Current track

Title

Artist

Background

Hrană pentru suflet – Miercuri, 10 iunie

Written by on iunie 10, 2020

Deuteronomul, Capitolul 15

Anul de iertare

1La fiecare* şapte ani, să dai iertare.

* Exod 21:2 Exod 23:10 Exod 23:11 Lev 25:2 Lev 25:4 Deut 31:10 Ier 34:14

2Şi iată cum se va face iertarea. Când se va vesti iertarea în cinstea Domnului, orice creditor care va fi împrumutat pe aproapele său să-i ierte împrumutul, să nu silească pe aproapele său şi pe fratele său să-i plătească datoria.

3Vei putea să sileşti pe străin* să-ţi plătească, dar să ierţi ce ai la fratele tău.

* Deut 23:20

4Totuşi la tine să nu fie niciun sărac, căci Domnul te va* binecuvânta în ţara pe care ţi-o va da de moştenire Domnul Dumnezeul tău;

* Deut 28:8

5numai* să asculţi de glasul Domnului Dumnezeului tău, împlinind cu scumpătate toate aceste porunci pe care ţi le dau astăzi.

* Deut 28:1

6Domnul Dumnezeul tău te va binecuvânta, cum ţi-a spus, aşa încât vei da* cu împrumut multor neamuri, dar tu nu vei lua cu împrumut de la ele; tu vei stăpâni** peste multe neamuri, dar ele nu vor stăpâni peste tine.

* Deut 28:12 Deut 28:44 ** Deut 28:13 Prov 22:7

7Dacă va fi la tine vreun sărac dintre fraţii tăi, în vreuna din cetăţile tale, în ţara pe care ţi-o dă Domnul Dumnezeul tău, să nu-ţi* împietreşti inima şi să nu-ţi închizi mâna înaintea fratelui tău celui lipsit.

* 1 Ioan 3:17

8Ci să-i* deschizi mâna şi să-l împrumuţi cu ce-i trebuie, ca să facă faţă nevoilor lui.

* Lev 25:25 Mat 5:42 Luca 6:34 Luca 6:35

9Vezi să nu fii aşa de rău ca să zici în inima ta: ‘Ah, se apropie anul al şaptelea, anul iertării!’ Vezi să n-ai un ochi* fără milă pentru fratele tău cel lipsit şi să nu-i dai. Căci atunci el ar** striga către Domnul împotriva ta şi te-ai face vinovat de un păcat,

* Deut 28:54 Deut 28:56 Prov 23:6 Prov 28:22 Mat 20:15 ** Deut 24:15  Mat 25:41 Mat 25:42

10ci să-i dai, şi să* nu dai cu părere de rău în inimă, căci pentru** aceasta te va binecuvânta Domnul Dumnezeul tău în toate lucrările de care te vei apuca.

* 2 Cor 9:5 2 Cor 9:7 ** Deut 14:29 Deut 24:19 Ps 41:1 Prov 22:9

11Totdeauna vor fi săraci* în ţară, de aceea îţi dau porunca aceasta: ‘Să-ţi deschizi mâna faţă de fratele tău, faţă de sărac şi faţă de cel lipsit din ţara ta.’

* Mat 26:11 Marc 14:7 Ioan 12:8

Slobozirea robilor cumpăraţi

12Dacă* unul din fraţii tăi evrei, bărbat sau femeie, se vinde ţie să-ţi slujească şase ani, în anul al şaptelea să-i dai drumul de la tine şi să fie slobod.

* Exod 21:2 Lev 25:39 Ier 34:14

13Şi când îi vei da drumul ca să se ducă slobod de la tine, să nu-i dai drumul cu mâna goală;

14să-i dai daruri din cireada ta, din aria ta, din teascul tău, din ce vei avea, prin binecuvântarea* Domnului Dumnezeului tău.

* Prov 10:22

15Să-ţi aduci* aminte că şi tu ai fost rob în ţara Egiptului şi că Domnul Dumnezeul tău te-a răscumpărat, de aceea îţi dau astăzi porunca aceasta.

* Deut 5:15 Deut 16:12

16Dacă însă robul tău* îţi va zice: ‘Nu vreau să ies de la tine’, pentru că te iubeşte, pe tine şi casa ta, şi se simte bine la tine,

* Exod 21:5 Exod 21:6

17atunci să iei o sulă şi să-i găureşti urechea de uşă şi să-ţi fie rob pentru totdeauna. Tot aşa să faci şi cu roaba ta.

18Să nu-ţi pară rău când îl vei lăsa să plece slobod de la tine, căci ţi-a slujit şase ani, ceea ce face de două* ori cât simbria unui om tocmit cu plată, şi Domnul Dumnezeul tău te va binecuvânta în tot ce vei face.

