Current track

Title

Artist

Background

Hrană pentru suflet – Joi, 4 iunie

Written by on iunie 4, 2020

Deuteronomul, Capitolul 9

Aducerea aminte de răzvrătirile lui Israel

1Ascultă, Israele! Astăzi vei trece* Iordanul, ca să te faci stăpân pe nişte neamuri** mai mari şi mai puternice decât tine, pe cetăţi mari şi întărite până la cer,

* Deut 11:31 Ios 3:16 Ios 4:19 ** Deut 4:38 Deut 7:1 Deut 11:23  Deut 1:28

2pe un popor mare şi înalt la statură, pe copiii* lui Anac, pe care-i cunoşti şi despre care ai auzit zicându-se: ‘Cine va putea să stea împotriva copiilor lui Anac!’

* Num 13:22 Num 13:28 Num 13:32 Num 13:33

3Să ştii azi că Domnul Dumnezeul tău va merge* El Însuşi înaintea ta, ca un foc** mistuitor; El îi va nimici, El îi va smeri înaintea ta; şi tu îi vei izgoni††, îi vei pierde curând, cum ţi-a spus Domnul.

* Deut 31:3 Ios 3:11 ** Deut 4:24 Evr 12:29  Deut 7:23 †† Exod 23:31 Deut 7:24

4Când îi va izgoni Domnul Dumnezeul tău dinaintea ta, să nu* zici în inima ta: ‘Pentru bunătatea mea m-a făcut Domnul să intru în stăpânirea ţării acesteia.’ Căci din pricina răutăţii** neamurilor acelora le izgoneşte Domnul dinaintea ta.

* Deut 8:17 Rom 11:6 Rom 11:20 1 Cor 4:4 1 Cor 4:7 ** Gen 15:16 Lev 18:24 Lev 18:25 Deut 18:12

5Nu, nu pentru* bunătatea ta, nici pentru curăţia inimii tale intri tu în stăpânirea ţării lor, ci din pricina răutăţii acestor neamuri le izgoneşte Domnul Dumnezeul tău dinaintea ta şi ca să împlinească astfel cuvântul** prin care Domnul S-a jurat părinţilor tăi, lui Avraam, lui Isaac şi lui Iacov.

* Tit 3:5 ** Gen 12:7 Gen 13:15 Gen 15:7 Gen 17:8 Gen 26:4 Gen 28:13

6Să ştii dar că nu din pricina bunătăţii tale îţi dă Domnul Dumnezeul tău acea ţară bună ca s-o stăpâneşti, căci tu eşti un popor tare încăpăţânat*.

* Deut 9:13 Exod 32:9 Exod 33:3 Exod 34:9

7Adu-ţi aminte şi nu uita cum ai aţâţat mânia Domnului Dumnezeului tău în pustie. Din ziua* când ai ieşit din ţara Egiptului până la sosirea voastră în locul acesta, tot răzvrătiţi împotriva Domnului aţi fost!

* Exod 14:11 Exod 16:2 Exod 17:2 Num 11:4 Num 20:2 Num 25:2 Deut 31:27

8La Horeb*, atâta aţi aţâţat mânia Domnului încât Domnul S-a mâniat pe voi şi voia să vă nimicească.

* Exod 32:4 Ps 106:19

9Când m-am* suit pe munte, ca să iau tablele de piatră, tablele legământului pe care l-a făcut Domnul cu voi, am rămas** pe munte patruzeci de zile şi patruzeci de nopţi, fără să mănânc pâine şi fără să beau apă,

* Exod 24:12 Exod 24:15 ** Exod 24:18 Exod 34:28

10şi* Domnul mi-a dat cele două table de piatră, scrise cu degetul lui Dumnezeu şi cuprinzând toate cuvintele pe care vi le spusese Domnul pe munte, din mijlocul focului, în ziua când tot poporul era** adunat.

* Exod 31:18 ** Exod 19:17 Exod 20:1 Deut 4:10 Deut 10:4 Deut 18:16

11După acele patruzeci de zile şi patruzeci de nopţi, Domnul mi-a dat cele două table de piatră, tablele legământului.

12Domnul mi-a zis atunci: ‘Scoală-te* şi coboară-te în grabă de aici, căci poporul tău, pe care l-ai scos din Egipt, s-a stricat. S-au abătut** curând de la calea pe care le-am arătat-o: şi-au făcut un chip turnat.’

* Exod 32:7 ** Deut 31:29 Jud 2:17

13Domnul mi-a zis: ‘Eu văd* că poporul acesta este un popor tare** încăpăţânat.

* Exod 32:9 ** Deut 9:6 Deut 10:16 Deut 31:27 2 Imp 17:14

14Lasă-mă* să-i nimicesc şi să le şterg numele** de sub ceruri, iar pe tine te voi face un neam mai puternic şi mai mare la număr decât poporul acesta.’

* Exod 32:10 ** Deut 29:20 Ps 9:5 Ps 109:13  Num 14:12

15M-am întors* şi m-am coborât de pe munte, care era** tot numai foc, cu cele două table ale legământului în amândouă mâinile mele.

* Exod 32:15 ** Exod 19:18 Deut 4:11 Deut 5:23

16M-am uitat*, şi iată că păcătuiserăţi împotriva Domnului Dumnezeului vostru, vă făcuserăţi un viţel turnat, vă depărtaserăţi curând de la calea pe care v-o arătase Domnul.

* Exod 32:19

17Am apucat atunci cele două table, le-am aruncat din mâinile mele şi le-am sfărâmat sub ochii voştri.

18M-am aruncat* cu faţa la pământ înaintea Domnului, ca mai înainte, patruzeci de zile şi patruzeci de nopţi, fără să mănânc şi fără să beau apă, din pricina tuturor păcatelor pe care le săvârşiserăţi, făcând ce este rău înaintea Domnului, ca să-L mâniaţi.

* Exod 34:28 Ps 106:23

19Căci mă* îngrozisem la vederea mâniei şi urgiei de care era cuprins Domnul împotriva voastră, până acolo încât voia să vă nimicească. Dar Domnul** m-a ascultat şi de data aceasta.

* Exod 32:10 Exod 32:11 ** Exod 32:14 Exod 33:17 Deut 10:10 Ps 106:23

20Domnul, de asemenea, era foarte mâniat şi pe Aaron, aşa încât voia să-l piardă, şi eu m-am rugat atunci şi pentru el.

21Am luat viţelul pe care-l făcuserăţi, isprava* păcatului vostru, l-am ars în foc, l-am sfărâmat până s-a făcut praf şi am aruncat praful acela în pârâul care curgea din munte.

* Exod 32:20 Isa 31:7

22Apoi, la* Tabeera, la Masa** şi la Chibrot-Hataava, voi iarăşi aţi aţâţat mânia Domnului.

* Num 11:1 Num 11:3 Num 11:5 ** Exod 17:7  Num 11:4 Num 11:34

23Şi când* v-a trimis Domnul de la Cades-Barnea, zicând: ‘Suiţi-vă şi luaţi în stăpânire ţara pe care v-o dau!’ voi v-aţi răzvrătit împotriva poruncii Domnului Dumnezeului vostru, n-aţi avut** credinţă în El şi n-aţi ascultat glasul Lui.

* Num 13:3 Num 14:1 ** Ps 106:24 Ps 106:25

24V-aţi tot* răzvrătit împotriva Domnului de când vă cunosc.

* Deut 31:27

25M-am aruncat* cu faţa la pământ înaintea Domnului: patruzeci de zile şi patruzeci de nopţi m-am aruncat cu faţa la pământ, pentru că Domnul spusese că vrea să vă nimicească.

* Deut 9:18

26M-am rugat* Domnului şi am zis: ‘Stăpâne Doamne, nu nimici pe poporul Tău, moştenirea Ta pe care ai răscumpărat-o în mărimea Ta, pe care ai scos-o din Egipt prin mâna Ta cea puternică.

* Exod 32:11

27Adu-ţi aminte de robii tăi: Avraam, Isaac şi Iacov. Nu căuta la îndărătnicia acestui popor, la răutatea lui şi la păcatul lui,

28ca nu cumva ţara din care ne-ai scos să zică: «Pentru că* Domnul n-avea putere să-i ducă în ţara pe care le-o făgăduise şi pentru că-i ura, de aceea i-a scos ca să-i omoare în pustie.»

* Exod 32:12 Num 14:16

29Totuşi ei* sunt poporul Tău şi moştenirea Ta pe care ai scos-o din Egipt cu mâna Ta cea puternică şi cu braţul Tău cel întins.’

* Deut 4:20 1 Imp 8:51 Neem 1:10 Ps 95:7

1 Corinteni, Capitolul 10

Pilde din Vechiul Testament

1Fraţilor, nu vreau să nu ştiţi că părinţii noştri toţi au fost sub nor*, toţi au trecut prin mare**,

* Exod 13:21 Exod 40:34 Num 9:18 Num 14:14 Deut 1:33 Neem 9:12 Neem 9:19 Ps 78:14 Ps 105:39 ** Exod 14:22 Num 33:8 Ios 4:23 Ps 78:13

2toţi au fost botezaţi în nor şi în mare, pentru Moise;

3toţi au mâncat aceeaşi mâncare* duhovnicească

* Exod 16:15 Exod 16:35 Neem 9:15 Neem 9:20 Ps 78:24

4şi toţi au băut aceeaşi băutură* duhovnicească, pentru că beau dintr-o stâncă duhovnicească ce venea după ei, şi stânca era Hristos.

* Exod 17:6 Num 20:11 Ps 78:15

5Totuşi cei mai mulţi dintre ei n-au fost plăcuţi lui Dumnezeu, căci au* pierit în pustie.

* Num 14:29 Num 14:32 Num 14:35 Num 26:64 Num 26:65 Ps 106:26 Evr 3:17 Iuda 1:5

6Şi aceste lucruri s-au întâmplat ca să ne slujească nouă drept pilde, pentru ca să nu poftim după lucruri rele, cum* au poftit ei.

* Num 11:4 Num 11:33 Num 11:34 Ps 106:14

7* nu fiţi închinători la idoli, ca unii dintre ei, după cum este scris: „Poporul** a şezut să mănânce şi să bea şi s-au sculat să joace.”

* 1 Cor 10:14 ** Exod 32:6

8* nu curvim, cum au făcut unii din ei, aşa că într-o singură zi au** căzut douăzeci şi trei de mii.

* 1 Cor 6:18 Apoc 2:14 ** Num 25:1 Num 25:9 Ps 106:29

9Să nu ispitim pe Domnul, cum L-au ispitit unii* din ei, care au** pierit prin şerpi.

* Exod 17:2 Exod 17:7 Num 21:5 Deut 6:16 Ps 78:18 Ps 78:56 Ps 95:9 Ps 106:14 ** Num 21:6

10Să nu cârtiţi, cum au cârtit unii* din ei, care au** fost nimiciţi de Nimicitorul.

* Exod 16:2 Exod 17:2 Num 14:2 Num 14:29 Num 16:41 ** Num 14:37 Num 16:49  Exod 12:23 2 Sam 24:16 1 Cron 21:15

11Aceste lucruri li s-au întâmplat ca să ne slujească drept pilde şi au* fost scrise pentru învăţătura noastră, peste care** au venit sfârşiturile veacurilor.

* Rom 15:4 1 Cor 9:10 ** 1 Cor 7:29 Fil 4:5 Evr 10:25 Evr 10:37 1 Ioan 2:18

12Astfel dar, cine* crede că stă în picioare să ia seama să nu cadă.

* Rom 11:20

13Nu v-a ajuns nicio ispită care să nu fi fost potrivită cu puterea omenească. Şi Dumnezeu*, care este credincios, nu** va îngădui să fiţi ispitiţi peste puterile voastre, ci, împreună cu ispita, a pregătit şi mijlocul să ieşiţi din ea, ca s-o puteţi răbda.

* 1 Cor 1:9 ** Ps 125:3 2 Pet 2:9  Ier 29:11

Despre Cina Domnului

14De aceea, preaiubiţii mei, fugiţi* de închinarea la idoli.

* 1 Cor 10:7 2 Cor 6:17 1 Ioan 5:21

15Vă vorbesc ca unor oameni cu judecată*: judecaţi voi singuri ce spun.

* 1 Cor 8:1

16Paharul* binecuvântat, pe care-l binecuvântăm, nu este el împărtăşirea cu sângele lui Hristos? Pâinea** pe care o frângem nu este ea împărtăşirea cu trupul lui Hristos?

* Mat 26:26-28 ** Fapte 2:42 Fapte 2:46 1 Cor 11:23 1 Cor 11:24

17Având în vedere că este o pâine, noi*, care suntem mulţi, suntem un trup, căci toţi luăm o parte din aceeaşi pâine.

* Rom 12:5 1 Cor 12:27

18Uitaţi-vă la Israelul* după trup**: cei ce mănâncă jertfele nu sunt ei în împărtăşire cu altarul?

* Rom 4:12 Gal 6:16 ** Rom 4:1 Rom 9:3 Rom 9:5 2 Cor 11:18  Lev 3:3 Lev 7:15

19Deci ce zic eu? Că* un lucru jertfit idolilor este ceva? Sau că un idol este ceva?

* 1 Cor 8:4

20Dimpotrivă, eu zic că ce jertfesc* neamurile, jertfesc dracilor, şi nu lui Dumnezeu. Şi eu nu vreau ca voi să fiţi în împărtăşire cu dracii.

* Lev 17:7 Deut 32:17 Ps 106:37 Apoc 9:20

21Nu* puteţi bea paharul Domnului şi paharul** dracilor; nu puteţi lua parte la masa Domnului şi la masa dracilor.

* 2 Cor 6:15 2 Cor 6:16 ** Deut 32:38

22Sau* vrem să întărâtăm pe Domnul la gelozie? Suntem** noi mai tari decât El?

* Deut 32:21 ** Ezec 22:14

Cugetul nostru şi al altuia

23Toate* lucrurile sunt îngăduite, dar nu toate sunt de folos. Toate lucrurile sunt îngăduite, dar nu toate zidesc.

* 1 Cor 6:12

24Nimeni* să nu-şi caute folosul lui, ci fiecare să caute folosul altuia.

* Rom 15:1 Rom 15:2 1 Cor 10:33 1 Cor 13:5 Fil 2:4 Fil 2:21

25Să mâncaţi din tot ce* se vinde pe piaţă, fără să cercetaţi ceva din pricina cugetului.

* 1 Tim 4:4

26Căci „al* Domnului este pământul şi tot ce cuprinde el”.

* Exod 19:5 Deut 10:14 Ps 24:1 Ps 50:12 1 Cor 10:28

27Dacă vă pofteşte un necredincios la o masă şi voiţi să vă duceţi, să mâncaţi din tot ce* vă pune înainte, fără să cercetaţi ceva din pricina cugetului.

* Luca 10:7

28Dar, dacă vă spune cineva: „Lucrul acesta a fost jertfit idolilor”, să nu mâncaţi, din pricina celui ce v-a înştiinţat şi din pricina* cugetului, căci „al** Domnului este pământul şi tot ce cuprinde el”.

* 1 Cor 8:10 1 Cor 8:12 ** Deut 10:14 Ps 24:1 1 Cor 10:26

29Vorbesc aici nu de cugetul vostru, ci de cugetul altuia. Căci de ce* să fie judecată slobozenia mea de cugetul altuia?

* Rom 14:16

30Dacă mănânc aducând mulţumiri, de ce să fiu vorbit de rău pentru un lucru pentru* care mulţumesc?

* Rom 14:6 1 Tim 4:3 1 Tim 4:4

31Deci*, fie că mâncaţi, fie că beţi, fie că faceţi altceva, să faceţi totul pentru slava lui Dumnezeu.

* Col 3:17 1 Pet 4:11

32Să nu* fiţi pricină de păcătuire nici pentru iudei, nici pentru greci, nici pentru Biserica** lui Dumnezeu.

* Rom 14:13 1 Cor 8:13 2 Cor 6:3 ** Fapte 20:28 1 Cor 11:22 1 Tim 3:5

33După cum mă silesc şi eu* în toate lucrurile să plac tuturor, căutând nu** folosul meu, ci al celor mai mulţi, ca să fie mântuiţi.

* Rom 15:2 1 Cor 9:9 1 Cor 9:22 ** 1 Cor 10:24


Reader's opinions

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *