Current track

Title

Artist

Background

Hrană pentru suflet – Sâmbătă, 6 iunie

Written by on iunie 6, 2020

Deuteronomul, Capitolul 11

Aducerea aminte de minunile făcute de Dumnezeu cu poporul Său

1Să iubeşti* dar pe Domnul Dumnezeul tău şi să păzeşti** totdeauna învăţăturile Lui, legile Lui, rânduielile Lui şi poruncile Lui.

* Deut 10:12 Deut 30:16 Deut 30:20 ** Zah 3:7

2Recunoaşteţi astăzi – ce n-au putut recunoaşte şi vedea copiii voştri – pedepsele* Domnului Dumnezeului vostru, mărimea** Lui, mâna Lui cea tare şi braţul Lui cel întins,

* Deut 8:5 ** Deut 5:24  Deut 7:19

3semnele* Lui şi faptele pe care le-a săvârşit în mijlocul Egiptului împotriva lui Faraon, împăratul Egiptului, şi împotriva întregii lui ţări.

* Ps 78:12 Ps 135:9

4Recunoaşteţi ce a făcut El oştirii Egiptului, cailor lui şi carelor lui, cum* a făcut să vină peste ei apele Mării Roşii,

* Exod 14:27 Exod 14:28 Exod 15:9 Exod 15:10 Ps 106:11

5când vă urmăreau, şi i-a nimicit pentru totdeauna;

6ce v-a făcut în pustie, până la venirea voastră în locul acesta; ce a făcut* lui Datan şi lui Abiram, fiii lui Eliab, fiul lui Ruben, cum pământul şi-a deschis gura şi i-a înghiţit, cu casele şi corturile lor şi cu tot ce aveau în mijlocul întregului Israel.

* Num 16:1 Num 16:31 Num 27:3 Ps 106:17

7Căci aţi văzut cu ochii* voştri toate lucrurile mari pe care le-a făcut Domnul.

* Deut 5:3 Deut 7:19

8Astfel, să păziţi toate poruncile pe care vi le dau eu astăzi, ca să puteţi* pune mâna pe ţara în care veţi trece ca s-o luaţi în stăpânire

* Ios 1:6 Ios 1:7

9şi să aveţi zile* multe în ţara pe care** Domnul a jurat părinţilor voştri că le-o va da, lor şi seminţei lor, ţară în care curge lapte şi miere.

* Deut 4:40 Deut 5:16 Prov 10:27 ** Deut 9:5  Exod 3:8

10Căci ţara în stăpânirea căreia vei intra nu este ca ţara Egiptului, din care aţi ieşit, unde* îţi aruncai sămânţa în ogoare şi le udai cu piciorul ca pe o grădină de zarzavat.

* Zah 14:18

11Ţara* pe care o veţi stăpâni este o ţară cu munţi şi văi, care se adapă din ploaia cerului;

* Deut 8:7

12este o ţară de care îngrijeşte Domnul Dumnezeul tău şi asupra* căreia Domnul Dumnezeul tău are neîncetat ochii, de la începutul până la sfârşitul anului.

* 1 Imp 9:3

13Dacă veţi asculta* de poruncile mele pe care vi le dau astăzi, dacă veţi iubi** pe Domnul Dumnezeul vostru şi dacă-I veţi sluji din toată inima voastră şi din tot sufletul vostru,

* Deut 11:22 Deut 6:17 ** Deut 10:12

14El* va da ţării voastre ploaie la vreme, ploaie** timpurie şi ploaie târzie, şi-ţi vei strânge grâul, mustul şi untdelemnul;

* Lev 26:4 Deut 28:12 ** Ioel 2:23 Iac 5:7

15de asemenea, va* da iarbă în câmpiile tale pentru vite şi vei mânca** şi te vei sătura.

* Ps 104:14 ** Deut 6:11 Ioel 2:19

16Vedeţi să nu vi se amăgească inima* şi să vă abateţi ca să slujiţi** altor dumnezei şi să vă închinaţi înaintea lor.

* Deut 29:18 Iov 31:27 ** Deut 8:19 Deut 30:17

17Căci atunci Domnul S-ar aprinde* de mânie împotriva voastră; ar închide cerurile** şi n-ar mai fi ploaie; pământul nu şi-ar mai da roadele şi aţi pieri curând din ţara aceea bună pe care v-o dă Domnul.

* Deut 6:15 ** 1 Imp 8:35 2 Cron 6:26 2 Cron 7:13  Deut 4:26 Deut 8:19 Deut 8:20 Deut 30:18 Ios 23:13 Ios 23:15 Ios 23:16

Îndemn la păzirea poruncilor

18Puneţi-vă* dar în inimă şi în suflet aceste cuvinte pe care vi le spun. Să le legaţi** ca un semn de aducere aminte pe mâinile voastre şi să fie ca nişte fruntarii între ochii voştri.

* Deut 6:6 Deut 32:46 ** Deut 6:8

19Să învăţaţi* pe copiii voştri în ele şi să le vorbeşti despre ele când vei fi acasă, când vei merge în călătorie, când te vei culca şi când te vei scula.

* Deut 4:9 Deut 4:10 Deut 6:7

20Să le* scrii pe uşorii casei tale şi pe porţile tale.

* Deut 6:9

21Şi atunci, zilele voastre* şi zilele copiilor voştri, în ţara pe care Domnul a jurat părinţilor voştri că le-o va da, vor fi tot atât de multe cât** vor fi zilele cerurilor deasupra pământului.

* Deut 4:40 Deut 6:2 Prov 3:2 Prov 4:10 Prov 9:11 ** Ps 72:5 Ps 89:29

22Căci dacă veţi* păzi toate aceste porunci pe care vi le dau şi dacă le veţi împlini, dacă veţi iubi pe Domnul Dumnezeul vostru, veţi umbla în toate căile Lui şi vă veţi alipi** de El,

* Deut 11:13 Deut 6:17 ** Deut 10:20 Deut 30:20

23Domnul va izgoni* dinaintea voastră pe toate aceste neamuri şi vă veţi face stăpâni pe toate aceste neamuri**, care sunt mai mari şi mai puternice decât voi.

* Deut 4:38 Deut 9:5 ** Deut 9:1

24Orice loc* pe care-l va călca talpa piciorului vostru va fi al vostru: hotarul vostru se va întinde din** pustie până la Liban şi de la râul Eufrat până la Marea de Apus.

* Ios 1:3 Ios 14:9 ** Gen 15:18 Exod 23:31 Num 34:3

25Nimeni* nu va putea să stea împotriva voastră. Domnul Dumnezeul vostru va răspândi, cum** v-a spus, frica şi groaza de tine peste toată ţara în care veţi merge.

* Deut 7:24 ** Deut 2:25  Exod 23:27

Binecuvântarea şi blestemul

26Iată*, pun azi înaintea voastră binecuvântarea şi blestemul:

* Deut 30:1 Deut 30:15 Deut 30:19

27binecuvântarea*, dacă veţi asculta de poruncile Domnului Dumnezeului vostru pe care vi le dau în ziua aceasta;

* Deut 28:2

28blestemul*, dacă nu veţi asculta de poruncile Domnului Dumnezeului vostru şi dacă vă veţi abate de la calea pe care v-o dau în ziua aceasta şi vă veţi duce după alţi dumnezei pe care nu-i cunoaşteţi.

* Deut 28:15

29Şi când Domnul Dumnezeul tău te va aduce în ţara pe care o vei lua în stăpânire, să rosteşti binecuvântarea* pe muntele Garizim şi blestemul pe muntele Ebal.

* Deut 27:12 Deut 27:13 Ios 8:33

30Munţii aceştia sunt dincolo de Iordan, înapoia drumului care merge spre apus, în ţara canaaniţilor care locuiesc în câmpie, faţă în faţă cu Ghilgal, lângă stejarii* More.

* Gen 12:6 Jud 7:1

31Căci veţi* trece Iordanul şi veţi intra în stăpânirea ţării pe care v-o dă Domnul Dumnezeul vostru, ca s-o stăpâniţi şi să locuiţi în ea.

* Deut 9:1 Ios 1:11

32Să păziţi şi* să împliniţi toate legile şi poruncile pe care vi le dau eu astăzi.

* Deut 5:32 Deut 12:32

1 Corinteni, Capitolul 12

Darurile duhovniceşti

1În ce priveşte* darurile duhovniceşti, fraţilor, nu voiesc să fiţi în necunoştinţă.

* 1 Cor 14:1 1 Cor 14:37

2Când eraţi păgâni, ştiţi că* vă duceaţi la idolii** cei muţi, după cum eraţi călăuziţi.

* 1 Cor 6:11 Efes 2:11 Efes 2:12 1 Tes 1:9 Tit 3:3 1 Pet 4:3 ** Ps 115:5

3De aceea vă spun că* nimeni, dacă vorbeşte prin Duhul lui Dumnezeu, nu zice: „Isus să fie anatema!” Şi nimeni** nu poate zice: „Isus este Domnul” decât prin Duhul Sfânt.

* 1 Ioan 4:2 1 Ioan 4:3 ** Mat 16:17 Ioan 15:26 2 Cor 3:5

4Sunt* felurite daruri, dar este acelaşi** Duh;

* Rom 12:4 Evr 2:4 1 Pet 4:10 ** Efes 4:4

5sunt* felurite slujbe, dar este acelaşi Domn;

* Rom 12:6-8 Efes 4:11

6sunt felurite lucrări, dar este acelaşi Dumnezeu, care* lucrează totul în toţi.

* Efes 1:23

7Şi* fiecăruia i se dă arătarea Duhului spre folosul altora.

* Rom 12:6-8 1 Cor 14:26 Efes 4:7 1 Pet 4:10 1 Pet 4:11

8De pildă, unuia îi este dat, prin Duhul, să vorbească* despre înţelepciune; altuia, să vorbească** despre cunoştinţă datorită aceluiaşi Duh;

* 1 Cor 2:6 1 Cor 2:7 ** 1 Cor 1:5 1 Cor 13:2 2 Cor 8:7

9altuia*, credinţa prin acelaşi Duh; altuia, darul** tămăduirilor prin acelaşi Duh;

* Mat 17:19 Mat 17:20 1 Cor 13:2 2 Cor 4:13 ** Marc 16:18 Iac 5:14

10altuia*, puterea să facă minuni; altuia, prorocia**; altuia, deosebirea duhurilor; altuia, felurite†† limbi; şi altuia, tălmăcirea limbilor.

* 1 Cor 12:28 1 Cor 12:29 Marc 16:17 Gal 3:5 ** Rom 12:6 1 Cor 13:2 1 Cor 14:1  1 Cor 14:29 1 Ioan 4:1 †† Fapte 2:4 Fapte 10:46 1 Cor 13:1

11Dar toate aceste lucruri le face unul şi acelaşi Duh, care dă* fiecăruia în parte cum** voieşte.

* Rom 12:6 1 Cor 7:7 2 Cor 10:13 Efes 4:7 ** Ioan 3:8 Evr 2:4

Mădularele trupului

12Căci, după cum* trupul este unul şi are multe mădulare şi după cum toate mădularele trupului, măcar că sunt mai multe, sunt un singur trup, tot aşa** este şi Hristos.

* Rom 12:4 Rom 12:5 Efes 4:4 Efes 4:16 ** 1 Cor 12:27 Gal 3:16

13Noi toţi, în adevăr, am fost botezaţi de un* singur Duh, ca să alcătuim un singur trup, fie** iudei, fie greci, fie robi, fie slobozi, şi toţi am fost adăpaţi dintr-un singur Duh.

* Rom 6:5 ** Gal 3:28 Efes 2:13 Efes 2:14 Efes 2:16 Col 3:11  Ioan 6:63 Ioan 7:37-39

14Astfel, trupul nu este un singur mădular, ci mai multe.

15Dacă piciorul ar zice: „Fiindcă nu sunt mână, nu sunt din trup”, nu este pentru aceasta din trup?

16Şi dacă urechea ar zice: „Fiindcă nu sunt ochi, nu sunt din trup”, nu este pentru aceasta din trup?

17Dacă tot trupul ar fi ochi, unde ar fi auzul? Dacă totul ar fi auz, unde ar fi mirosul?

18Acum dar, Dumnezeu a pus* mădularele în trup, pe fiecare aşa cum** a voit El.

* 1 Cor 12:28 ** Rom 12:3 1 Cor 3:5 1 Cor 12:11

19Dacă toate ar fi un singur mădular, unde ar fi trupul?

20Fapt este că sunt mai multe mădulare, dar un singur trup.

21Ochiul nu poate zice mâinii: „N-am trebuinţă de tine”; nici capul nu poate zice picioarelor: „N-am trebuinţă de voi.”

22Ba mai mult, mădularele trupului care par mai slabe sunt de neapărată trebuinţă.

23Şi părţile trupului care par vrednice de mai puţină cinste le îmbrăcăm cu mai multă podoabă. Aşa că părţile mai puţin frumoase ale trupului nostru capătă mai multă frumuseţe,

24pe când cele frumoase n-au nevoie să fie împodobite. Dumnezeu a întocmit trupul în aşa fel ca să dea mai multă cinste mădularelor lipsite de cinste,

25pentru ca să nu fie nicio dezbinare în trup, ci mădularele să îngrijească deopotrivă unele de altele.

26Şi dacă suferă un mădular, toate mădularele suferă împreună cu el; dacă este preţuit un mădular, toate mădularele se bucură împreună cu el.

27Voi* sunteţi trupul lui Hristos şi fiecare, în parte, mădularele** lui.

* Rom 12:5 Efes 1:23 Efes 4:12 Efes 5:23 Efes 5:30 Col 1:24 ** Efes 5:30

28Şi Dumnezeu* a rânduit în Biserică întâi apostoli**; al doilea, proroci; al treilea, învăţători; apoi pe cei ce au darul minunilor††; apoi pe cei ce au darul*† tămăduirilor, ajutorărilor†*, cârmuirilor**† şi vorbirii în felurite limbi.

* Efes 4:11 ** Efes 2:20 Efes 3:5  Fapte 13:1 Rom 12:6 †† 1 Cor 12:10 *† 1 Cor 12:9 †* Num 11:17 **† Rom 12:8 1 Tim 5:17 Evr 13:17 Evr 13:24

29Oare toţi sunt apostoli? Toţi sunt proroci? Toţi sunt învăţători? Toţi sunt făcători de minuni?

30Toţi au darul tămăduirilor? Toţi vorbesc în alte limbi? Toţi tălmăcesc?

31Umblaţi dar* după darurile cele mai bune. Şi vă voi arăta o cale nespus mai bună.

* 1 Cor 14:1 1 Cor 14:39


Reader's opinions

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *