Current track

Title

Artist

Background

Citirea bibliei

Page: 2

Deuteronomul, Capitolul 6 Ţinerea poruncilor Domnului 1Iată poruncile*, legile şi rânduielile pe care a poruncit Domnul Dumnezeul vostru să vă învăţ să le împliniţi în ţara pe care o veţi lua în stăpânire; * Deut 4:1 Deut 5:31 Deut 12:1 2ca* să te temi de Domnul Dumnezeul tău, păzind, în toate zilele vieţii tale, tu, fiul tău şi fiul fiului […]

Deuteronomul, Capitolul 5 1 Moise a chemat pe tot Israelul şi i-a zis: „Ascultă, Israele, legile şi poruncile pe care vi le spun astăzi în auzul vostru. Învăţaţi-le şi împliniţi-le cu scumpătate. 2 Domnul* Dumnezeul nostru a încheiat cu noi un legământ la Horeb. * Exod 19:5; Deut 4:23; 3 Nu* cu părinţii noştri a încheiat Domnul legământul acesta, ci cu noi, […]

Deuteronomul, Capitolul 4 Îndemn 1 Acum, Israele, ascultă legile* şi poruncile pe care vă învăţ să le păziţi. Împliniţi-le, pentru ca să trăiţi şi să intraţi în stăpânirea ţării pe care v-o dă Domnul Dumnezeul părinţilor voştri. * Lev 19:37; Lev 20:8; Lev 22:31; Deut 5:1; Deut 8:1; Ezec 20:11; Rom 10:5; 2 Să* n-adăugaţi nimic la cele ce vă poruncesc eu şi să nu scădeţi […]

Deuteronomul, Capitolul 3 Cucerirea ţării lui Og 1 Ne-am întors şi ne-am suit pe drumul care duce la Basan. Og*, împăratul Basanului, ne-a ieşit înainte, cu tot poporul lui, ca să lupte împotriva noastră la Edrei**. * Num 21:33; Deut 29:7; ** Deut 1:4; 2 Domnul mi-a zis: ‘Nu te teme de el, căci îl dau în mâinile tale, pe el […]

Deuteronomul, Capitolul 2 Intrarea în pustie 1 Ne-am întors şi am plecat în pustie, pe drumul care duce la Marea Roşie, cum* îmi poruncise Domnul, şi am ocolit multă vreme muntele Seir. * Num 14:25; Deut 1:40; 2 Domnul mi-a zis: 3 ‘Vă ajunge* de când ocoliţi muntele acesta. Întoarceţi-vă spre miazănoapte. * Deut 2:7; Deut 2:14; 4 Dă următoarea poruncă poporului: «Acum aveţi* să treceţi […]

Deuteronomul, Capitolul 1 DEUTERONOMUL (A DOUA LEGE) SAU A CINCEA CARTE A LUI MOISE * Ps 119:1; Ps 119:2; Ecl 12:13; ** Deut 8:2; Deut 8:3; ADUCERI AMINTE ŞI ÎNDEMNURI (CAPITOLELE 1—11) Moise vorbeşte dincolo de Iordan 1 Iată cuvintele pe care le-a spus Moise întregului Israel dincoace* de Iordan, în pustie, într-o câmpie, faţă în faţă cu Suf, între Paran, Tofel, Laban, […]

Numeri, Capitolul 36 Măritarea fiicelor moştenitoare 1 Căpeteniile familiei lui* Galaad, fiul lui Machir, fiul lui Manase, dintre familiile fiilor lui Iosif, s-au apropiat şi au vorbit înaintea lui Moise şi înaintea mai-marilor peste casele părinteşti ale copiilor lui Israel. * Num 26:29; 2 Ei au zis: „Domnule, ţie ţi-a poruncit Domnul* să dai copiilor lui Israel ţara ca moştenire […]

Numeri, Capitolul 35 Cetăţile leviţilor 1 Domnul a vorbit lui Moise în câmpia Moabului, lângă Iordan, în faţa Ierihonului, şi a zis: 2 „Porunceşte* copiilor lui Israel să dea leviţilor, din moştenirea pe care o vor avea, nişte cetăţi în care să poată locui. Să mai daţi leviţilor şi un loc gol împrejurul acestor cetăţi. * Ios 14:3; Ios 14:4; Ios […]

Numeri, Capitolul 34 Hotarele Canaanului 1 Domnul a vorbit lui Moise şi a zis: 2 „Dă porunca aceasta copiilor lui Israel şi spune-le: ‘Când veţi intra în ţara* Canaanului, ţara aceasta va fi moştenirea voastră – ţara Canaanului, ale cărei hotare iată-le: * Gen 17:8; Deut 1:7; Ps 78:55; Ps 105:11; Ezec 47:14; 3 Hotarul* din partea de miazăzi va începe din pustia Ţin, lângă […]

Numeri, Capitolul 33 Popasurile israeliţilor 1 Iată popasurile copiilor lui Israel care au ieşit din ţara Egiptului, după oştirile lor, sub povăţuirea lui Moise şi lui Aaron. 2 Moise a scris călătoriile lor din popas în popas, după porunca Domnului. Şi iată popasurile lor, după călătoriile lor. 3 Au pornit* din Ramses în luna întâi,** în ziua a cincisprezecea a […]