Current track

Title

Artist

Background

Hrană pentru suflet – Marți, 26 mai

Written by on mai 26, 2020

Numeri, Capitolul 36

Măritarea fiicelor moştenitoare

1 Căpeteniile familiei lui* Galaad, fiul lui Machir, fiul lui Manase, dintre familiile fiilor lui Iosif, s-au apropiat şi au vorbit înaintea lui Moise şi înaintea mai-marilor peste casele părinteşti ale copiilor lui Israel.

Num 26:29;

2 Ei au zis: „Domnule, ţie ţi-a poruncit Domnul* să dai copiilor lui Israel ţara ca moştenire prin sorţi. Tu, domnule**, ai primit, de asemenea, poruncă de la Domnul ca moştenirea fratelui nostru Ţelofhad s-o dai fetelor lui.

Num 26:55Num 33:54Ios 17:3; ** Num 27:1Num 27:7Ios 17:3Ios 17:4;

3 Dar, dacă ele se mărită după unul din fiii altei seminţii a copiilor lui Israel, moştenirea lor va fi ştearsă din moştenirea părinţilor noştri şi adăugată la a seminţiei din care vor face parte şi, astfel, moştenirea care ne-a* căzut nouă la sorţi se va micşora.

Lev 25:10;

4 Şi când va veni anul de veselie pentru copiii lui Israel, moştenirea lor va rămâne adăugată la a seminţiei din care vor face parte şi va fi ştearsă astfel din moştenirea seminţiei părinţilor noştri.”

5 Moise a poruncit copiilor lui Israel din partea Domnului şi a zis: „Seminţia fiilor lui Iosif are* dreptate.

Num 27:7;

6 Iată ce porunceşte Domnul cu privire la fetele lui Ţelofhad: să se mărite după cine vor vrea, numai să se mărite* într-o familie din seminţia părinţilor lor.

Num 36:12;

7 Nicio moştenire a copiilor lui Israel să nu treacă de la o seminţie la alta, ci fiecare din copiii lui Israel să se ţină* lipit de moştenirea seminţiei părinţilor lui.

1 Imp 21:3;

8 Şi orice fată* care are o moştenire în seminţiile copiilor lui Israel să se mărite după cineva dintr-o familie din seminţia tatălui ei, pentru ca fiecare din copiii lui Israel să-şi aibă moştenirea părinţilor săi.

1 Cron 23:22;

9 Nicio moştenire să nu treacă de la o seminţie la alta, ci seminţiile copiilor lui Israel să se ţină fiecare de moştenirea sa.”

10 Fetele lui Ţelofhad au făcut întocmai după porunca pe care o dăduse lui Moise Domnul.

11 Mahla*, Tirţa, Hogla, Milca şi Noa, fetele lui Ţelofhad, s-au măritat după fiii unchilor lor;

Num 27:1;

12 s-au măritat în familiile fiilor lui Manase, fiul lui Iosif, şi moştenirea lor a rămas în seminţia familiei tatălui lor.

13 Acestea sunt poruncile şi legile pe care le-a dat Domnul prin Moise copiilor lui Israel în câmpia* Moabului, lângă Iordan, în faţa Ierihonului.

Num 26:3Num 33:50;

1 Corinteni, Capitolul 1

10 Vă îndemn, fraţilor, pentru Numele Domnului nostru Isus Hristos, să* aveţi toţi acelaşi fel de vorbire, să n-aveţi dezbinări între voi, ci să fiţi uniţi în chip desăvârşit într-un gând şi o simţire.

Rom 12:16Rom 15:52 Cor 13:11Fil 2:2Fil 3:161 Pet 3:8;

11 Căci, fraţilor, am aflat despre voi, de la ai Cloei, că între voi sunt certuri.

12 Vreau să spun că fiecare* din voi zice: „Eu sunt al lui Pavel!” „Şi eu al lui Apolo!”** „Şi eu al lui Chifa!”† „Şi eu al lui Hristos!”

1 Cor 3:4; ** Fapte 18:24Fapte 19:11 Cor 16:12; † Ioan 1:42;

13 Hristos* a fost împărţit? Pavel a fost răstignit pentru voi? Sau în numele lui Pavel aţi fost voi botezaţi?

2 Cor 11:4Efes 4:5;

14 Mulţumesc lui Dumnezeu că n-am botezat pe niciunul din voi, afară de Crisp* şi Gaius**,

Fapte 18:8; ** Rom 16:23;

15 pentru ca nimeni să nu poată spune că aţi fost botezaţi în numele meu.

16 Da, am mai botezat şi casa lui Stefana*, încolo, nu ştiu să mai fi botezat pe altcineva.

1 Cor 16:151 Cor 16:17;

Înţelepciunea lumii şi înţelepciunea lui Dumnezeu

17 De fapt, Hristos m-a trimis nu să botez, ci să propovăduiesc Evanghelia: nu* cu înţelepciunea vorbirii, ca nu cumva crucea lui Hristos să fie făcută zadarnică.

1 Cor 2:11 Cor 2:41 Cor 2:132 Pet 1:16;

18 Fiindcă propovăduirea crucii este o nebunie* pentru cei** ce sunt pe calea pierzării, dar pentru noi, care† suntem pe calea mântuirii, este puterea†† lui Dumnezeu.

2 Cor 2:15; ** Fapte 17:181 Cor 2:14; † 1 Cor 15:26; †† Rom 1:161 Cor 1:24;

19 Căci este scris: „Voi prăpădi* înţelepciunea celor înţelepţi şi voi nimici priceperea celor pricepuţi.”

Iov 5:12Iov 5:13Isa 29:14Ier 8:9;

20 Unde* este înţeleptul? Unde este cărturarul? Unde este vorbăreţul veacului acestuia? N-a** prostit Dumnezeu înţelepciunea lumii acesteia?

Isa 33:18; ** Iov 12:17Iov 12:20Iov 12:24Isa 44:25Rom 1:22;

21 Căci* întrucât lumea, cu înţelepciunea ei, n-a cunoscut pe Dumnezeu în înţelepciunea lui Dumnezeu, Dumnezeu a găsit cu cale să mântuiască pe credincioşi prin nebunia propovăduirii crucii.

Mat 11:25Luca 10:21Rom 1:20Rom 1:21Rom 1:28;

22 Iudeii*, într-adevăr, cer minuni, şi grecii caută înţelepciune,

Mat 12:38Mat 16:1Marc 8:11Luca 11:16Ioan 4:48;

23 dar noi propovăduim pe Hristos cel răstignit, care pentru iudei* este o pricină de poticnire, şi pentru neamuri o nebunie**,

Isa 8:14Mat 11:6Mat 13:57Luca 2:34Ioan 6:60Ioan 6:66Rom 9:32Gal 5:111 Pet 2:8; ** 1 Cor 1:181 Cor 2:14;

24 dar pentru cei chemaţi, fie iudei, fie greci, este puterea* şi înţelepciunea** lui Dumnezeu.

Rom 1:4Rom 1:161 Cor 1:18; ** Col 2:3;

25 Căci nebunia lui Dumnezeu este mai înţeleaptă decât oamenii, şi slăbiciunea lui Dumnezeu este mai tare decât oamenii.

26 De pildă, fraţilor, uitaţi-vă la voi, care aţi fost chemaţi: printre voi nu* sunt mulţi înţelepţi în felul lumii, nici mulţi puternici, nici mulţi de neam ales.

Ioan 7:48;

27 Dar Dumnezeu a ales lucrurile* nebune ale lumii, ca să facă de ruşine pe cele înţelepte. Dumnezeu a ales lucrurile slabe ale lumii, ca să facă de ruşine pe cele tari.

Mat 11:25Iac 2:5Ps 8:2;

28 Şi Dumnezeu a ales lucrurile josnice ale lumii şi lucrurile dispreţuite, ba încă lucrurile care* nu sunt, ca** să nimicească pe cele ce sunt,

Rom 4:17; ** 1 Cor 2:6;

29 pentru ca* nimeni să nu se laude înaintea lui Dumnezeu.

Rom 3:27Efes 2:9;

30 Şi voi, prin El, sunteţi în Hristos Isus. El a fost făcut de Dumnezeu pentru noi înţelepciune*, neprihănire**, sfinţire† şi răscumpărare††,

1 Cor 1:24; ** Ier 23:5Ier 23:6Rom 4:252 Cor 5:21Fil 3:9; † Ioan 17:19; †† Efes 1:7;

31 pentru ca, după cum este scris: „Cine* se laudă să se laude în Domnul.”

Ier 9:23Ier 9:242 Cor 10:17;


Reader's opinions

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *