Current track

Title

Artist

Background

Hrană pentru suflet – Luni, 18 Mai

Written by on mai 18, 2020

Numeri, Capitolul 28

Jertfa zilnică

1 Domnul a vorbit lui Moise şi a zis:

2 „Porunceşte copiilor lui Israel şi spune-le: ‘Să aveţi grijă să-Mi aduceţi, la vremea hotărâtă, darul Meu* de mâncare, hrana jertfelor Mele mistuite de foc, care Îmi sunt de un plăcut miros.’

Lev 3:11Lev 21:6Lev 21:8Mal 1:7Mal 1:12;

3 Să le spui: ‘Iată* jertfa mistuită de foc pe care o veţi aduce Domnului: în fiecare zi, câte doi miei de un an fără cusur, ca ardere-de-tot necurmată.

Exod 29:38;

4 Să aduci un miel dimineaţa şi celălalt miel seara1,

5 iar, ca dar de mâncare*, să aduci a zecea parte** dintr-o efă de floarea făinii frământată într-un sfert de hin† de untdelemn de măsline sfărâmate.

Exod 29:40; ** Exod 16:36Num 15:4; † Lev 2:1;

6 Aceasta este arderea-de-tot* necurmată care a fost adusă la muntele Sinai; o jertfă mistuită de foc de un miros plăcut Domnului.

Exod 29:42Amos 5:25;

7 Jertfa de băutură să fie de un sfert de hin pentru fiecare miel; jertfa de băutură de vin s-o faci Domnului în Locul Sfânt.

8 Al doilea miel să-l aduci seara, cu un dar de mâncare şi o jertfă de băutură ca cele de dimineaţă; aceasta este o jertfă mistuită prin foc, de un miros plăcut Domnului.

Jertfele de Sabat şi de lună nouă

9 În ziua Sabatului, să aduceţi doi miei de un an fără cusur şi, ca dar de mâncare, două zecimi de efă din floarea făinii frământată cu untdelemn, împreună cu jertfa de băutură.

10 Aceasta este arderea-de-tot* pentru fiecare zi de Sabat, afară de arderea-de-tot necurmată şi jertfa ei de băutură.

Ezec 46:4;

11 La începutul* lunilor voastre, să aduceţi, ca ardere-de-tot Domnului, doi viţei, un berbec şi şapte miei de un an fără cusur

Num 10:101 Sam 20:51 Cron 23:312 Cron 2:4Ezra 3:5Neem 10:33Isa 1:13Isa 1:14Ezec 45:17Ezec 46:6Osea 2:11Col 2:16;

12 şi, ca dar de mâncare pentru fiecare viţel, trei zecimi* de efă din floarea făinii frământată cu untdelemn; ca dar de mâncare pentru berbec, să aduceţi două zecimi de efă din floarea făinii frământată cu untdelemn;

Num 15:4-12;

13 ca dar de mâncare pentru fiecare miel, să aduceţi o zecime* de efă din floarea făinii frământată cu untdelemn. Aceasta este o ardere-de-tot, o jertfă mistuită de foc de un miros plăcut Domnului.

Num 28:22Num 15:24;

14 Jertfele de băutură să fie de o jumătate de hin de vin pentru un viţel, a treia parte dintr-un hin pentru un berbec şi un sfert de hin pentru un miel. Aceasta este arderea-de-tot pentru începutul lunii, în fiecare lună, în toate lunile anului.

15 Să se aducă Domnului un ţap* ca jertfă de ispăşire, afară de arderea-de-tot necurmată şi jertfa ei de băutură.

Exod 12:6Exod 12:18Lev 23:5Num 9:3Deut 16:1Ezec 45:21;

Jertfele de Paşte

16 În luna* întâi, în ziua a paisprezecea a lunii, vor fi Paştele Domnului.

Lev 23:6;

17 Ziua* a cincisprezecea a acestei luni să fie o zi de sărbătoare. Timp de şapte zile să se mănânce azimi.

Exod 12:16Lev 23:7;

18 În ziua* dintâi, să fie o adunare sfântă: să nu faceţi nicio lucrare de slugă în ea.

Num 28:31Lev 22:20Num 29:8Deut 15:21;

19 Să aduceţi ca ardere-de-tot Domnului o jertfă mistuită de foc: doi viţei, un berbec şi şapte miei de un an fără* cusur.

Num 28:15;

20 Să mai adăugaţi şi darul lor de mâncare din floarea făinii frământată cu untdelemn, trei zecimi de efă pentru un viţel, două zecimi pentru un berbec

21 şi o zecime pentru fiecare din cei şapte miei.

22 Să aduceţi* un ţap ca jertfă de ispăşire, ca să facă ispăşire pentru voi.

Exod 12:16Exod 13:6Lev 23:8;

23 Să aduceţi aceste jertfe, afară de arderea-de-tot de dimineaţă, care este o ardere-de-tot necurmată.

24 Să le aduceţi în fiecare zi, timp de şapte zile, ca hrana unei jertfe mistuite de foc, de un miros plăcut Domnului. Să fie aduse afară de arderea-de-tot necurmată şi jertfa ei de băutură.

25 În ziua* a şaptea să aveţi o adunare sfântă: să nu faceţi nicio lucrare de slugă în ea.

Exod 23:16Exod 34:22Lev 23:10Lev 23:15Deut 16:10Fapte 2:1;

Jertfele de Rusalii

26 În ziua* celor dintâi roade, când veţi aduce Domnului un dar de mâncare, la sărbătoarea încheierii săptămânilor (Cincizecimea), să aveţi o adunare sfântă; să nu faceţi nicio lucrare de slugă în ea.

Lev 23:18Lev 23:19;

27 Să aduceţi ca ardere-de-tot de un miros plăcut Domnului: doi viţei*, un berbec şi şapte miei de un an.

Num 28:19;

28 Să mai adăugaţi darul lor de mâncare din floarea făinii frământată cu untdelemn, câte trei zecimi de fiecare viţel, două zecimi pentru berbec

29 şi o zecime pentru fiecare din cei şapte miei.

30 Să aduceţi şi un ţap, ca să facă ispăşire pentru voi.

31 Să aduceţi aceste jertfe, afară de arderea-de-tot necurmată şi darul ei de mâncare. Mieii să fie fără cusur şi să adăugaţi şi jertfele lor de băutură.

Romani, Capitolul 12

Predarea în slujba lui Dumnezeu

1 Vă îndemn* dar, fraţilor, pentru îndurarea lui Dumnezeu, să** aduceţi† trupurile voastre ca o jertfㆆ vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu; aceasta va fi din partea voastră o slujbă duhovnicească.

2 Cor 10:1; ** 1 Pet 2:5; † Ps 50:13Ps 50:14Rom 6:13Rom 6:16Rom 6:191 Cor 6:131 Cor 6:20; †† Evr 10:20;

2 Să* nu vă potriviţi chipului veacului acestuia, ci să vă prefaceţi** prin înnoirea minţii voastre, ca să puteţi deosebi† bine voia lui Dumnezeu: cea bună, plăcută şi desăvârşită.

1 Pet 1:141 Ioan 2:15; ** Efes 1:18Efes 4:23Col 1:21Col 1:22Col 3:10; † Efes 5:10Efes 5:171 Tes 4:3;

3 Prin harul* care mi-a fost dat, eu spun fiecăruia dintre voi să** nu aibă despre sine o părere mai înaltă decât se cuvine, ci să aibă simţiri cumpătate despre sine, potrivit cu măsura de credinţă pe care a împărţit-o Dumnezeu fiecăruia†.

Rom 1:5Rom 15:151 Cor 3:101 Cor 15:10Gal 2:9Efes 3:2Efes 3:7Efes 3:8; ** Prov 25:27Ecl 7:16Rom 11:20; † 1 Cor 12:71 Cor 12:11Efes 4:7;

4 Căci, după cum* într-un trup avem mai multe mădulare, şi mădularele n-au toate aceeaşi slujbă,

1 Cor 12:12Efes 4:16;

5 tot aşa şi noi*, care suntem mulţi, alcătuim un singur trup în Hristos, dar fiecare în parte suntem mădulare unii altora.

1 Cor 10:171 Cor 12:201 Cor 12:27Efes 1:23Efes 4:25;

6 Deoarece avem* felurite daruri, după** harul care ne-a fost dat, cine are darul prorociei† să-l întrebuinţeze după măsura credinţei lui.

1 Cor 12:41 Pet 4:101 Pet 4:11; ** Rom 12:3; † Fapte 11:271 Cor 12:101 Cor 12:281 Cor 13:21 Cor 14:11 Cor 14:61 Cor 14:291 Cor 14:31;

7 Cine este chemat la o slujbă să se ţină de slujba lui. Cine* învaţă pe alţii să se ţină de învăţătură.

Fapte 13:1Gal 6:6Efes 4:111 Tim 5:17;

8 Cine* îmbărbătează pe alţii să se ţină de îmbărbătare. Cine** dă să dea cu inimă largă. Cine† cârmuieşte să cârmuiască cu râvnă. Cine face milostenie s-o facă cu†† bucurie.

Fapte 15:321 Cor 14:3; ** Mat 6:1-3; † Fapte 20:281 Tim 5:17Evr 13:7Evr 13:241 Pet 5:2; †† 2 Cor 9:7;

Dragostea să se arate în toate

9 Dragostea* să fie fără prefăcătorie. Fie-vă groază** de rău şi lipiţi-vă tare de bine.

1 Tim 1:51 Pet 1:22; ** Ps 34:14Ps 36:4Ps 97:10Amos 5:15;

10 Iubiţi-vă unii pe alţii cu* o dragoste frăţească. În cinste**, fiecare să dea întâietate altuia.

Evr 13:11 Pet 1:221 Pet 2:171 Pet 3:82 Pet 1:7; ** Fil 2:31 Pet 5:5;

11 În sârguinţă, fiţi fără preget. Fiţi plini de râvnă cu duhul. Slujiţi Domnului.

12 Bucuraţi-vă* în nădejde. Fiţi răbdători** în necaz. Stăruiţi† în rugăciune.

Luca 10:20Rom 5:2Rom 15:13Fil 3:1Fil 4:41 Tes 5:16Evr 3:61 Pet 4:13; ** Luca 21:191 Tim 6:11Evr 10:36Evr 12:1Iac 1:4Iac 5:71 Pet 2:191 Pet 2:20; † Luca 18:1Fapte 2:42Fapte 12:5Efes 6:18Col 4:21 Tes 5:17;

13 Ajutaţi* pe sfinţi când sunt în nevoie. Fiţi primitori** de oaspeţi.

1 Cor 16:12 Cor 9:12 Cor 9:12Evr 6:10Evr 13:161 Ioan 3:17; ** 1 Tim 3:2Tit 1:8Evr 13:21 Pet 4:9;

14 Binecuvântaţi* pe cei ce vă prigonesc: binecuvântaţi şi nu blestemaţi.

Mat 5:44Luca 6:28Luca 23:34Fapte 7:601 Cor 4:121 Pet 2:231 Pet 3:9;

15 Bucuraţi-vă* cu cei ce se bucură; plângeţi cu cei ce plâng.

1 Cor 12:26;

16 Aveţi* aceleaşi simţăminte unii faţă de alţii. Nu umblaţi** după lucrurile înalte, ci rămâneţi la cele smerite. Să nu† vă socotiţi singuri înţelepţi.

Rom 15:51 Cor 1:10Fil 2:2Fil 3:161 Pet 3:8; ** Ps 131:1Ps 131:2Ier 45:5; † Prov 3:7Prov 26:12Isa 5:21Rom 11:25;

Răzbunarea este a Domnului

17 Nu* întoarceţi nimănui rău pentru rău. Urmăriţi** ce este bine înaintea tuturor oamenilor.

Prov 20:22Mat 5:391 Tes 5:151 Pet 3:9; ** Rom 14:162 Cor 8:21;

18 Dacă este cu putinţă, întrucât atârnă de voi, trăiţi* în pace cu toţi oamenii.

Marc 9:50Rom 14:19Evr 12:14;

19 Preaiubiţilor, nu* vă răzbunaţi singuri, ci lăsaţi să se răzbune mânia lui Dumnezeu, căci este scris: „Răzbunarea** este a Mea; Eu voi răsplăti”, zice Domnul.

Lev 19:18Prov 24:29Rom 12:17; ** Deut 32:35Evr 10:30;

20 Dimpotrivă*, „dacă îi este foame vrăjmaşului tău, dă-i să mănânce; dacă-i este sete, dă-i să bea; căci, dacă vei face astfel, vei grămădi cărbuni aprinşi pe capul lui.”

Exod 23:4Exod 23:5Prov 25:21Prov 25:22Mat 5:44;

21 Nu te lăsa biruit de rău, ci biruieşte răul prin bine.


Reader's opinions

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *Continue reading