Current track

Title

Artist

Background

Citirea bibliei

Page: 3

Numeri, Capitolul 32 Galaadul dat lui Gad şi Ruben 1 Fiii lui Ruben şi fiii lui Gad aveau o mare mulţime de vite şi au văzut că ţara lui Iaezer* şi ţara Galaadului erau un loc bun pentru vite. * Num 21:32; Ios 13:25; 2 Sam 24:5; 2 Atunci, fiii lui Gad şi fiii lui Ruben au venit la Moise, la […]

Numeri, Capitolul 31 Biruinţa asupra madianiţilor 1 Domnul a vorbit lui Moise şi a zis: 2 „Răzbună* pe copiii lui Israel împotriva madianiţilor, apoi vei fi adăugat la poporul tău.” * Num 25:17; Num 27:13; 3 Moise a vorbit poporului şi a zis: „Înarmaţi dintre voi nişte bărbaţi pentru oştire şi să meargă împotriva Madianului, ca să aducă la îndeplinire răzbunarea […]

Numeri, Capitolul 30 Lege asupra juruinţelor 1 Moise a vorbit căpeteniilor* seminţiilor copiilor lui Israel şi a zis: „Iată ce porunceşte Domnul. * Num 1:4; Num 1:16; Num 7:2; 2 Când un* om va face o juruinţă** Domnului sau un jurământ prin care se va lega printr-o făgăduială, să nu-şi calce cuvântul, ci să facㆠpotrivit cu tot ce i-a ieşit din gură. * Lev […]

Numeri, Capitolul 29 Jertfe în Ziua Trâmbiţei 1 În luna a şaptea, în cea dintâi zi a lunii, să aveţi o adunare sfântă: atunci să nu faceţi nicio lucrare de slugă. Ziua aceasta să fie vestită între voi* cu sunet de trâmbiţă. * Lev 23:24; 2 Să aduceţi ca ardere-de-tot de un miros plăcut Domnului un viţel, un berbec […]

Numeri, Capitolul 28 Jertfa zilnică 1 Domnul a vorbit lui Moise şi a zis: 2 „Porunceşte copiilor lui Israel şi spune-le: ‘Să aveţi grijă să-Mi aduceţi, la vremea hotărâtă, darul Meu* de mâncare, hrana jertfelor Mele mistuite de foc, care Îmi sunt de un plăcut miros.’ * Lev 3:11; Lev 21:6; Lev 21:8; Mal 1:7; Mal 1:12; 3 Să le spui: ‘Iată* jertfa mistuită de […]

Numeri, Capitolul 27 Legea asupra moştenirilor 1 Fetele lui Ţelofhad*, fiul lui Hefer, fiul lui Galaad, fiul lui Machir, fiul lui Manase, din familiile lui Manase, fiul lui Iosif, şi ale căror nume erau: Mahla, Noa, Hogla, Milca şi Tirţa, * Num 26:33; Num 36:1; Num 36:11; Ios 17:3; 2 s-au apropiat şi s-au înfăţişat înaintea lui Moise, înaintea preotului Eleazar, […]

Numeri, Capitolul 26 A doua numărătoare 1 În urma acestei urgii, Domnul a zis lui Moise şi lui Eleazar, fiul preotului Aaron: 2 „Faceţi* numărătoarea întregii adunări a copiilor lui Israel, de la vârsta de** douăzeci de ani în sus, după casele părinţilor lor, a tuturor celor din Israel care sunt în stare să poarte armele.” * Exod 30:12; Exod 38:25; Exod […]

Numeri, Capitolul 25 Închinarea la idoli 1 Israel locuia în Sitim* şi poporul** a început să se dea la curvie cu fetele lui Moab. * Num 33:49; Ios 2:1; Mica 6:5; ** Num 31:16; 1 Cor 10:8; 2 Ele au poftit* poporul la jertfele** dumnezeilor lor, şi poporul a mâncat şi s-a închinat† până la pământ înaintea dumnezeilor lor. * Ios 22:17; Ps 106:28; Osea 9:10; ** Exod 34:15; Exod 34:16; 1 Cor 10:20; † Exod 20:5; […]

Numeri, Capitolul 24 1 Balaam a văzut că Domnul găseşte cu cale să binecuvânteze pe Israel şi n-a mai alergat ca în celelalte rânduri* la descântece, ci şi-a întors faţa spre pustie. * Num 23:3; Num 23:15; 2 Balaam a ridicat ochii şi a văzut pe Israel tăbărât în corturi*, după seminţiile lui. Atunci, Duhul lui Dumnezeu a venit** peste el. […]

Numeri, Capitolul 23 Balaam binecuvântează 1 Balaam a zis lui Balac: „Zideşte-mi* aici şapte altare şi pregăteşte-mi aici şapte viţei şi şapte berbeci.” * Num 23:29; 2 Balac a făcut cum spusese Balaam, şi Balac şi Balaam au adus câte* un viţel şi câte un berbec pe fiecare altar. * Num 23:14; Num 23:30; 3 Balaam a zis lui Balac: „Stai lângă* arderea ta […]