Current track

Title

Artist

Background

8 Mai 2020

Written by on mai 8, 2020

Numeri Capitolul 17

 • Toiagul lui Aaron
 • 1 Domnul a vorbit lui Moise şi a zis:
 • 2 „Vorbeşte copiilor lui Israel şi ia de la ei un toiag, după casele părinţilor lor, adică douăsprezece toiege din partea căpeteniilor lor, după casele părinţilor lor. Să scrii numele fiecăruia pe toiagul lui;
 • 3 şi să scrii numele lui Aaron pe toiagul lui Levi, căci va fi câte un toiag de fiecare căpetenie a caselor părinţilor lor.
 • 4 Să le pui în cortul întâlnirii, înaintea mărturiei, unde Mă* întâlnesc cu voi.
 • Exod 25:22Exod 29:42Exod 29:43Exod 30:36;
 • 5 Bărbatul pe care-l* voi alege va fi acela al cărui toiag va înflori, şi voi pune capăt dinaintea Mea cârtirilor pe care le ridică** împotriva voastră copiii lui Israel.”
 • Num 16:5; ** Num 16:11;
 • 6 Moise a vorbit copiilor lui Israel, şi toate căpeteniile lor i-au dat câte un toiag; fiecare căpetenie câte un toiag, după casele părinţilor lor, adică douăsprezece toiege. Toiagul lui Aaron era în mijlocul toiegelor lor.
 • 7 Moise a pus toiegele înaintea Domnului, în cortul* mărturiei.
 • Exod 38:21Num 18:2Fapte 7:44;
 • 8 A doua zi, când a intrat Moise în cortul mărturiei, iată că toiagul lui Aaron, care era pentru casa lui Levi, înverzise, făcuse muguri, înflorise şi copsese migdale.
 • 9 Moise a luat dinaintea Domnului toate toiegele şi le-a dus tuturor copiilor lui Israel, ca să le vadă şi să-şi ia fiecare toiagul lui.
 • 10 Domnul a zis lui Moise: „Pune toiagul* lui Aaron înapoi înaintea mărturiei şi să fie păstrat ca un semn pentru cei răzvrătiţi, ca să pui astfel capăt înaintea Mea cârtirilor lor şi să nu moară.”
 • Evr 9:4Num 16:38Num 17:5;
 • 11 Moise a făcut aşa; a făcut întocmai după porunca pe care i-o dăduse Domnul.
 • 12 Copiii lui Israel au zis lui Moise: „Iată că murim, pierim, pierim cu toţii!
 • 13 Oricine* se apropie de cortul Domnului moare. Va trebui oare să murim cu toţii?”
 • Num 1:51Num 1:53Num 18:4Num 18:7;

Numeri Capitolul 18

 • Preoţii şi leviţii
 • 1 Domnul a zis lui Aaron: „Tu* şi fiii tăi şi casa tatălui tău cu tine să purtaţi** pedeapsa fărădelegilor făcute în Sfântul Locaş; tu şi fiii tăi împreună cu tine să purtaţi pedeapsa fărădelegilor făcute în împlinirea slujbei voastre preoţeşti.
 • Num 17:13; ** Exod 28:38;
 • 2 Apropie, de asemenea, de tine pe fraţii tăi, seminţia lui Levi, seminţia tatălui tău, ca să fie legaţi* de tine şi** să-ţi slujească atunci când tu şi† fiii tăi împreună cu tine veţi fi înaintea cortului întâlnirii.
 • Gen 29:34; ** Num 3:6Num 3:7; † Num 3:10;
 • 3 Ei să păzească* ce le vei porunci tu şi cele privitoare la tot cortul, dar să** nu se apropie nici de uneltele Sfântului Locaş, nici de altar, ca sㆠnu muriţi, şi ei, şi voi.
 • Num 3:25Num 3:31Num 3:36; ** Num 16:40; † Num 4:15;
 • 4 Ei să se alipească de tine şi să păzească tot ce priveşte cortul întâlnirii pentru toată slujba cortului. Niciun* străin să nu se apropie de voi.
 • Num 3:10;
 • 5 Să păziţi cele privitoare* la Sfântul Locaş şi altar, ca** să nu mai fie mânie împotriva copiilor lui Israel.
 • Exod 27:21Exod 30:7Lev 24:3Num 8:2; ** Num 16:46;
 • 6 Iată că am luat pe fraţii voştri leviţii din mijlocul copiilor lui Israel, ca unii care sunt daţi* Domnului; ei vă** sunt încredinţaţi vouă în dar, ca să facă slujba cortului întâlnirii.
 • Num 3:12Num 3:45; ** Num 3:9Num 8:19;
 • 7 Tu şi fiii* tăi împreună cu tine să păziţi slujbele preoţiei voastre în tot ce priveşte altarul şi tot ce este dincolo** de perdeaua dinăuntru: aceasta este slujba pe care o veţi face. Vă dau în dar slujba preoţiei. Străinul care se va apropia va fi omorât.”
 • Num 18:5Num 3:10; ** Evr 9:3Evr 9:6;
 • Întreţinerea preoţilor
 • 8 Domnul a zis lui Aaron: „Iată, din toate lucrurile pe* care Mi le închină copiii lui Israel, îţi dau pe cele care Îmi sunt aduse prin ridicare; ţi le dau ţie şi fiilor tăi ca drept** al ungerii, printr-o lege veşnică.
 • Lev 6:16Lev 6:18Lev 6:26Lev 7:6Lev 7:32Num 5:9; ** Exod 29:29Exod 40:13Exod 40:15;
 • 9 Iată ce va fi al tău dintre lucrurile preasfinte care nu sunt mistuite de foc: toate darurile din jertfele lor* de mâncare, toate jertfele** lor de ispăşire şi toate jertfele† pentru vină pe care Mi le vor aduce; lucrurile acestea preasfinte să fie ale tale şi ale fiilor tăi.
 • Lev 2:2Lev 2:3Lev 10:12Lev 10:13; ** Lev 4:22Lev 4:27Lev 6:25Lev 6:26; † Lev 5:1Lev 7:7Lev 10:12Lev 14:13;
 • 10 Să le mâncaţi într-un* loc preasfânt; orice bărbat să mănânce din ele; să le priviţi ca sfinte.
 • Lev 6:16Lev 6:18Lev 6:26Lev 6:29Lev 7:6;
 • 11 Iată ce va mai fi al tău: toate darurile pe care le vor aduce copiii lui Israel* prin ridicare şi legănându-le într-o parte şi în alta ţi** le dau ţie, fiilor tăi şi fiicelor tale împreună cu tine, printr-o lege veşnică. Oricine† va fi curat în casa ta să mănânce din ele.
 • Exod 29:27Exod 29:28Lev 7:30Lev 7:34; ** Lev 10:14Deut 18:3; † Lev 22:2Lev 22:3Lev 22:11-13;
 • 12 Îţi dau cele dintâi roade pe care le vor aduce Domnului: tot* ce va fi mai bun din untdelemn, tot ce va fi mai bun din must şi grâu.
 • Exod 23:19Deut 18:4Neem 10:35Neem 10:36;
 • 13 Cele dintâi* roade ale pământului lor pe** care le vor aduce Domnului să fie ale tale. Oricine† va fi curat în casa ta să mănânce din ele.
 • Exod 22:29; ** Exod 22:29Exod 23:19Exod 34:26Lev 2:14Num 15:19Deut 26:2; † Num 18:11;
 • 14 Tot ce* va fi închinat Domnului prin făgăduinţă în Israel să fie al tău.
 • Lev 27:28;
 • 15 Orice întâi născut* din orice trup pe care-l vor aduce Domnului, atât din oameni, cât şi din dobitoace, să fie al tău. Numai să laşi să se răscumpere întâiul născut** al omului şi să laşi să se răscumpere şi întâiul născut al unui dobitoc necurat.
 • Exod 13:2Exod 22:29Lev 27:26Num 3:13; ** Exod 13:13Exod 34:20;
 • 16 Să laşi să se răscumpere întâii născuţi ai oamenilor de la vârsta de o lună, după* preţuirea ta, cu preţul de cinci sicli de argint, după siclul Sfântului Locaş, care este** de douăzeci de ghere.
 • Lev 27:6Num 3:47; ** Exod 30:13Lev 27:25Num 3:47Ezec 45:12;
 • 17 Dar* să nu laşi să se răscumpere întâiul născut al vacii, nici întâiul născut al oii, nici întâiul născut al caprei; acestea sunt lucruri sfinte. Sângele lor** să-l stropeşti pe altar şi să le arzi grăsimea; aceasta va fi o jertfă mistuită de foc de un miros plăcut Domnului.
 • Deut 15:19; ** Lev 3:2Lev 3:5;
 • 18 Carnea lor să fie a ta, ca şi pieptul* care se leagănă într-o parte şi în alta şi ca şi spata dreaptă.
 • Exod 29:26Exod 29:28Lev 7:31Lev 7:32Lev 7:34;
 • 19 Îţi dau ţie, fiilor tăi şi fiicelor tale împreună cu tine, printr-o lege veşnică, toate darurile sfinte* pe care le vor aduce Domnului copiii lui Israel prin ridicare. Acesta este un** legământ de necălcat şi pe vecie înaintea Domnului, pentru tine şi pentru sămânţa ta împreună cu tine.”
 • Num 18:11; ** Lev 2:132 Cron 13:5;
 • Întreţinerea leviţilor
 • 20 Domnul a zis lui Aaron: „Tu să n-ai nicio moştenire în ţara lor şi să n-ai nicio parte de moşie în mijlocul lor. Eu* sunt moştenirea şi partea ta de moşie în mijlocul copiilor lui Israel.
 • Deut 10:9Deut 12:12Deut 14:27Deut 14:29Deut 18:1Deut 18:2Ios 13:14Ios 13:33Ios 14:3Ios 18:7Ps 16:5Ezec 44:28;
 • 21 Fiilor lui* Levi le dau ca moştenire orice zeciuială în Israel, pentru slujba pe care o fac ei, pentru** slujba cortului întâlnirii.
 • Lev 27:30Lev 27:32Num 18:24Num 18:26Neem 10:37Neem 12:44Evr 7:5Evr 7:8Evr 7:9; ** Num 3:7Num 3:8;
 • 22 Copiii* lui Israel să nu se mai apropie de cortul întâlnirii, ca să nu** se facă vinovaţi de vreun păcat şi să moară.
 • Num 1:51; ** Lev 22:9;
 • 23 Ci* leviţii să facă slujba cortului întâlnirii şi să rămână încărcaţi cu fărădelegile lor. Ei să n-aibă nicio moştenire în mijlocul copiilor lui Israel: aceasta să fie o lege veşnică printre urmaşii voştri.
 • Num 3:7;
 • 24 Leviţilor* le dau de moştenire zeciuielile pe care le vor aduce copiii lui Israel Domnului prin ridicare, de aceea zic cu privire la ei: ‘Să nu aibă** nicio moştenire în mijlocul copiilor lui Israel.’”
 • Num 18:21; ** Num 18:20Deut 10:9Deut 14:27Deut 14:29Deut 18:1;
 • Darul leviţilor din ce primesc
 • 25 Domnul a vorbit lui Moise şi a zis:
 • 26 „Să vorbeşti leviţilor şi să le spui: ‘Când veţi primi de la copiii lui Israel zeciuiala* pe care v-o dau din partea lor, ca moştenire a voastră, să luaţi întâi din ea un dar pentru Domnul, şi anume a zecea parte din zeciuială,
 • Neem 10:38;
 • 27 şi darul* vostru vi se va socoti ca grâul care se ia întâi din arie şi ca mustul care se ia întâi din teasc.
 • Num 18:30;
 • 28 Astfel, să luaţi şi voi întâi un dar pentru Domnul din toate zeciuielile pe care le veţi primi de la copiii lui Israel şi să daţi preotului Aaron darul pe care-l veţi lua întâi din ele pentru Domnul.
 • 29 Din toate darurile care vi se vor da, să luaţi întâi toate darurile pentru Domnul; din tot ce va fi mai bun, să luaţi întâi partea închinată Domnului.’
 • 30 Să le spui: ‘După ce veţi lua din ele partea cea mai bună*, zeciuiala va fi socotită leviţilor ca venitul de la arie şi ca venitul de la teasc.
 • Num 18:27;
 • 31 Să-l mâncaţi într-un loc oarecare, voi şi casa voastră, căci aceasta este plata* voastră pentru slujba pe care o faceţi în cortul întâlnirii.
 • Mat 10:10Luca 10:71 Cor 9:131 Tim 5:18;
 • 32 Nu vă veţi* face vinovaţi pentru aceasta de niciun păcat, dacă veţi lua din ele pentru Domnul ce este mai bun, nici nu veţi** pângări darurile sfinte ale copiilor lui Israel şi nu veţi muri.’”
 • Lev 19:8Lev 22:16; ** Lev 22:2Lev 22:15;

Romani Capitolul 4

 • 1 Ce vom zice dar că a căpătat, prin puterea lui, strămoşul nostru Avraam*?
 • Isa 51:2Mat 3:9Ioan 8:33Ioan 8:392 Cor 11:22;
 • 2 Dacă Avraam a fost socotit neprihănit* prin fapte, are cu ce să se laude, dar nu înaintea lui Dumnezeu.
 • Rom 3:20Rom 3:27Rom 3:28;
 • 3 Căci ce zice Scriptura? „Avraam* a crezut pe Dumnezeu, şi aceasta i s-a socotit ca neprihănire.”
 • Gen 15:6Gal 3:6Iac 2:23;
 • 4 Însă, celui* ce lucrează, plata cuvenită lui i se socoteşte nu ca un har, ci ca ceva datorat;
 • Rom 11:6;
 • 5 pe când celui ce nu lucrează, ci crede în Cel ce socoteşte pe păcătos neprihănit*, credinţa pe care o are el îi este socotită ca neprihănire.
 • Ios 24:2;
 • 6 Tot astfel şi David numeşte fericit pe omul acela pe care Dumnezeu, fără fapte, îl socoteşte neprihănit.
 • 7 „Ferice*”, zice el, „de aceia ale căror fărădelegi sunt iertate şi ale căror păcate sunt acoperite!
 • Ps 32:1Ps 32:2;
 • 8 Ferice de omul căruia nu-i ţine Domnul în seamă păcatul!”
 • 9 Fericirea aceasta este numai pentru cei tăiaţi împrejur sau şi pentru cei netăiaţi împrejur? Căci zicem că lui Avraam credinţa „i-a fost socotită ca neprihănire”.
 • 10 Dar cum i-a fost socotită? După sau înainte de tăierea lui împrejur? Nu când era tăiat împrejur, ci când era netăiat împrejur.
 • 11 Apoi, a* primit ca semn tăierea împrejur, ca o pecete a acelei neprihăniri pe care o căpătase prin credinţă când era netăiat împrejur. Şi aceasta, pentru ca să** fie tatăl tuturor celor care cred, măcar că nu sunt tăiaţi împrejur; ca, adică, să li se socotească şi lor neprihănirea aceasta
 • Gen 17:10; ** Luca 19:9Rom 4:12Rom 4:16Gal 3:7;
 • 12 şi pentru ca să fie şi tatăl celor tăiaţi împrejur, adică al acelora care nu numai că sunt tăiaţi împrejur, dar şi calcă pe urmele credinţei aceleia pe care o avea tatăl nostru Avraam când nu era tăiat împrejur.
 • Moştenirea vine prin credinţă
 • 13 În adevăr, făgăduinţa făcută lui Avraam sau seminţei lui, că va moşteni* lumea, n-a fost făcută pe temeiul Legii, ci pe temeiul acelei neprihăniri care se capătă prin credinţă.
 • Gen 17:4Gal 3:29;
 • 14 Căci*, dacă moştenitori sunt cei ce se ţin de Lege, credinţa este zadarnică şi făgăduinţa este nimicită,
 • Gal 3:18;
 • 15 pentru că Legea* aduce mânie; şi unde nu este o lege, acolo nu este nici călcare de lege.
 • Rom 3:20Rom 5:13Rom 5:20Rom 7:8Rom 7:10Rom 7:111 Cor 15:562 Cor 3:72 Cor 3:9Gal 3:10Gal 3:191 Ioan 3:4;
 • 16 De aceea, moştenitori sunt cei ce se fac prin credinţă, pentru ca să fie prin har*, şi pentru ca** făgăduinţa să fie chezăşuită pentru toată sămânţa lui Avraam: nu numai pentru sămânţa aceea care este sub Lege, ci şi pentru sămânţa aceea care† are credinţa lui Avraam, tatăl nostru al tuturor,
 • Rom 3:24; ** Gal 3:22; † Isa 51:2Rom 9:8;
 • 17 după cum este scris: „Te-am* rânduit să fii tatăl multor neamuri.” El, adică, este tatăl nostru înaintea lui Dumnezeu, în care a crezut, care** înviază morţii şi care cheamă lucrurile† care nu sunt ca şi cum ar fi.
 • Gen 17:5; ** Rom 8:11Efes 2:1Efes 2:5; † Rom 9:261 Cor 1:281 Pet 2:10;
 • 18 Nădăjduind împotriva oricărei nădejdi, el a crezut şi astfel a ajuns tatăl multor neamuri, după cum i se spusese: „Aşa* va fi sămânţa ta.”
 • Gen 15:5;
 • 19 Şi, fiindcă n-a fost slab în credinţă, el nu s-a* uitat la trupul său, care era îmbătrânit – avea aproape o sută de ani – nici la faptul că Sara nu mai putea să aibă copii.
 • Gen 17:17Gen 18:11Evr 11:11Evr 11:12;
 • 20 El nu s-a îndoit de făgăduinţa lui Dumnezeu, prin necredinţă, ci, întărit prin credinţa lui, a dat slavă lui Dumnezeu,
 • 21 deplin încredinţat că El ce făgăduieşte poate* să şi împlinească.
 • Ps 115:3Luca 1:37Luca 1:45Evr 11:19;
 • 22 De aceea, credinţa aceasta „i-a fost socotită ca neprihănire”.
 • 23 Dar nu* numai pentru el este scris că „i-a fost socotită ca neprihănire”,
 • Rom 15:41 Cor 10:61 Cor 10:11;
 • 24 ci este scris şi pentru noi, cărora, de asemenea, ne va fi socotită, nouă, celor ce credem în Cel* ce a înviat din morţi pe Isus Hristos, Domnul nostru,
 • Fapte 2:24Fapte 13:30;
 • 25 care* a fost dat din pricina fărădelegilor noastre şi a înviat** din pricină că am fost socotiţi neprihăniţi.
 • Isa 53:5Isa 53:6Rom 3:25Rom 5:6Rom 8:322 Cor 5:21Gal 1:4Evr 9:281 Pet 2:241 Pet 3:18; ** 1 Cor 15:171 Pet 1:21;

Reader's opinions

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *Continue reading

Current track

Title

Artist

Background