Current track

Title

Artist

Background

Hrană pentru suflet – Marți, 2 Iunie

Written by on iunie 2, 2020

Deuteronomul, Capitolul 7

Nimicirea canaaniţilor şi a idolilor lor

1Când Domnul Dumnezeul tău te* va aduce în ţara în care vei intra şi o vei lua în stăpânire şi va izgoni dinaintea ta multe neamuri: pe hetiţi**, pe ghirgasiţi, pe amoriţi, pe canaaniţi, pe fereziţi, pe heviţi şi pe iebusiţi, şapte neamuri mai mari la număr şi mai puternice decât tine,

* Deut 31:3 Ps 44:2 Ps 44:3 ** Gen 15:19 Exod 33:2  Deut 4:38 Deut 9:1

2când Domnul Dumnezeul tău ţi le va da în mâini* şi le vei bate, să** le nimiceşti cu desăvârşire, să nu închei legământ cu ele şi să n-ai milă de ele.

* Deut 7:23 Deut 23:14 ** Num 33:52 Deut 20:16 Deut 20:17 Ios 6:17 Ios 8:24 Ios 9:24 Ios 10:28 Ios 10:40 Ios 11:11 Ios 11:12  Exod 23:32 Exod 34:12 Exod 34:15 Exod 34:16 Jud 2:2 Deut 20:10 Ios 2:14 Ios 9:18 Jud 1:24

3Să nu* te încuscreşti cu popoarele acestea, să nu măriţi pe fetele tale după fiii lor şi să nu iei pe fetele lor de neveste pentru fiii tăi,

* Ios 23:12 1 Imp 11:2 Ezra 9:2

4căci ar abate de la Mine pe fiii tăi şi ar sluji astfel altor dumnezei; Domnul S-ar aprinde* de mânie împotriva voastră şi te-ar nimici îndată.

* Deut 6:15

5Dimpotrivă, iată cum să vă purtaţi cu ele: să le surpaţi altarele*, să le sfărâmaţi stâlpii idoleşti, să le tăiaţi pomii închinaţi dumnezeilor lor şi să ardeţi în foc chipurile lor cioplite.

* Exod 23:24 Exod 34:13 Deut 12:2 Deut 12:3

Israel este un popor sfânt

6Căci* tu eşti un popor sfânt pentru Domnul Dumnezeul tău; Domnul Dumnezeul tău te-a ales** ca să fii un popor al Lui dintre toate popoarele de pe faţa pământului.

* Exod 19:6 Deut 14:2 Deut 26:19 Ps 50:5 Ier 2:3 ** Exod 19:5 Amos 3:2 1 Pet 2:9

7Nu pentru că întreceţi la număr pe toate celelalte popoare S-a alipit Domnul de voi şi v-a ales, căci voi sunteţi cel mai* mic dintre toate popoarele.

* Deut 10:22

8Ci pentru că* Domnul vă iubeşte, pentru că a vrut să** ţină jurământul pe care l-a făcut părinţilor voştri, pentru aceea v-a scos Domnul cu mâna Lui puternică şi v-a izbăvit din casa robiei, din mâna lui Faraon, împăratul Egiptului.

* Deut 10:15 ** Exod 32:13 Ps 105:8-10 Luca 1:55 Luca 1:72 Luca 1:73  Exod 13:3 Exod 13:14

9Să ştii dar că Domnul Dumnezeul tău este singurul Dumnezeu. El este un Dumnezeu credincios* şi Îşi** ţine legământul şi îndurarea până la al miilea neam de oameni faţă de cei ce-L iubesc şi păzesc poruncile Lui.

* Isa 49:7 1 Cor 1:9 1 Cor 10:13 2 Cor 1:18 1 Tes 5:24 2 Tes 3:3 2 Tim 2:13 Evr 11:11 1 Ioan 1:9 ** Exod 20:6 Deut 5:10 Neem 1:5 Dan 9:4

10Dar răsplăteşte* îndată pe cei ce-L urăsc şi-i pierde; nu dă nicio păsuire** celui ce-L urăşte, ci-i răsplăteşte îndată.

* Isa 59:18 Num 1:2 ** Deut 32:35

11De aceea, păzeşte poruncile, legile şi rânduielile pe care ţi le dau azi şi împlineşte-le.

Noi îndemnuri

12Dacă* veţi asculta aceste porunci, dacă le veţi păzi şi împlini, Domnul Dumnezeul tău va ţine faţă de tine legământul** şi îndurarea cu care S-a jurat părinţilor tăi.

* Lev 26:3 Deut 28:1 ** Ps 105:8 Ps 105:9 Luca 1:55 Luca 1:72 Luca 1:73

13El te va iubi*, te va binecuvânta şi te va înmulţi; va** binecuvânta rodul trupului tău şi rodul pământului tău, grâul tău, mustul şi untdelemnul tău, rodul cirezilor tale de vite şi rodul turmelor tale de oi, în ţara pe care a jurat părinţilor tăi că ţi-o va da.

* Ioan 14:21 ** Deut 28:4

14Vei fi binecuvântat mai mult decât toate popoarele şi la tine nu va* fi nici bărbat, nici femeie stearpă, nici vită stearpă în turmele tale.

* Exod 23:26

15Domnul va depărta de tine orice boală; nu-ţi va trimite niciuna din acele molime* rele din Egipt pe care le cunoşti, ci va lovi cu ele pe toţi cei ce te urăsc.

* Exod 9:14 Exod 15:26 Deut 28:27 Deut 28:60

16Să nimiceşti* toate popoarele pe care ţi le va da în mână Domnul Dumnezeul tău, să n-arunci nicio privire** de milă spre ele şi să nu slujeşti dumnezeilor lor, căci aceasta va fi o cursă pentru tine.

* Deut 7:2 ** Deut 13:8 Deut 19:13 Deut 19:21 Deut 25:12  Exod 23:33 Deut 12:30 Jud 8:27 Ps 106:36

17Poate că vei zice în inima ta: ‘Neamurile acestea sunt mai mari la număr decât mine. Cum voi putea să le izgonesc?’

18Să nu* te temi de ele. Adu-ţi** aminte ce a făcut Domnul Dumnezeul tău lui Faraon şi întregului Egipt;

* Deut 31:6 ** Ps 105:5

19adu-ţi aminte de marile încercări* pe care ţi le-au văzut ochii, de minunile şi semnele, de mâna tare şi de braţul întins cu care te-a scos Domnul Dumnezeul tău. Aşa va face Domnul Dumnezeul tău tuturor popoarelor de care te temi.

* Deut 4:34 Deut 29:3

20Domnul Dumnezeul tău va trimite chiar şi viespi* bondăreşti împotriva lor până la deplina nimicire a celor ce vor scăpa şi se vor ascunde de tine.

* Exod 23:28 Ios 24:12

21Să nu te înspăimânţi de ei, căci Domnul Dumnezeul tău este în mijlocul* tău, Dumnezeul cel** mare şi înfricoşat.

* Num 11:20 Num 14:9 Num 14:14 Num 14:42 Num 16:3 Ios 3:10 ** Deut 10:17 Neem 1:5 Neem 4:14 Neem 9:32

22Şi Domnul* Dumnezeul tău va izgoni încetul cu încetul aceste neamuri dinaintea ta: nu le vei putea nimici îndată, ca să nu se înmulţească fiarele câmpului împotriva ta.

* Exod 23:29 Exod 23:30

23Dar Domnul Dumnezeul tău le va da în mâna ta şi le va pune cu totul pe fugă, până vor fi nimicite.

24Pe împăraţii* lor îi va da în mâinile tale şi le vei şterge numele de sub** ceruri; niciunul din aceste popoare nu va putea să stea împotriva ta, până le vei nimici.

* Ios 10:24 Ios 10:25 Ios 10:42 Ios 12:1 ** Exod 17:14 Deut 9:14 Deut 25:19 Deut 29:20  Deut 11:25 Ios 1:5 Ios 10:8 Ios 23:9

25Chipurile cioplite ale dumnezeilor lor să le* ardeţi în foc. Să** nu pofteşti şi să nu iei pentru tine argintul şi aurul de pe ele, ca nu cumva aceste lucruri să ajungă pentru tine o cursă, căci ele sunt o urâciune†† înaintea Domnului Dumnezeului tău.

* Deut 7:5 Exod 32:20 Deut 12:3 1 Cron 14:12 ** Ios 7:1 Ios 7:21  Jud 8:27 †† Deut 17:1

26Să nu aduci niciun lucru urâcios în casa ta, ca să nu fii nimicit cu desăvârşire, tu şi lucrul acela; să-ţi fie groază de el, să-ţi fie scârbă de el, căci este* un lucru blestemat.

* Lev 27:28 Deut 13:17 Ios 6:17 Ios 6:18 Ios 7:1

1 Corinteni, Capitolul 8

Carnea rămasă de la jertfe

1În ce priveşte* lucrurile jertfite idolilor, ştim că toţi avem cunoştinţă**.Dar cunoştinţa îngâmfă, pe când dragostea zideşte.

* Fapte 15:20 Fapte 15:29 1 Cor 10:19 ** Rom 14:14 Rom 14:22  Rom 14:3 Rom 14:10

2Dacă* crede cineva că ştie ceva, încă n-a cunoscut cum trebuie să cunoască.

* 1 Cor 13:8 1 Cor 13:9 1 Cor 13:12 Gal 6:3 1 Tim 6:4

3Dar dacă iubeşte cineva pe Dumnezeu, este* cunoscut de Dumnezeu.

* Exod 33:12 Exod 33:17 Naum 1:7 Mat 7:23 Gal 4:9 2 Tim 2:19

4Deci, cât despre mâncarea lucrurilor jertfite idolilor, ştim că în lume un idol* este tot una cu nimic şi** că nu este decât un singur Dumnezeu.

* Isa 41:24 1 Cor 10:19 ** Deut 4:39 Deut 6:4 Isa 44:8 Marc 12:29 1 Cor 8:6 Efes 4:6 1 Tim 2:5

5Căci chiar dacă ar fi aşa-numiţii* „dumnezei”, fie în cer, fie pe pământ (cum şi sunt în adevăr mulţi „dumnezei” şi mulţi „domni”),

* Ioan 10:34

6totuşi, pentru noi*, nu este decât un singur Dumnezeu: Tatăl, de la** care vin toate lucrurile şi pentru care trăim şi noi, şi un singur Domn: Isus Hristos, prin†† care sunt toate lucrurile şi, prin El, şi noi.

* Mal 2:10 Efes 4:6 ** Fapte 17:28 Rom 11:36  Ioan 13:13 Fapte 2:36 1 Cor 12:3 Efes 4:5 Fil 2:11 †† Ioan 1:3 Col 1:16 Evr 1:2

7Dar nu toţi au cunoştinţa aceasta. Ci unii, fiind obişnuiţi până acum cu idolul, mănâncă un lucru ca fiind jertfit unui idol; şi cugetul lor, care este slab, este întinat*.

* 1 Cor 10:28 1 Cor 10:29 Rom 14:14 Rom 14:23

8Dar nu carnea* ne face pe noi plăcuţi lui Dumnezeu: nu câştigăm nimic dacă mâncăm din ea şi nu pierdem nimic dacă nu mâncăm.

* Rom 14:17

9Luaţi seama* însă ca nu cumva această slobozenie a voastră să ajungă o piatră de poticnire** pentru cei slabi.

* Gal 5:13 ** Rom 14:13 Rom 14:20

10Căci dacă te vede cineva pe tine, care ai cunoştinţă, că şezi la masă într-un templu de idoli, cugetul* lui, care este slab, nu-l va împinge pe el să mănânce din lucrurile jertfite idolilor?

* 1 Cor 10:28 1 Cor 10:32

11Şi astfel, el, care este slab, va pieri din* pricina acestei cunoştinţe a ta; el, fratele pentru care a murit Hristos!

* Rom 14:15 Rom 14:20

12Dacă păcătuiţi astfel* împotriva fraţilor şi le răniţi cugetul lor slab, păcătuiţi împotriva lui Hristos.

* Mat 25:40 Mat 25:45

13De aceea, dacă* o mâncare face pe fratele meu să păcătuiască, nu voi mânca niciodată carne, ca să nu fac pe fratele meu să păcătuiască.

* Rom 14:21 2 Cor 11:29


Current track

Title

Artist

Background