Current track

Title

Artist

Background

Duminică, 17 Mai

Written by on mai 17, 2020

Numeri, Capitolul 27

Legea asupra moştenirilor

1 Fetele lui Ţelofhad*, fiul lui Hefer, fiul lui Galaad, fiul lui Machir, fiul lui Manase, din familiile lui Manase, fiul lui Iosif, şi ale căror nume erau: Mahla, Noa, Hogla, Milca şi Tirţa,

Num 26:33Num 36:1Num 36:11Ios 17:3;

2 s-au apropiat şi s-au înfăţişat înaintea lui Moise, înaintea preotului Eleazar, înaintea mai-marilor şi înaintea întregii adunări, la uşa cortului întâlnirii. Ele au zis:

3 „Tatăl nostru a murit* în pustie; el nu era în mijlocul cetei celor ce s-au răzvrătit împotriva Domnului, în mijlocul cetei** lui Core, ci a murit pentru păcatul lui şi n-a avut fii.

Num 14:35Num 26:64Num 26:65; ** Num 16:1Num 16:2;

4 Pentru ce să se stingă numele tatălui nostru din mijlocul familiei lui, pentru că n-a avut fii? Dă-ne* şi nouă deci o moştenire între fraţii tatălui nostru.”

Ios 17:4;

5 Moise a adus* pricina lor înaintea Domnului.

Exod 18:15Exod 18:19;

6 Şi Domnul a zis lui Moise:

7 „Fetele lui Ţelofhad au dreptate. Să le* dai de moştenire o moşie între fraţii tatălui lor şi să treci asupra lor moştenirea tatălui lor.

Num 36:2;

8 Iar copiilor lui Israel să le vorbeşti şi să le spui: Când un om va muri fără să lase fii, să treceţi moştenirea lui asupra fetei lui.

9 Dacă n-are nicio fată, moştenirea lui s-o daţi fraţilor lui.

10 Dacă n-are nici fraţi, moştenirea lui s-o daţi fraţilor tatălui său.

11 Şi, dacă nici tatăl lui n-are fraţi, moştenirea lui s-o daţi rudei celei mai apropiate din familia lui şi ea s-o stăpânească. Aceasta să fie o lege* şi un drept pentru copiii lui Israel, cum a poruncit lui Moise Domnul.”

Num 35:29;

Iosua, urmaşul lui Moise

12 Domnul a zis lui Moise: „Suie-te* pe muntele acesta Abarim şi priveşte ţara pe care am dat-o copiilor lui Israel.

Num 33:47Deut 3:27Deut 32:49Deut 34:1;

13 S-o priveşti, dar şi tu vei fi adăugat* la poporul tău, cum a fost adăugat fratele tău Aaron,

Num 20:24Num 20:28Num 31:2Deut 10:6;

14 pentru că v-aţi* împotrivit poruncii Mele în pustia Ţin, când cu cearta adunării, şi nu M-aţi sfinţit înaintea lor cu prilejul apelor.” (Acestea sunt** apele de ceartă, la Cades, în pustia Ţin.)

Num 20:12Num 20:24Deut 1:37Deut 32:51Ps 106:32; ** Exod 17:7;

15 Moise a vorbit Domnului şi a zis:

16 „Domnul Dumnezeul* duhurilor oricărui trup să rânduiască peste adunare un om

Num 16:22Evr 12:9;

17 care să iasă* înaintea lor şi să intre înaintea lor, care să-i scoată afară şi să-i vâre înăuntru, pentru ca adunarea Domnului să nu fie ca nişte oi** care n-au păstor.”

Deut 31:21 Sam 8:201 Sam 18:132 Cron 1:10; ** 1 Imp 22:17Zah 10:2Mat 9:36Marc 6:34;

18 Domnul a zis lui Moise: „Ia-ţi pe Iosua, fiul lui Nun, bărbat în* care este Duhul Meu, şi să-ţi pui** mâna peste el.

Gen 41:38Jud 3:10Jud 11:291 Sam 16:131 Sam 16:18; ** Deut 34:9;

19 Să-l aşezi înaintea preotului Eleazar şi înaintea întregii adunări şi să-i dai porunci* sub ochii lor.

Deut 31:7;

20 Să-l faci părtaş* la dregătoria ta, pentru ca toată adunarea copiilor lui Israel să-l** asculte.

Num 11:17Num 11:281 Sam 10:61 Sam 10:92 Imp 2:15; ** Ios 1:16Ios 1:17;

21 Să* se înfăţişeze înaintea preotului Eleazar, care să întrebe pentru el judecata lui Urim** înaintea Domnului, şi Iosua, toţi copiii lui Israel, împreună cu el, şi toată adunarea să iasă după porunca lui Eleazar şi să intre după porunca† lui.”

Ios 9:14Jud 1:1Jud 20:18Jud 20:23Jud 20:261 Sam 23:91 Sam 30:7; ** Exod 28:30; † Ios 9:141 Sam 22:101 Sam 22:131 Sam 22:15;

22 Moise a făcut cum îi poruncise Domnul. A luat pe Iosua şi l-a pus înaintea preotului Eleazar şi înaintea întregii adunări.

23 Şi-a pus mâinile peste el şi i-a dat porunci*, cum spusese Domnul prin Moise.

Romani, Capitolul 11

7 Deci, ce urmează? Că Israel* n-a căpătat ce căuta, iar rămăşiţa aleasă a căpătat, pe când ceilalţi au fost împietriţi,

Rom 9:31Rom 10:9;

8 după cum este scris: „Dumnezeu* le-a dat un duh de adormire, ochi** ca să nu vadă şi urechi ca să n-audă, până în ziua de astăzi.”

Isa 29:10; ** Deut 29:4Isa 6:9Ier 5:21Ezec 12:2Mat 13:14Ioan 12:40Fapte 28:26Fapte 28:27;

9 Şi David zice: „Masa lor să* li se prefacă într-o cursă, într-un laţ, într-un prilej de cădere şi într-o dreaptă răsplătire.

Ps 69:22;

10 Să* li se întunece ochii ca să nu vadă şi spinarea să le-o ţii mereu gârbovită.”

Ps 69:23;

Înştiinţarea neamurilor

11 Întreb dar: „S-au poticnit ei ca să cadă?” Nicidecum! Ci, prin* alunecarea lor, s-a făcut cu putinţă mântuirea neamurilor, ca să facă pe Israel gelos;

Fapte 13:46Fapte 18:6Fapte 22:18Fapte 22:21Fapte 28:24Fapte 28:28Rom 10:19;

12 dacă, deci, alunecarea lor a fost o bogăţie pentru lume şi paguba lor a fost o bogăţie pentru neamuri, ce va fi plinătatea întoarcerii lor?

13 V-o spun vouă, neamurilor: Întrucât sunt* apostol al neamurilor, îmi slăvesc slujba mea

Fapte 9:15Fapte 13:2Fapte 22:21Rom 15:16Gal 1:16Gal 2:2Gal 2:7-9Efes 3:81 Tim 2:72 Tim 1:11;

14 şi caut ca, dacă este cu putinţă, să stârnesc gelozia celor din neamul meu şi să* mântuiesc pe unii din ei.

1 Cor 7:161 Cor 9:221 Tim 4:16Iac 5:20;

15 Căci, dacă lepădarea lor a adus împăcarea lumii, ce va fi primirea lor din nou, decât viaţă din morţi?

16 Iar dacă cele dintâi roade* sunt sfinte, şi plămădeala este sfântă; şi dacă rădăcina este sfântă, şi ramurile sunt sfinte.

Lev 23:10Num 15:18-21;

17 Iar dacă unele* din ramuri au fost tăiate şi dacă tu**, care erai dintr-un măslin sălbatic, ai fost altoit în locul lor şi ai fost făcut părtaş rădăcinii şi grăsimii măslinului,

Ier 11:16; ** Fapte 2:39Efes 2:12Efes 2:13;

18 nu* te făli faţă de ramuri. Dacă te făleşti, să ştii că nu tu ţii rădăcina, ci rădăcina te ţine pe tine.

1 Cor 10:12;

19 Dar vei zice: „Ramurile au fost tăiate, ca să fiu altoit eu.”

20 Adevărat: au fost tăiate din pricina necredinţei lor, şi tu stai în picioare prin credinţă: Nu* te îngâmfa dar, ci teme-te**!

Rom 12:16; ** Prov 28:14Isa 66:2Fil 2:12;

21 Căci dacă n-a cruţat Dumnezeu ramurile fireşti, nu te va cruţa nici pe tine.

22 Uită-te dar la bunătatea şi asprimea lui Dumnezeu: asprime faţă de cei ce au căzut şi bunătate faţă de tine, dacă* nu încetezi să rămâi în bunătatea aceasta; altminteri, vei fi tăiat şi** tu.

1 Cor 15:2Evr 3:6Evr 3:14; ** Ioan 15:2;

23 Şi chiar ei, dacă* nu stăruiesc în necredinţă, vor fi altoiţi, căci Dumnezeu poate să-i altoiască iarăşi.

2 Cor 3:16;

24 Fiindcă, dacă tu, care ai fost tăiat dintr-un măslin care din fire era sălbatic, ai fost altoit, împotriva firii tale, într-un măslin bun, cu cât mai mult vor fi altoiţi ei, care sunt ramuri fireşti în măslinul lor?

Tot Israelul va fi mântuit

25 Fraţilor, pentru ca să nu vă socotiţi singuri înţelepţi*, nu vreau să nu ştiţi taina aceasta: o parte din Israel a căzut într-o împietrire** care va ţine pânㆠva intra numărul deplin al neamurilor.

Rom 12:16; ** Rom 11:72 Cor 3:14; † Luca 21:24Apoc 7:9;

26 Şi atunci tot Israelul va fi mântuit, după cum este scris: „Izbăvitorul va veni* din Sion şi va îndepărta toate nelegiuirile de la Iacov.

Isa 59:20Ps 14:7;

27 Acesta* va fi legământul pe care-l voi face cu ei, când le voi şterge păcatele.”

Isa 27:9Ier 31:31Evr 8:8Evr 10:16;

28 În ce priveşte Evanghelia, ei sunt vrăjmaşi, şi aceasta spre binele vostru, dar în ce priveşte alegerea, sunt iubiţi* din pricina părinţilor lor.

Deut 7:8Deut 9:5Deut 10:15;

29 Căci lui Dumnezeu nu-I pare rău de darurile şi de chemarea făcută*.

Num 23:19;

30 După cum voi odinioară* n-aţi ascultat de Dumnezeu şi după cum prin neascultarea lor aţi căpătat îndurare acum,

Efes 2:2Col 3:7;

31 tot aşa, ei, acum, n-au ascultat, pentru ca, prin îndurarea arătată vouă, să capete şi ei îndurare.

32 Fiindcă Dumnezeu* a închis pe toţi oamenii în neascultare, ca să aibă îndurare de toţi.

Rom 3:9Gal 3:22;

33 O, adâncul bogăţiei, înţelepciunii şi ştiinţei lui Dumnezeu! Cât* de nepătrunse sunt judecăţile Lui şi cât de neînţelese** sunt căile Lui!

Ps 36:6; ** Iov 11:7Ps 92:5;

34 Şi în adevăr*, „cine a cunoscut gândul Domnului? Sau cine** a fost sfetnicul Lui?

Iov 15:8Isa 40:13Ier 23:181 Cor 2:16; ** Iov 36:22;

35 Cine* I-a dat ceva întâi, ca să aibă de primit înapoi?”

Iov 35:7Iov 41:11;

36 Din El*, prin El şi pentru El sunt toate lucrurile. A Lui** să fie slava în veci! Amin.

1 Cor 8:6Col 1:16; ** Gal 1:51 Tim 1:172 Tim 4:18Evr 13:211 Pet 5:112 Pet 3:18Iuda 1:25Apoc 1:6;


Reader's opinions

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *Continue reading