Current track

Title

Artist

Background

Hrană pentru suflet – Luni, 8 iunie

Written by on iunie 8, 2020

Deuteronomul, Capitolul 13

Pedepsirea prorocilor mincinoşi

1Dacă se va ridica în mijlocul tău un proroc sau un visător* de vise care-ţi** va vesti un semn sau o minune

* Zah 10:2 ** Mat 24:24 2 Tes 2:9

2şi se va împlini semnul* sau minunea aceea de care ţi-a vorbit el zicând: ‘Haidem după alţi dumnezei – dumnezei pe care tu nu-i cunoşti – şi să le slujim!’,

* Deut 18:22 Ier 28:9 Mat 7:22

3să n-asculţi cuvintele acelui proroc sau visător de vise, căci Domnul Dumnezeul vostru vă pune la încercare* ca să ştie dacă iubiţi pe Domnul Dumnezeul vostru din toată inima voastră şi din tot sufletul vostru.

* Deut 8:2 Mat 24:24 1 Cor 11:19 2 Tes 2:11 Apoc 13:14

4Voi să mergeţi după* Domnul Dumnezeul vostru şi de El să vă temeţi; poruncile Lui să le păziţi; de glasul Lui să ascultaţi; Lui să-I slujiţi şi de El să vă** alipiţi.

* 2 Imp 23:3 2 Cron 34:31 ** Deut 10:20 Deut 30:20

5Prorocul* sau visătorul acela de vise să fie pedepsit cu moartea, căci a vorbit de răzvrătire împotriva Domnului Dumnezeului vostru, care v-a scos din ţara Egiptului şi v-a izbăvit din casa robiei, şi a voit să te abată de la calea în care ţi-a poruncit Domnul Dumnezeul tău să umbli. Să scoţi astfel** răul din mijlocul tău.

* Deut 18:20 Ier 14:15 Zah 13:3 ** Deut 17:7 Deut 22:21 Deut 22:22 Deut 22:24 1 Cor 5:13

Pedeapsa pentru cel ce aţâţă la închinarea la idoli

6Dacă* fratele tău, fiul mamei tale, sau fiul tău, sau fiica ta, sau nevasta** care se odihneşte la sânul tău, sau prietenul tău pe care-l iubeşti ca pe tine însuţi te aţâţă în taină zicând: ‘Haidem şi să slujim altor dumnezei!’, dumnezei pe care nici tu, nici părinţii tăi nu i-aţi cunoscut,

* Deut 17:2 ** Gen 16:5 Deut 28:54 Prov 5:20 Mica 7:5  1 Sam 18:1 1 Sam 18:3 1 Sam 20:17

7dintre dumnezeii popoarelor care vă înconjoară, lângă tine sau departe de tine, de la o margine a pământului până la cealaltă,

8să nu te* învoieşti şi să nu-l asculţi; să n-arunci spre el o privire de milă, să nu-l cruţi şi să nu-l ascunzi.

* Prov 1:10

9Ci să-l omori*; întâi mâna** ta să se ridice asupra lui ca să-l omoare şi apoi mâna întregului popor;

* Deut 17:5 ** Deut 17:7 Fapte 7:58

10să-l ucizi cu pietre şi să moară, pentru că a căutat să te abată de la Domnul Dumnezeul tău, care te-a scos din ţara Egiptului, din casa robiei.

11Să se facă aşa, pentru ca tot* Israelul să audă şi să se teamă şi să nu se mai săvârşească o faptă aşa de nelegiuită în mijlocul tău.

* Deut 17:13 Deut 19:20

Pedeapsa pentru o cetate din care ies aţâţători

12Dacă vei* auzi spunându-se despre una din cetăţile pe care ţi le-a dat ca locuinţă Domnul Dumnezeul tău:

* Ios 22:11 Jud 20:1 Jud 20:2

13‘Nişte oameni răi* au ieşit din mijlocul tău şi au amăgit** pe locuitorii din cetatea lor zicând: «Haidem şi să slujim altor dumnezei!»’ – dumnezei pe care tu nu-i cunoşti –,

* 1 Ioan 2:19 Iuda 1:19 ** 2 Imp 17:21  Deut 13:2 Deut 13:6

14să faci cercetări, să cauţi şi să întrebi cu de-amănuntul. Dacă este adevărat, dacă lucrul este întemeiat, dacă urâciunea aceasta a fost făcută în mijlocul tău,

15atunci să treci prin ascuţişul sabiei pe locuitorii din cetatea aceea, s-o nimiceşti cu desăvârşire* împreună cu tot ce va fi în ea şi să-i treci chiar şi vitele prin ascuţişul sabiei.

* Exod 22:20 Ios 6:17 Ios 6:21

16Să strângi toată prada în mijlocul pieţei şi să arzi de* tot cu foc cetatea şi toată prada ei înaintea Domnului Dumnezeului tău: să rămână pentru totdeauna un morman** de dărâmături şi niciodată să nu fie zidită din nou.

* Ios 6:24 ** Ios 8:28 Isa 17:1 Isa 25:2 Ier 49:2

17Nimic* din ce va fi blestemat ca să fie nimicit cu desăvârşire să nu se lipească de mâna ta, pentru ca Domnul să Se întoarcă** din iuţimea mâniei Lui, să Se îndure de tine, să te ierte şi să te înmulţească, după cum a jurat lucrul acesta părinţilor tăi,

* Deut 7:26 ** Ios 6:18 Ios 6:26  Gen 22:17 Gen 26:4 Gen 26:24 Gen 28:14

18dacă vei asculta de glasul Domnului Dumnezeului tău, păzind* toate poruncile Lui pe care ţi le dau astăzi şi făcând ce este plăcut înaintea Domnului Dumnezeului tău.

* Deut 12:25 Deut 12:28 Deut 12:32

1 Corinteni, Capitolul 14

Darul limbilor şi al prorociei

1Urmăriţi* dragostea. Umblaţi şi după darurile duhovniceşti, dar** mai ales să prorociţi.

* 1 Cor 12:31 ** Num 11:25 Num 11:29

2În adevăr, cine vorbeşte* în altă limbă nu vorbeşte oamenilor, ci lui Dumnezeu, căci nimeni nu-l înţelege şi, cu duhul, el spune taine.

* Fapte 2:4 Fapte 10:46

3Cine proroceşte, dimpotrivă, vorbeşte oamenilor spre zidire, sfătuire şi mângâiere.

4Cine vorbeşte în altă limbă se zideşte pe sine însuşi, dar cine proroceşte zideşte sufleteşte Biserica.

5Aş dori ca toţi să vorbiţi în alte limbi, dar mai ales să prorociţi. Cine proroceşte este mai mare decât cine vorbeşte în alte limbi, afară numai dacă tălmăceşte aceste limbi, pentru ca să capete Biserica zidire sufletească.

6În adevăr, fraţilor, de ce folos v-aş fi eu dacă aş veni la voi vorbind în alte limbi şi dacă cuvântul meu nu v-ar aduce nici descoperire*, nici cunoştinţă, nici prorocie, nici învăţătură?

* 1 Cor 14:26

7Chiar şi lucrurile neînsufleţite, care dau un sunet, fie un fluier sau o alăută: dacă nu dau sunete desluşite, cine va cunoaşte ce se cântă cu fluierul sau cu alăuta?

8Şi dacă trâmbiţa dă un sunet încurcat, cine se va pregăti de luptă?

9Tot aşa şi voi, dacă nu rostiţi cu limba o vorbă înţeleasă, cum se va pricepe ce spuneţi? Atunci parcă aţi vorbi în vânt.

10Sunt multe feluri de limbi în lume, totuşi niciuna din ele nu este fără sunete înţelese.

11Dar, dacă nu cunosc înţelesul sunetului, voi fi un străin pentru cel ce vorbeşte, şi cel ce vorbeşte va fi un străin pentru mine.

12Tot aşa şi voi, fiindcă râvniţi după daruri duhovniceşti, să căutaţi să le aveţi din belşug, în vederea zidirii sufleteşti a Bisericii.

13De aceea, cine vorbeşte în altă limbă să se roage să aibă şi darul s-o tălmăcească.

14Fiindcă, dacă mă rog în altă limbă, duhul meu se roagă, dar mintea mea este fără rod.

15Ce este de făcut atunci? Mă voi ruga cu duhul, dar mă voi ruga şi cu mintea; voi* cânta cu duhul, dar voi cânta şi cu** mintea.

* Efes 5:19 Col 3:16 ** Ps 47:7

16Altminteri, dacă aduci mulţumiri cu duhul, cum va răspunde „Amin” la* mulţumirile pe care le aduci tu, cel lipsit de daruri, când el nu ştie ce spui?

* 1 Cor 11:24

17Negreşit, tu mulţumeşti lui Dumnezeu foarte frumos, dar celălalt nu rămâne zidit sufleteşte.

18Mulţumesc lui Dumnezeu că eu vorbesc în alte limbi mai mult decât voi toţi.

19Dar în Biserică, voiesc mai bine să spun cinci cuvinte înţelese, ca să învăţ şi pe alţii, decât să spun zece mii de cuvinte în altă limbă.

20Fraţilor*, nu fiţi copii la minte, ci, la răutate, fiţi** prunci, iar la minte, fiţi oameni mari.

* Ps 131:2 Mat 11:25 Mat 18:3 Mat 19:14 Rom 6:19 1 Cor 3:1 Efes 4:14 Evr 5:12 Evr 5:13 ** Mat 18:3 1 Pet 2:2

21În* Lege este scris**: „Voi vorbi norodului acestuia prin altă limbă şi prin buze străine, şi nici aşa nu Mă vor asculta, zice Domnul.”

* Ioan 10:34 ** Isa 28:11 Isa 28:12

22Prin urmare, limbile sunt un semn nu pentru cei credincioşi, ci pentru cei necredincioşi. Prorocia, dimpotrivă, este un semn nu pentru cei necredincioşi, ci pentru cei credincioşi.

23Deci, dacă s-ar aduna toată Biserica la un loc şi toţi ar vorbi în alte limbi şi ar intra şi dintre cei fără daruri sau necredincioşi, n-ar* zice ei că sunteţi nebuni?

* Fapte 2:13

24Dar dacă toţi prorocesc şi intră vreun necredincios sau vreunul fără daruri, el este încredinţat de toţi, este judecat de toţi.

25Tainele inimii lui sunt descoperite, aşa că va cădea cu faţa la pământ, se va închina lui Dumnezeu şi va mărturisi că*, în adevăr, Dumnezeu este în mijlocul vostru.

* Isa 45:14 Zah 8:23

26Ce este de făcut atunci, fraţilor? Când vă adunaţi laolaltă, dacă unul din voi are o cântare, altul o învăţătură*, altul o descoperire, altul o vorbă în altă limbă, altul o tălmăcire, toate** să se facă spre zidirea sufletească.

* 1 Cor 14:6 1 Cor 12:8-10 ** 1 Cor 12:7 2 Cor 12:19 Efes 4:12

27Dacă sunt unii care vorbesc în altă limbă, să vorbească numai câte doi sau cel mult trei, fiecare la rând, şi unul să tălmăcească.

28Dacă nu este cine să tălmăcească, să tacă în Biserică şi să-şi vorbească numai lui însuşi şi lui Dumnezeu.

29Cât despre proroci, să vorbească doi sau trei, şi* ceilalţi să judece.

* 1 Cor 12:10

30Şi dacă este făcută o descoperire unuia care şade jos, cel* dintâi să tacă.

* 1 Tes 5:19 1 Tes 5:20

31Fiindcă puteţi să prorociţi toţi, dar unul după altul, pentru ca toţi să capete învăţătură şi toţi să fie îmbărbătaţi.

32Duhurile* prorocilor sunt supuse prorocilor,

* 1 Ioan 4:1

33căci Dumnezeu nu este un Dumnezeu al neorânduielii, ci al păcii, ca* în toate Bisericile sfinţilor.

* 1 Cor 11:16

34Femeile* să tacă în adunări, căci lor nu le este îngăduit să ia cuvântul în ele, ci să** fie supuse, cum zice şi Legea.

* 1 Tim 2:11 1 Tim 2:12 ** 1 Cor 11:3 Efes 5:22 Col 3:18 Tit 2:5 1 Pet 3:1  Gen 3:16

35Dacă voiesc să capete învăţătură asupra unui lucru, să întrebe pe bărbaţii lor acasă, căci este ruşine pentru o femeie să vorbească în Biserică.

36Ce? De la voi a pornit Cuvântul lui Dumnezeu? Sau numai până la voi a ajuns el?

37Dacă* crede cineva că este proroc sau insuflat de Dumnezeu, să înţeleagă că ce vă scriu eu este o poruncă a Domnului.

* 2 Cor 10:7 1 Ioan 4:6

38Şi dacă cineva nu înţelege, să nu înţeleagă!

39Astfel, deci, fraţilor, râvniţi* după prorocire, fără să împiedicaţi vorbirea în alte limbi.

* 1 Cor 12:31 1 Tes 5:20

40Dar toate* să se facă în chip cuviincios şi cu rânduială.

* 1 Cor 14:33


Reader's opinions

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *