Current track

Title

Artist

Background

Hrană pentru suflet – Luni, 1 iunie

Written by on iunie 1, 2020

Deuteronomul, Capitolul 6

Ţinerea poruncilor Domnului

1Iată poruncile*, legile şi rânduielile pe care a poruncit Domnul Dumnezeul vostru să vă învăţ să le împliniţi în ţara pe care o veţi lua în stăpânire;

* Deut 4:1 Deut 5:31 Deut 12:1

2ca* să te temi de Domnul Dumnezeul tău, păzind, în toate zilele vieţii tale, tu, fiul tău şi fiul fiului tău, toate legile şi toate poruncile Lui pe care ţi le dau şi să ai** zile multe.

* Exod 20:20 Deut 10:12 Deut 10:13 Ps 111:10 Ps 128:1 Ecl 12:13 ** Deut 4:40 Prov 3:1 Prov 3:2

3Ascultă-le dar, Israele, şi caută să le împlineşti, ca să fii fericit şi să vă înmulţiţi mult, cum* ţi-a spus Domnul Dumnezeul părinţilor tăi, când ţi-a făgăduit ţara** în care curge lapte şi miere.

* Gen 15:5 Gen 22:17 ** Exod 3:8

4Ascultă*, Israele! Domnul Dumnezeul nostru este singurul Domn.

* Isa 42:8 Marc 12:29 Marc 12:32 Ioan 17:3 1 Cor 8:4 1 Cor 8:6

5Să iubeşti* pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima** ta, cu tot sufletul tău şi cu toată puterea ta.

* Deut 10:12 Mat 22:37 Marc 12:30 Luca 10:27 ** 2 Imp 23:25

6Şi poruncile acestea*, pe care ţi le dau astăzi, să le ai în inima ta.

* Deut 11:18 Deut 32:46 Ps 37:31 Ps 40:8 Ps 119:11 Ps 119:98 Prov 3:3 Isa 51:7

7Să le întipăreşti* în mintea copiilor tăi şi să vorbeşti de ele când vei fi acasă, când vei pleca în călătorie, când te vei culca şi când te vei scula.

* Deut 4:9 Deut 11:19 Ps 78:4-6 Efes 6:4

8Să le legi* ca un semn de aducere aminte la mâini şi să-ţi fie ca nişte fruntarii între ochi.

* Exod 13:9 Exod 13:16 Deut 11:18 Prov 3:3 Prov 6:21 Prov 7:3

9Să le* scrii pe uşorii casei tale şi pe porţile tale.

* Deut 11:20 Isa 57:8

Tâlcuirea poruncii despre dragostea de Dumnezeu

10Domnul Dumnezeul tău te va face să intri în ţara pe care a jurat părinţilor tăi, lui Avraam, lui Isaac şi lui Iacov, că ţi-o va da. Vei stăpâni cetăţi mari şi bune pe care nu tu le-ai* zidit,

* Ios 24:13 Ps 105:44

11case pline de tot felul de bunuri pe care nu tu le-ai umplut, puţuri de apă săpate pe care nu tu le-ai săpat, vii şi măslini pe care nu tu i-ai sădit. Când vei mânca şi te vei* sătura,

* Deut 8:10

12vezi să nu uiţi pe Domnul, care te-a scos din ţara Egiptului, din casa robiei.

13Să te temi* de Domnul Dumnezeul tău, să-I slujeşti şi pe Numele Lui să juri.

* Deut 10:12 Deut 10:20 Deut 13:4 Mat 4:10 Luca 4:8

14Să nu* vă duceţi** după alţi dumnezei dintre dumnezeii popoarelor din jurul vostru,

* Ps 63:11 Isa 45:23 Isa 65:16 Ier 4:2 Ier 5:7 Ier 12:16 ** Deut 8:19 Deut 11:28 Ier 25:6  Deut 13:7

15căci Domnul* Dumnezeul tău este un Dumnezeu gelos în mijlocul tău. Altfel**, Domnul Dumnezeul tău S-ar aprinde de mânie împotriva ta şi te-ar nimici de pe faţa pământului.

* Exod 20:5 Deut 4:24 ** Deut 7:4 Deut 11:17

16* nu ispitiţi pe Domnul Dumnezeul vostru, cum** L-aţi ispitit la Masa.

* Mat 4:7 Luca 4:12 ** Exod 17:2 Exod 17:7 Num 20:3 Num 20:4 Num 21:4 Num 21:5 1 Cor 10:9

17Ci să păziţi* poruncile Domnului Dumnezeului vostru, poruncile Lui şi legile Lui pe care vi le-a dat.

* Deut 11:13 Deut 11:22 Ps 119:4

18Să faci* ce este plăcut şi bine înaintea Domnului, ca să fii fericit şi să intri în stăpânirea ţării aceleia bune, pe care Domnul a jurat părinţilor tăi că ţi-o va da,

* Exod 15:26 Deut 12:28 Deut 13:18

19după ce va* izgoni pe toţi vrăjmaşii tăi dinaintea ta, cum a spus Domnul.

* Num 33:52 Num 33:53

20Când fiul* tău te va întreba într-o zi: ‘Ce înseamnă învăţăturile acestea, legile acestea şi poruncile acestea, pe care vi le-a dat Domnul Dumnezeul nostru?’,

* Exod 13:14

21să răspunzi fiului tău: ‘Noi eram robi ai lui Faraon în Egipt, şi Domnul ne-a scos din Egipt cu mâna Lui* cea puternică.

* Exod 3:19 Exod 13:3

22Domnul* a făcut, sub ochii noştri, minuni şi semne mari şi nenorocite împotriva Egiptului, împotriva lui Faraon şi împotriva întregii lui case

* Exod 7:8-12 Ps 135:9

23şi ne-a scos de acolo ca să ne aducă în ţara pe care jurase părinţilor noştri că ne-o va da.

24Domnul ne-a poruncit atunci să împlinim toate aceste legi şi să ne temem* de Domnul Dumnezeul nostru, ca să fim** totdeauna fericiţi şi să ne ţină în viaţă, cum face astăzi.

* Deut 6:2 ** Deut 10:13 Iov 35:7 Iov 35:8 Ier 32:39  Deut 4:1 Deut 8:1 Ps 41:2 Luca 10:28

25Vom avea parte* de îndurarea Lui dacă vom împlini cu scumpătate toate aceste porunci înaintea Domnului Dumnezeului nostru, cum ne-a poruncit El.’

* Lev 18:5 Deut 24:13 Rom 10:3 Rom 10:5

1 Corinteni, Capitolul 7

Despre căsătorie

1Cu privire la lucrurile despre care mi-aţi scris, eu cred că este bine* ca omul să nu se atingă de femeie.

* 1 Cor 7:8 1 Cor 7:26

2Totuşi, din pricina curviei, fiecare bărbat să-şi aibă nevasta lui şi fiecare femeie să-şi aibă bărbatul ei.

3Bărbatul* să-şi împlinească faţă de nevastă datoria de soţ şi tot aşa să facă şi nevasta faţă de bărbat.

* Exod 21:10 1 Pet 3:7

4Nevasta nu este stăpână pe trupul ei, ci bărbatul. Tot astfel, nici bărbatul nu este stăpân peste trupul lui, ci nevasta.

5* nu vă lipsiţi unul pe altul de datoria de soţi, decât doar prin bună învoială, pentru un timp, ca să vă îndeletniciţi cu postul şi cu rugăciunea, apoi să vă împreunaţi iarăşi, ca să** nu vă ispitească Satana din pricina nestăpânirii voastre.

* Exod 19:15 1 Sam 21:4 1 Sam 21:5 Ioel 2:16 Zah 7:3 ** 1 Tes 3:5

6Lucrul acesta îl spun ca o îngăduinţă; nu* fac din el o poruncă.

* 1 Cor 7:12 1 Cor 7:25 2 Cor 8:8 2 Cor 11:17

7Eu aş* vrea ca toţi oamenii să fie ca** mine, dar fiecare are de la Dumnezeu darul lui: unul într-un fel, altul într-altul.

* Fapte 26:29 ** 1 Cor 9:5  Mat 19:12 1 Cor 12:11

8Celor neînsuraţi şi văduvelor, le spun că este bine* pentru ei să rămână ca mine.

* 1 Cor 7:1 1 Cor 7:26

9Dar, dacă* nu se pot înfrâna, să se căsătorească, pentru că este mai bine să se căsătorească decât să ardă.

* 1 Tim 5:14

10Celor căsătoriţi, le poruncesc, nu* eu, ci Domnul, ca nevasta** să nu se despartă de bărbat.

* 1 Cor 7:12 1 Cor 7:25 1 Cor 7:40 ** Mal 2:14 Mal 2:16 Mat 5:32 Mat 19:6 Mat 19:9 Marc 10:11 Marc 10:12 Luca 16:18

11(Dacă este despărţită, să rămână nemăritată sau să se împace cu bărbatul ei.) Şi nici bărbatul să nu-şi lase nevasta.

Despărţirea între soţii credincioşi şi cei necredincioşi

12Celorlalţi le zic eu, nu* Domnul: Dacă un frate are o nevastă necredincioasă şi ea voieşte să trăiască înainte cu el, să nu se despartă de ea.

* 1 Cor 7:6

13Şi dacă o femeie are un bărbat necredincios şi el voieşte să trăiască înainte cu ea, să nu se despartă de bărbatul ei.

14Căci bărbatul necredincios este sfinţit prin nevasta credincioasă şi nevasta necredincioasă este sfinţită prin fratele; altminteri, copiii voştri ar* fi necuraţi, pe când acum sunt sfinţi.

* Mal 2:15

15Dacă cel necredincios vrea să se despartă, să se despartă; în împrejurarea aceasta, fratele sau sora nu este legat: Dumnezeu ne-a chemat să trăim în* pace.

* Rom 12:18 Rom 14:19 1 Cor 14:33 Evr 12:14

16Căci ce ştii tu, nevastă, dacă îţi vei mântui* bărbatul? Sau ce ştii tu, bărbate, dacă îţi vei mântui nevasta?

* 1 Pet 3:1

Fiecare la locul lui

17Încolo, fiecare să rămână în starea în care l-a aşezat Domnul şi în care l-a chemat Dumnezeu. Aceasta* este rânduiala pe care am aşezat-o în toate Bisericile.

* 1 Cor 4:17 2 Cor 11:28

18Dacă cineva a fost chemat pe când era tăiat împrejur, să rămână tăiat împrejur. Dacă cineva a fost chemat pe când era netăiat împrejur, să nu se taie împrejur*.

* Fapte 15:1 Fapte 15:5 Fapte 15:19 Fapte 15:24 Fapte 15:28 Gal 5:2

19Tăierea împrejur* nu este nimic şi netăierea împrejur nu este nimic, ci** păzirea poruncilor lui Dumnezeu.

* Gal 5:6 Gal 6:15 ** Ioan 15:14 1 Ioan 2:3 1 Ioan 3:24

20Fiecare să rămână în chemarea pe care o avea când a fost chemat.

21Ai fost chemat când erai rob? Să nu te nelinişteşti de lucrul acesta, dar, dacă poţi să ajungi slobod, foloseşte-te.

22Căci robul chemat în Domnul este un* slobozit al Domnului. Tot aşa, cel slobod care a fost chemat este un rob** al lui Hristos.

* Ioan 8:36 Rom 6:18 Rom 6:22 Filim 1:16 ** 1 Cor 9:21 Gal 5:13 Efes 6:6 1 Pet 2:16

23Voi aţi fost cumpăraţi cu* un preţ. Nu vă faceţi dar robi oamenilor.

* 1 Cor 6:20 1 Pet 1:18 1 Pet 1:19 Lev 25:42

24Fiecare*, fraţilor, să rămână cu Dumnezeu în starea în care era când a fost chemat.

* 1 Cor 7:20

Despre fetele fecioare

25Cât despre fecioare, n-am* o poruncă din partea Domnului. Le dau însă un sfat, ca unul care** am căpătat de la Domnul harul să fiu vrednic de crezare.

* 1 Cor 7:6 1 Cor 7:10 1 Cor 7:40 2 Cor 8:8 2 Cor 8:10 ** 1 Tim 1:16  1 Cor 4:2 1 Tim 1:12

26Iată dar ce cred eu că este bine, având în vedere strâmtorarea de acum: este* bine pentru fiecare să rămână aşa cum este.

* 1 Cor 7:1 1 Cor 7:8

27Eşti legat de o nevastă? Nu căuta să fii dezlegat. Nu eşti legat de o nevastă? Nu căuta nevastă.

28Însă, dacă te însori, nu păcătuieşti. Dacă fecioara se mărită, nu păcătuieşte. Dar fiinţele acestea vor avea necazuri pământeşti, şi eu aş vrea să vi le cruţ.

29Iată ce vreau să spun, fraţilor: de acum vremea s-a scurtat. Spun lucrul acesta* pentru ca cei ce au neveste să fie ca şi cum n-ar avea;

* Rom 13:11 1 Pet 4:7 2 Pet 3:8 2 Pet 3:9

30cei ce plâng, ca şi cum n-ar plânge; cei ce se bucură, ca şi cum nu s-ar bucura; cei ce cumpără, ca şi cum n-ar stăpâni;

31cei ce se folosesc de lumea aceasta, ca şi cum nu s-ar* folosi de ea, căci** chipul lumii acesteia trece.

* 1 Cor 9:18 ** Ps 39:6 Iac 1:10 Iac 4:14 1 Pet 1:24 1 Pet 1:7 Ioan 2:17

32Dar eu aş vrea ca voi să fiţi fără griji. Cine* nu este însurat se îngrijeşte de lucrurile Domnului, cum ar putea să placă Domnului.

* 1 Tim 5:5

33Dar cine este însurat se îngrijeşte de lucrurile lumii, cum să placă nevestei.

34Tot aşa, între femeia măritată şi fecioară este o deosebire: cea nemăritată se* îngrijeşte de lucrurile Domnului, ca să fie sfântă şi cu trupul, şi cu duhul, iar cea măritată se îngrijeşte de lucrurile lumii, cum să placă bărbatului ei.

* Luca 10:40

35Vă spun lucrul acesta pentru binele vostru, nu ca să vă prind într-un laţ, ci pentru ceea ce este frumos şi ca să puteţi sluji Domnului fără piedici.

36Dacă crede cineva că este ruşinos pentru fata lui să treacă de floarea vârstei şi nevoia cere aşa, să facă ce vrea: nu păcătuieşte, să se mărite.

37Dar cine a luat o hotărâre tare şi nu este nevoit, ci este slobod să lucreze cum vrea, şi a hotărât în inima lui să-şi păstreze pe fiică-sa fecioară face bine.

38Astfel*, cine îşi mărită fata bine face, şi cine n-o mărită mai bine face.

* Evr 13:4

39O femeie* măritată este legată de lege câtă vreme îi trăieşte bărbatul; dar dacă-i moare bărbatul, este slobodă să se mărite cu cine vrea; numai în** Domnul.

* Rom 7:2 ** 2 Cor 6:14

40Dar, după* părerea mea, va fi mai fericită dacă rămâne aşa cum este. Şi cred** că şi eu am Duhul lui Dumnezeu.

* 1 Cor 7:25 ** 1 Tes 4:8


Reader's opinions

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *