncit lui Iosua* şi i-am zis: ‘Ochii tăi au văzut tot ce a făcut Domnul Dumnezeul vostru acestor doi împăraţi: aşa va face Domnul tuturor împărăţiilor împotriva cărora vei merge.

Num 27:18;

22 Nu te teme de ei, căci Domnul* Dumnezeul vostru va lupta El Însuşi pentru voi.’

Exod 14:14Deut 1:30Deut 20:4;

Moise cere să vadă ţara

23 În vremea aceea, m-am rugat* Domnului şi am zis:

2 Cor 12:82 Cor 12:9;

24 ‘Stăpâne Doamne! Tu ai început să arăţi robului Tău mărirea* Ta şi mâna Ta cea puternică, căci care este dumnezeul** acela, în cer şi pe pământ, care să poată face lucrări ca ale Tale şi să aibă o putere ca a Ta?

Deut 11:2; ** Exod 15:112 Sam 7:22Ps 71:19Ps 86:8Ps 89:6Ps 89:8;

25 Lasă-mă, Te rog, să trec şi să văd* ţara aceea bună de dincolo de Iordan, munţii aceia frumoşi şi Libanul!’

Exod 3:8Deut 4:22;

26 Dar Domnul* S-a mâniat pe mine din pricina voastră şi nu m-a ascultat. Domnul mi-a zis: ‘Destul! Nu-Mi mai vorbi de lucrul acesta.

Num 20:12Num 27:14Deut 1:37Deut 31:2Deut 32:51Deut 32:52Deut 34:4Ps 106:32;

27 Suie-te* pe vârful muntelui Pisga, uită-te spre apus, spre miazănoapte, spre miazăzi şi spre răsărit şi priveşte-o doar cu ochii, căci nu vei trece Iordanul acesta.

Num 27:12;

28 Dă* porunci lui Iosua, întăreşte-l şi îmbărbătează-l, căci el va merge înaintea poporului acestuia şi-l va pune în stăpânirea ţării pe care o vei vedea.’

Num 27:18Num 27:23Deut 1:38Deut 31:3Deut 31:7;

29 Şi am rămas astfel în* vale, în dreptul Bet-Peorului.

Deut 4:43Deut 34:6;

1 Corinteni, Capitolul 4

Ce sunt apostolii

1 Iată cum trebuie să fim priviţi noi: ca nişte* slujitori ai lui Hristos şi ca nişte ispravnici** ai tainelor lui Dumnezeu.

Mat 24:451 Cor 3:51 Cor 9:172 Cor 6:4Col 1:25; ** Luca 12:42Tit 1:71 Pet 4:10;

2 Încolo, ce se cere de la ispravnici este ca fiecare să fie găsit credincios în lucrul încredinţat lui.

3 Cât despre mine, prea puţin îmi pasă dacă sunt judecat de voi sau de un scaun omenesc de judecată. Ba încă nici eu însumi nu mă mai judec pe mine.

4 Căci n-am nimic împotriva mea, totuşi* nu pentru aceasta sunt socotit neprihănit: Cel ce mă judecă este Domnul.

Iov 9:2Ps 130:3Ps 143:2Prov 21:2Rom 3:20Rom 4:2;

5 De aceea* să nu judecaţi nimic înainte de vreme, până va veni Domnul, care** va scoate la lumină lucrurile ascunse în întuneric şi va descoperi gândurile inimilor. Atunci† fiecare îşi va căpăta lauda de la Dumnezeu.

Mat 7:1Rom 2:1Rom 2:16Rom 14:4Rom 14:10Rom 14:13Apoc 20:12; ** 1 Cor 3:13; † Rom 2:29;

6 Fraţilor, pentru voi am spus aceste lucruri*, în icoană de vorbire, cu privire la mine şi la Apolo, ca**, prin noi înşine, să învăţaţi să nu treceţi peste ce „este scris” şi niciunul din voi sㆠnu se fălească deloc cu unul împotriva celuilalt.

Ioan 1:12Ioan 3:4; ** Rom 12:3; † 1 Cor 3:211 Cor 5:21 Cor 5:6;

7 Căci cine te face deosebit? Ce* lucru ai pe care să nu-l fi primit? Şi dacă l-ai primit, de ce te lauzi ca şi cum nu l-ai fi primit?

Ioan 3:27Iac 1:171 Pet 4:10;

Priveliştea apostolilor

8 O, iată-vă sătui! Iată-vă* ajunşi bogaţi! Iată-vă împărăţind fără noi! Şi măcar de aţi împărăţi cu adevărat, ca să putem împărăţi şi noi împreună cu voi!

Apoc 3:17;

9 Căci parcă Dumnezeu a făcut din noi, apostolii, oamenii cei mai de pe urmă, nişte* osândiţi la moarte, fiindcă** am ajuns o privelişte pentru lume, îngeri şi oameni.

Ps 44:22Rom 8:361 Cor 15:301 Cor 15:312 Cor 4:112 Cor 6:6; ** Evr 10:33;

10 Noi* suntem nebuni** pentru Hristos; voi, înţelepţi în Hristos! Noi†, slabi; voi, tari! Voi, puşi în cinste; noi, dispreţuiţi!

1 Cor 2:3; ** 2 Imp 9:11Fapte 17:18Fapte 26:241 Cor 1:181 Cor 2:141 Cor 3:18; † 2 Cor 13:9;

11 Până* în clipa aceasta suferim de foame şi de sete, suntem goi**, chinuiţi†, umblăm din loc în loc,

2 Cor 4:82 Cor 11:23-27Fil 4:12; ** Iov 22:6Rom 8:35; † Fapte 23:2;

12 ne* ostenim şi lucrăm cu mâinile noastre; când suntem ocărâţi**, binecuvântăm; când suntem prigoniţi, răbdăm;

Fapte 18:3Fapte 20:341 Tes 2:92 Tes 3:81 Tim 4:10; ** Mat 5:44Luca 6:28Luca 23:34Fapte 7:60Rom 12:14Rom 12:201 Pet 2:231 Pet 3:9;

13 când suntem vorbiţi de rău, ne rugăm. Până în ziua de azi am ajuns ca* gunoiul lumii acesteia, ca lepădătura tuturor.

Plang 3:45;

14 Nu vă scriu aceste lucruri ca să vă fac ruşine, ci ca să vă sfătuiesc ca* pe nişte copii preaiubiţi ai mei.

1 Tes 2:11;

15 Căci chiar dacă aţi avea zece mii de învăţători în* Hristos, totuşi n-aveţi mai mulţi părinţi, pentru că eu v-am născut în Hristos Isus, prin Evanghelie.

Fapte 18:11Rom 15:201 Cor 3:6Gal 4:19Filim 1:10Iac 1:18;

16 De aceea vă rog să călcaţi pe urmele* mele.

1 Cor 11:1Fil 3:171 Tes 1:62 Tes 3:9;

17 Pentru aceasta v-am trimis pe Timotei*, care** este copilul meu preaiubit şi credincios în Domnul. El vă va aduce aminte† de felul meu de purtare în Hristos şi de felul cum învăţ†† eu pe oameni pretutindeni în*† toate Bisericile.

Fapte 19:221 Cor 16:10Fil 2:191 Tes 3:2; ** 1 Tim 1:22 Tim 1:2; † 1 Cor 11:2; †† 1 Cor 7:17; *† 1 Cor 14:33;

Împărăţia lui Dumnezeu

18 Unii* s-au îngâmfat şi şi-au închipuit că n-am să mai vin la voi.

1 Cor 5:2;

19 Dar*, dacă va voi Domnul**, voi veni în curând la voi şi atunci voi vedea nu vorbele, ci puterea celor ce s-au îngâmfat.

Fapte 19:211 Cor 16:52 Cor 1:152 Cor 1:23; ** Fapte 18:21Rom 15:32Evr 6:3Iac 4:15;

20 Căci Împărăţia* lui Dumnezeu nu stă în vorbe, ci în putere.

1 Cor 2:41 Tes 1:5;

21 Ce voiţi? Să vin la voi cu* nuiaua sau cu dragoste şi cu duhul blândeţii?

2 Cor 10:22 Cor 13:10;


Reader's opinions

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *