Current track

Title

Artist

Background

Hrană pentru suflet – Joi, 11 iunie

Written by on iunie 11, 2020

Deuteronomul, Capitolul 16

Paştele

1Păzeşte luna* spicelor şi prăznuieşte Sărbătoarea Paştelor în cinstea Domnului Dumnezeului tău, căci în luna spicelor** te-a scos Domnul Dumnezeul tău din Egipt, noaptea.

* Exod 12:2 ** Exod 13:4 Exod 34:18  Exod 12:29 Exod 12:42

2Să jertfeşti Paştele în cinstea Domnului Dumnezeului tău, jertfele tale de oi şi boi*, în locul** pe care-l va alege Domnul ca să-Şi aşeze Numele acolo.

* Num 28:19 ** Deut 12:5 Deut 12:26

3În timpul sărbătorii, să nu mănânci* pâine dospită, ci şapte zile să mănânci azimi, pâinea întristării, căci ai ieşit în grabă din ţara Egiptului: aşa să faci, ca să-ţi aduci aminte toată viaţa ta de ziua când ai ieşit din ţara Egiptului.

* Exod 12:15 Exod 12:19 Exod 12:39 Exod 13:3 Exod 13:6 Exod 13:7 Exod 34:18

4Să nu se vadă aluat* la tine, pe toată întinderea ţării tale, timp de şapte zile şi nicio parte din** vitele pe care le vei jertfi în seara celei dintâi zile să nu fie păstrată peste noapte, până dimineaţa.

* Exod 13:7 ** Exod 12:10 Exod 34:25

5Nu vei putea să jertfeşti Paştele în vreunul din locurile pe care ţi le dă Domnul Dumnezeul tău ca locuinţă,

6ci în locul pe care-l va alege Domnul Dumnezeul tău, ca să-Şi aşeze Numele în el, acolo să jertfeşti Paştele, seara*, la apusul soarelui, pe vremea ieşirii tale din Egipt.

* Exod 12:6

7* fierbi vita tăiată şi s-o mănânci** în locul pe care-l va alege Domnul Dumnezeul tău. Şi dimineaţa, vei putea să te întorci şi să te duci în corturile tale.

* Exod 12:8 Exod 12:9 2 Cron 35:13 ** 2 Imp 23:23 Ioan 2:13 Ioan 2:23 Ioan 11:55

8Şase zile să mănânci azimi şi a şaptea zi* să fie o adunare de sărbătoare în cinstea Domnului Dumnezeului tău: să nu faci nicio lucrare în ea.

* Exod 12:16 Exod 13:6 Lev 23:8

Sărbătoarea Săptămânilor

9Să numeri şapte* săptămâni; de când vei începe seceratul grâului, să începi să numeri şapte săptămâni.

* Exod 23:16 Exod 34:22 Lev 23:15 Num 28:26 Fapte 2:1

10Apoi să prăznuieşti Sărbătoarea Săptămânilor şi să aduci daruri de bunăvoie, după* binecuvântarea pe care ţi-o va da Domnul Dumnezeul tău.

* Deut 16:17 1 Cor 16:12

11Să te* bucuri înaintea Domnului Dumnezeului tău, în locul pe care-l va alege Domnul Dumnezeul tău, ca să locuiască Numele Lui acolo, tu, fiul tău şi fiica ta, robul şi roaba ta, levitul care va fi în cetăţile tale şi străinul, orfanul şi văduva care vor fi în mijlocul tău.

* Deut 12:7 Deut 12:12 Deut 12:18 Deut 16:14

12Să-ţi aduci* aminte că ai fost rob în Egipt şi să păzeşti şi să împlineşti legile acestea.

* Deut 15:15

Sărbătoarea Corturilor

13Să prăznuieşti* Sărbătoarea Corturilor şapte zile, după ce îţi vei strânge roadele din arie şi din teasc.

* Exod 23:16 Lev 23:34 Num 29:12

14Să te* bucuri la sărbătoarea aceasta, tu, fiul tău şi fiica ta, robul şi roaba ta şi levitul, străinul, orfanul şi văduva care vor fi în cetăţile tale.

* Neem 8:9

15Să prăznuieşti sărbătoarea şapte* zile în cinstea Domnului Dumnezeului tău, în locul pe care-l va alege Domnul, căci Domnul Dumnezeul tău te va binecuvânta în toate roadele tale şi în tot lucrul mâinilor tale şi de aceea să fii vesel.

* Lev 23:39 Lev 23:40

16De trei* ori pe an, toţi bărbaţii să se înfăţişeze înaintea Domnului Dumnezeului tău în locul pe care-l va alege El: la Sărbătoarea Azimilor, la Sărbătoarea Săptămânilor şi la Sărbătoarea Corturilor. Să nu** se înfăţişeze cu mâinile goale înaintea Domnului.

* Exod 23:14 Exod 23:17 Exod 34:23 ** Exod 23:15 Exod 34:20

17Fiecare să dea ce va putea, după binecuvântarea* pe care i-o va da Domnul Dumnezeul tău.

* Deut 16:10

Aşezarea judecătorilor

18Să pui judecători* şi dregători în toate cetăţile pe care ţi le dă Domnul Dumnezeul tău, după seminţiile tale, şi ei să judece poporul cu dreptate.

* Deut 1:16 1 Cron 23:4 1 Cron 26:29 2 Cron 19:5 2 Cron 19:8

19Să n-atingi* niciun drept, să nu** cauţi la faţa oamenilor şi să nu iei daruri, căci darurile orbesc ochii înţelepţilor şi sucesc cuvintele celor drepţi.

* Exod 23:2 Exod 23:6 Lev 19:15 ** Deut 1:17 Prov 24:23  Exod 23:8 Prov 17:23 Ecl 7:7

20Să urmezi cu scumpătate dreptatea, ca să* trăieşti şi să stăpâneşti ţara pe care ţi-o dă Domnul Dumnezeul tău.

* Ezec 18:5 Ezec 18:9

Idolii şi stâlpii

21Să nu-ţi* aşezi niciun idol de lemn lângă altarul pe care-l vei ridica Domnului Dumnezeului tău.

* Exod 34:13 1 Imp 14:15 1 Imp 16:33 2 Imp 17:16 2 Imp 21:3 2 Cron 33:3

22Să nu* ridici nici stâlpi idoleşti, care sunt urâţi de Domnul Dumnezeul tău.

* Lev 26:1

1 Corinteni, Capitolul 16

Strângerea de ajutoare

1Cât priveşte strângerea* de ajutoare pentru sfinţi, să faceţi şi voi cum am rânduit Bisericilor Galatiei.

* Fapte 11:29 Fapte 24:17 Rom 15:26 2 Cor 8:4 2 Cor 9:1 2 Cor 9:12 Gal 2:10

2În* ziua dintâi a săptămânii, fiecare din voi să pună deoparte, acasă, ce va putea, după câştigul lui, ca să nu se strângă ajutoarele când voi veni eu.

* Fapte 20:7 Apoc 1:10

3Şi când voi veni, voi trimite cu epistole pe* cei ce îi veţi socoti vrednici ca să ducă darurile voastre la Ierusalim.

* 2 Cor 8:19

4Dacă* va face să mă duc şi eu, vor merge cu mine.

* 2 Cor 8:4 2 Cor 8:19

5La voi am să vin după ce* voi trece prin Macedonia, căci prin Macedonia voi trece.

* Fapte 19:21 2 Cor 1:16

6Poate mă voi opri pe la voi sau poate chiar voi ierna la voi, ca apoi să mă însoţiţi* acolo unde voi avea să mă duc.

* Fapte 15:3 Fapte 17:15 Fapte 21:5 Rom 15:24 2 Cor 1:16

7De data aceasta nu vreau să vă văd în treacăt, ci trag nădejde să mai rămân cu voi câtăva vreme, dacă* va îngădui Domnul.

* Fapte 18:21 1 Cor 4:19 Iac 4:15

8Voi mai rămâne totuşi în Efes până la Cincizecime,

9căci mi* s-a deschis aici o uşă mare şi largă şi sunt** mulţi potrivnici.

* Fapte 14:27 2 Cor 2:12 Col 4:3 Apoc 3:8 ** Fapte 19:9

10Dacă* soseşte Timotei, aveţi grijă să fie fără frică la voi, căci el este prins ca şi mine la lucrul** Domnului.

* Fapte 19:22 1 Cor 4:17 ** Rom 16:21 Fil 2:20 Fil 2:22 1 Tes 3:2

11Nimeni* dar să nu-l dispreţuiască. Să-l petreceţi în** pace, ca să vină la mine, pentru că îl aştept cu fraţii.

* 1 Tim 4:12 ** Fapte 15:33

12Cât pentru fratele Apolo*, l-am rugat mult să vină la voi cu fraţii, dar n-a voit nicidecum să vină acum; va veni însă când va avea înlesnire.

* 1 Cor 1:12 1 Cor 3:5

Îndemnuri

13Vegheaţi*, fiţi tari în credinţă, fiţi** oameni, întăriţi-vă!

* Mat 24:42 Mat 25:13 1 Tes 5:6 1 Pet 5:8 ** 1 Cor 15:1 Fil 1:27 Fil 4:1 1 Tes 3:8 2 Tes 2:15  Efes 6:10 Col 1:11

14Tot ce* faceţi să fie făcut cu dragoste!

* 1 Cor 14:1 1 Pet 4:8

15Încă un îndemn, fraţilor. Cunoaşteţi casa* lui Stefana; ştiţi că ea este cel dintâi rod** al Ahaiei şi că s-a pus cu totul în slujba sfinţilor.

* 1 Cor 1:16 ** Rom 16:5  2 Cor 8:4 2 Cor 9:1 Evr 6:10

16Fiţi şi voi supuşi* unor astfel de oameni şi fiecăruia care ajută la lucru şi se** osteneşte.

* Evr 13:17 ** Evr 6:10

17Mă bucur de venirea lui Stefana, lui Fortunat şi lui Ahaic; ei* au împlinit ce lipsea din partea voastră,

* 2 Cor 11:9 Fil 2:30 Filim 1:13

18căci* mi-au răcorit duhul meu şi al vostru. Să** ştiţi dar să preţuiţi pe astfel de oameni.

* Col 4:8 ** Fil 2:29 1 Tes 5:12

Urări de sănătate

19Bisericile din Asia vă trimit sănătate. Aquila şi Priscila, împreună* cu Biserica din casa lor, vă trimit multă sănătate în Domnul.

* Rom 16:5 Rom 16:15 Filim 1:2

20Toţi fraţii vă trimit sănătate. Spuneţi-vă sănătate* unii altora cu o sărutare sfântă.

* Rom 16:16

21Urările* de sănătate sunt scrise cu însăşi mâna mea: Pavel.

* Col 4:18 2 Tes 3:17

22Dacă nu* iubeşte cineva pe Domnul nostru Isus Hristos, să** fie anatema! „Maranata!” (Domnul nostru vine!)

* Efes 6:24 ** Gal 1:8 Gal 1:9  Iuda 1:14 Iuda 1:15

23Harul* Domnului Isus Hristos să fie cu voi.

* Rom 16:20

24Dragostea mea este cu voi cu toţi în Hristos Isus. Amin.


Reader's opinions

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *