Current track

Title

Artist

Background

Citirea bibliei

1 Cronici 24 Preoţii, împărţiţi în douăzeci şi patru de cete 24 Iată cetele fiilor lui Aaron. Fiii lui Aaron: Nadab, Abihu, Eleazar şi Itamar. 2 Nadab şi Abihu au murit înaintea tatălui lor, fără să aibă fii, şi Eleazar şi Itamar au împlinit slujba de preoţi. 3 David a împărţit pe fiii lui Aaron, rânduindu-i după slujba pe care o aveau […]

1 Cronici 23 Leviţii, numărătoarea şi slujbele lor 23 David, fiind bătrân şi sătul de zile, a pus pe fiul său Solomon împărat peste Israel. 2 El a strâns pe toate căpeteniile lui Israel, pe preoţi şi pe leviţi. 3 Au făcut numărătoarea leviţilor de la vârsta de treizeci de ani în sus; socotiţi pe cap şi pe bărbaţi, s-au găsit în […]

Deuteronom 19 Nouă Traducere În Limba Română (NTLR) Cetăţile de refugiu 19 Când Domnul, Dumnezeul vostru, va fi nimicit neamurile din ţara pe care El v-o dă, după ce o veţi fi luat în stăpânire şi veţi fi locuit în cetăţile şi în casele lor, 2 atunci să alegeţi trei cetăţi în ţara pe care Domnul, Dumnezeul vostru, v-o dă în […]

Deuteronomul, Capitolul 18 Drepturile preoţilor şi leviţilor 1Preoţii, leviţii şi toată seminţia lui Levi să nu aibă* nici parte de moşie, nici moştenire în Israel; să se hrănească din jertfele mistuite de foc** în cinstea Domnului şi din darurile aduse Domnului. * Num 18:20 Num 26:62 Deut 10:9 ** Num 18:8 Num 18:9 1 Cor 9:13 2Să nu aibă moştenire în mijlocul fraţilor lor: Domnul […]

Deuteronomul, Capitolul 15 Anul de iertare 1La fiecare* şapte ani, să dai iertare. * Exod 21:2 Exod 23:10 Exod 23:11 Lev 25:2 Lev 25:4 Deut 31:10 Ier 34:14 2Şi iată cum se va face iertarea. Când se va vesti iertarea în cinstea Domnului, orice creditor care va fi împrumutat pe aproapele său să-i ierte împrumutul, să nu silească pe aproapele său şi pe fratele […]

Deuteronomul, Capitolul 11 Aducerea aminte de minunile făcute de Dumnezeu cu poporul Său 1Să iubeşti* dar pe Domnul Dumnezeul tău şi să păzeşti** totdeauna învăţăturile Lui, legile Lui, rânduielile Lui şi poruncile Lui. * Deut 10:12 Deut 30:16 Deut 30:20 ** Zah 3:7 2Recunoaşteţi astăzi – ce n-au putut recunoaşte şi vedea copiii voştri – pedepsele* Domnului Dumnezeului vostru, mărimea** Lui, mâna† Lui cea tare şi […]

Deuteronomul, Capitolul 10 Tablele cele noi 1În vremea aceea, Domnul mi-a zis: ‘Taie* două table de piatră ca cele dintâi şi suie-te la Mine, pe munte; fă şi** un chivot de lemn. * Exod 34:1 Exod 34:2 ** Exod 25:10 2Eu voi scrie pe aceste două table cuvintele care erau scrise pe tablele dintâi, pe care le-ai sfărâmat, şi să le* pui în […]

Deuteronomul, Capitolul 9 Aducerea aminte de răzvrătirile lui Israel 1Ascultă, Israele! Astăzi vei trece* Iordanul, ca să te faci stăpân pe nişte neamuri** mai mari şi mai puternice decât tine, pe cetăţi mari şi întărite† până la cer, * Deut 11:31 Ios 3:16 Ios 4:19 ** Deut 4:38 Deut 7:1 Deut 11:23 † Deut 1:28 2pe un popor mare şi înalt la statură, pe copiii* lui Anac, pe care-i […]

Deuteronomul, Capitolul 8 Pământul făgăduit şi mulţumirea către Dumnezeu 1Să* păziţi şi să împliniţi toate poruncile pe care vi le dau astăzi, ca să trăiţi, să vă înmulţiţi şi să intraţi în stăpânirea ţării pe care a jurat Domnul că o va da părinţilor voştri. * Deut 4:1 Deut 5:32 Deut 5:33 Deut 6:1-3 2Adu-ţi aminte de tot drumul pe care […]

Deuteronomul, Capitolul 7 Nimicirea canaaniţilor şi a idolilor lor 1Când Domnul Dumnezeul tău te* va aduce în ţara în care vei intra şi o vei lua în stăpânire şi va izgoni dinaintea ta multe neamuri: pe hetiţi**, pe ghirgasiţi, pe amoriţi, pe canaaniţi, pe fereziţi, pe heviţi şi pe iebusiţi, şapte neamuri mai mari† la număr şi mai […]