* Isa 16:14 Isa 21:16

Sfinţirea întâiului născut din vite

19Să închini Domnului Dumnezeului tău pe orice întâi* născut de parte bărbătească din cireada şi turma ta. Să nu munceşti cu întâiul născut al vacii tale, să nu tunzi pe întâiul născut al oilor tale.

* Exod 13:2 Exod 34:19 Lev 27:26 Num 3:13

20Să-l mănânci în fiecare an, tu şi familia ta, înaintea* Domnului Dumnezeului tău, în locul pe care-l va alege El.

* Deut 12:5-7 Deut 12:17 Deut 14:23 Deut 16:11 Deut 16:14

21Dacă* are vreun cusur, dacă este şchiop sau orb, sau are vreo meteahnă trupească, să nu-l aduci ca jertfă Domnului Dumnezeului tău.

* Lev 22:20 Deut 17:1

22Să-l mănânci în cetăţile tale: cel ce va fi necurat* şi cel ce va fi curat vor putea să-l mănânce amândoi, cum se mănâncă acum căprioara sau cerbul.

* Deut 12:15 Deut 12:22

23Numai* sângele să nu i-l mănânci, ci să-l verşi pe pământ ca apa.

* Deut 12:16 Deut 12:23

1 Corinteni, Capitolul 15

20Dar acum, Hristos* a înviat din morţi, pârga** celor adormiţi.

* 1 Pet 1:3 ** Fapte 26:23 1 Cor 15:23 Col 1:18 Apoc 1:5

21Căci dacă* moartea a venit prin om, tot prin** om a venit şi învierea morţilor.

* Rom 5:12 Rom 5:17 ** Ioan 11:25 Rom 6:23

22Şi după cum toţi mor în Adam, tot aşa, toţi vor învia în Hristos,

23dar fiecare* la rândul cetei lui. Hristos este cel dintâi rod, apoi, la venirea Lui, cei ce sunt ai lui Hristos.

* 1 Cor 15:20 1 Tes 4:15-17

24În urmă, va veni sfârşitul, când El va da Împărăţia* în mâinile lui Dumnezeu Tatăl, după ce va fi nimicit orice domnie, orice stăpânire şi orice putere.

* Dan 7:14 Dan 7:27

25Căci trebuie ca El să împărăţească până* va pune pe toţi vrăjmaşii sub picioarele Sale.

* Ps 110:1 Fapte 2:34 Fapte 2:35 Efes 1:22 Evr 1:13 Evr 10:13

26Vrăjmaşul* cel din urmă care va fi nimicit va fi moartea.

* 2 Tim 1:10 Apoc 20:14

27Dumnezeu, în adevăr, „a* pus totul sub picioarele Lui”. Dar când zice că totul I-a fost supus, se înţelege că afară de Cel ce I-a supus totul.

* Ps 8:6 Mat 28:18 Evr 2:8 1 Pet 3:22

28Şi când* toate lucrurile Îi vor fi supuse, atunci chiar** şi Fiul Se va supune Celui ce I-a supus toate lucrurile, pentru ca Dumnezeu să fie totul în toţi.

* Fil 3:21 ** 1 Cor 3:23 1 Cor 11:3

29Altfel, ce ar face cei ce se botează pentru cei morţi? Dacă nu înviază morţii nicidecum, de ce se mai botează ei pentru cei morţi?

30Şi de ce* suntem noi în primejdie în orice clipă?

* 2 Cor 11:26 Gal 5:11

31În fiecare zi, eu* sunt în primejdie de moarte; atât este de adevărat lucrul acesta, fraţilor, cât este de adevărat că am de ce să mă laud** cu voi în Hristos Isus, Domnul nostru.

* 1 Tes 2:19 ** Rom 8:36 1 Cor 4:9 2 Cor 4:10 2 Cor 4:11 2 Cor 11:23

32Dacă, vorbind în felul oamenilor, m-am* luptat cu fiarele în Efes, care-mi este folosul? Dacă nu înviază morţii, atunci „să** mâncăm şi să bem, căci mâine vom muri”.

* 2 Cor 1:8 ** Ecl 2:24 Isa 22:13 Isa 56:12 Luca 12:19

33Nu vă înşelaţi: „Tovărăşiile* rele strică obiceiurile bune.”

* 1 Cor 5:6

34Veniţi-vă* în fire cum se cuvine şi nu păcătuiţi! Căci** sunt între voi unii care nu cunosc pe Dumnezeu, spre ruşinea voastră o spun.

* Rom 13:11 Efes 5:14 ** 1 Tes 4:5  1 Cor 6:5

Cum vor învia morţii

35Dar va zice cineva: „Cum* înviază morţii? Şi cu ce trup se vor întoarce?”

* Ezec 37:3

36Nebun ce eşti! Ce* semeni tu nu înviază dacă nu moare mai întâi.

* Ioan 12:24

37Şi când semeni, semeni nu trupul care va fi, ci doar un grăunte, cum se întâmplă: fie de grâu, fie de altă sămânţă.

38Apoi, Dumnezeu îi dă un trup, după cum voieşte; şi fiecărei seminţe îi dă un trup al ei.

39Nu orice trup este la fel, ci altul este trupul oamenilor, altul este trupul dobitoacelor, altul este trupul păsărilor, altul al peştilor.

40Tot aşa sunt trupuri cereşti şi trupuri pământeşti, dar alta este strălucirea trupurilor cereşti şi alta a trupurilor pământeşti.

41Alta este strălucirea soarelui, alta strălucirea lunii şi alta este strălucirea stelelor; chiar o stea se deosebeşte în strălucire de altă stea.

42Aşa* este şi învierea morţilor. Trupul este semănat în putrezire şi înviază în neputrezire;

* Dan 12:3 Mat 13:43

43este* semănat în ocară şi înviază în slavă; este semănat în neputinţă şi înviază în putere.

* Fil 3:21

44Este semănat trup firesc şi înviază trup duhovnicesc. Dacă este un trup firesc, este şi un trup duhovnicesc.

45De aceea este scris: „Omul dintâi Adam a fost* făcut un suflet viu.” Al doilea Adam** a fost făcut un duh dătător de viaţă.

* Gen 2:7 ** Rom 5:14  Ioan 5:21 Ioan 6:33 Ioan 6:39 Ioan 6:40 Ioan 6:54 Ioan 6:57 Fil 3:21 Col 3:4

46Dar întâi vine nu ce este duhovnicesc, ci ce este firesc; ce este duhovnicesc vine pe urmă.

47Omul* dintâi este din pământ**, pământesc; omul al doilea este din cer.

* Ioan 3:31 ** Gen 2:7 Gen 3:19  Ioan 3:13 Ioan 3:31

48Cum este cel pământesc, aşa sunt şi cei pământeşti; cum* este Cel ceresc, aşa sunt şi cei cereşti.

* Fil 3:20 Fil 3:21

49Şi după cum* am purtat chipul celui pământesc, tot aşa vom** purta şi chipul Celui ceresc.

* Gen 5:3 ** Rom 8:29 2 Cor 3:18 2 Cor 4:11 Fil 3:21 1 Ioan 3:2

50Ce spun eu, fraţilor, este că nu pot carnea* şi sângele să moştenească Împărăţia lui Dumnezeu, şi că putrezirea nu poate moşteni neputrezirea.

* Mat 16:11 Ioan 3:3 Ioan 3:5

51Iată, vă spun o taină: nu* vom adormi toţi, dar** toţi vom fi schimbaţi,

* 1 Tes 4:15-17 ** Fil 3:21

52într-o clipă, într-o clipeală din ochi, la cea din urmă trâmbiţă. Trâmbiţa* va suna, morţii vor învia nesupuşi putrezirii şi noi vom fi schimbaţi.

* Zah 9:14 Mat 24:31 Ioan 5:25 1 Tes 4:16

53Căci trebuie ca trupul acesta supus putrezirii să se îmbrace în neputrezire şi trupul* acesta muritor să se îmbrace în nemurire.

* 2 Cor 5:4

54Când trupul acesta supus putrezirii se va îmbrăca în neputrezire şi trupul acesta muritor se va îmbrăca în nemurire, atunci se va împlini cuvântul care este scris: „Moartea* a fost înghiţită de biruinţă.

* Isa 25:8 Evr 2:14 Evr 2:15 Apoc 20:14

55Unde îţi este biruinţa, moarte*? Unde îţi este boldul, moarte?”

* Osea 13:14

56Boldul morţii este păcatul şi puterea* păcatului este Legea.

* Rom 4:15 Rom 5:13 Rom 7:5 Rom 7:13

57Dar* mulţumiri fie aduse lui Dumnezeu, care ne dă biruinţa** prin Domnul nostru Isus Hristos!

* Rom 7:25 ** 1 Ioan 5:4 1 Ioan 5:5

58De aceea*, preaiubiţii mei fraţi, fiţi tari, neclintiţi, sporiţi totdeauna în lucrul Domnului, căci ştiţi că** osteneala voastră în Domnul nu este zadarnică.

* 2 Pet 3:14 ** 1 Cor 3:8


Reader's opinions

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *