Current track

Title

Artist

Background

Hrană pentru suflet – Miercuri, 17 iunie

Written by on iunie 17, 2020

Deuteronom 23 Nouă Traducere În Limba Română (NTLR)

Reglementări privind curăţia adunării

23 Nici un om care este castrat prin zdrobire sau tăiere să nu intre în adunarea Domnului.

Bastardul să nu intre în adunarea Domnului, nici chiar cei din a zecea generaţie a lui să nu intre în adunarea Domnului.

Amonitul sau moabitul să nu intre niciodată în adunarea Domnului, nici chiar cei din a zecea generaţie a lor să nu intre în adunarea Domnului, fiindcă nu v-au întâmpinat cu pâine şi cu apă pe drum, la ieşirea voastră din Egipt şi l-au adus împotriva voastră pe Balaam, fiul lui Beor, din Petorul Aram-Naharayimului[a] pentru a vă blestema. Dar Domnul, Dumnezeul vostru, nu a vrut să-l asculte pe Balaam, ci a schimbat blestemul în binecuvântare, pentru că Domnul, Dumnezeul vostru, vă iubeşte. Să nu contribui nici la fericirea lor, nici la bunăstarea lor[b], în toate zilele vieţii tale, pentru totdeauna.

Să nu-l dispreţuieşti pe edomit, căci este rudă cu tine. Să nu-l dispreţuieşti pe egiptean, pentru că ai fost străin în ţara lui. A treia generaţie de copii care li se vor naşte vor putea să intre în adunarea Domnului.

Când veţi înainta cu oştirea împotriva duşmanilor voştri, să vă feriţi de orice lucru rău. 10 Dacă vreunul din voi va fi necurat din cauza unei întâmplări din timpul nopţii, să iasă din tabără şi să rămână acolo. 11 Seara să se spele în apă, iar după asfinţitul soarelui să se reîntoarcă în tabără.

12 Să aveţi un loc în afara taberei şi acolo să ieşiţi. 13 Printre uneltele voastre să aveţi şi o lopată cu care să săpaţi în locul din afara taberei, ca să vă acoperiţi murdăriile. 14 Căci Domnul, Dumnezeul vostru, merge în mijlocul taberei voastre ca să vă ocrotească şi să vi-i dea în mâini pe duşmanii voştri. Prin urmare, tabăra voastră va trebui să fie sfântă, ca El să nu vadă nimic necurat la voi şi să se întoarcă de la voi.

Diferite reglementări

15 Să nu-l daţi înapoi stăpânului său pe sclavul care se va refugia la voi. 16 Să locuiască la voi, în mijlocul vostru, în locul pe care îl veţi alege, în una din cetăţile voastre, acolo unde îi va plăcea. Să nu-l asupriţi.

17 Să nu existe printre femeile din Israel nici o prostituată şi să nu existe printre bărbaţii din Israel nici unul care practică prostituţia.[c]

18 Să nu aduci în Casa Domnului, Dumnezeul tău, câştigul unei prostituate sau al unui sodomit[d], ca împlinire a unui jurământ, căci şi unul şi celălalt sunt o urâciune înaintea Domnului, Dumnezeul tău.

19 Să nu iei dobândă de la cel din poporul tău: nici pentru argint, nici pentru mâncare, pentru nimic care se împrumută cu dobândă. 20 De la străin vei putea lua dobândă, dar de la fratele tău să nu iei, pentru ca Domnul, Dumnezeul tău, să te binecuvânteze în tot ce vei face, în ţara în care vei intra ca s-o stăpâneşti.

21 Dacă vei face un jurământ Domnului, Dumnezeul tău, să nu întârzii să-l împlineşti, fiindcă Domnul, Dumnezeul tău, cu siguranţă te va întreba de el şi vei fi vinovat de păcat. 22 Dacă te vei feri să faci un jurământ, nu vei păcătui. 23 Să păzeşti şi să împlineşti tot ce-ţi va ieşi de pe buze, deoarece jurământul pe care l-ai făcut Domnului, Dumnezeul tău, cu însăşi gura ta, l-ai rostit de bunăvoie.

24 Dacă vei intra în podgoria semenului tău, vei avea voie să mânânci câţi struguri doreşti, până te vei sătura, dar să nu iei şi în coşul tău. 25 Dacă vei intra în holda semenului tău, vei avea voie să culegi cu mâna spice de grâu, dar nu vei avea voie să foloseşti secera în holda lui.

2 Corintieni 6 Nouă Traducere În Limba Română (NTLR)

Lucrând împreună cu Dumnezeu, vă îndemnăm să nu primiţi harul lui Dumnezeu în zadar. Căci El spune:

„La vremea îndurării te-am ascultat
    şi în ziua mântuirii te-am ajutat.“[a]

Iată că acum este vremea îndurării! Iată că acum este ziua mântuirii!

Slujitorii lui Dumnezeu

Nu punem nici un obstacol în calea nimănui, pentru ca slujba noastră să nu fie criticată, ci în toate ne arătăm ca nişte slujitori ai lui Dumnezeu, în îndelungă răbdare, în necazuri, în greutăţi, în strâmtorări, în bătăi, în închisori, în răscoale, în osteneli, în nopţi nedormite, în posturi, în curăţie, în cunoaştere, în răbdare, în bunătate, în Duhul Sfânt, într-o dragoste fără ipocrizie, în Cuvântul adevărului, în puterea lui Dumnezeu, prin armele dreptăţii, în mâna dreaptă şi în mâna stângă, în glorie şi dezonoare, în defăimare şi vorbire de bine. Suntem priviţi ca nişte impostori, deşi suntem adevăraţi; ca nişte necunoscuţi, deşi suntem bine cunoscuţi; ca unii care murim, deşi iată că trăim; ca nişte pedepsiţi, deşi nu suntem omorâţi; 10 ca nişte întristaţi, deşi suntem întotdeauna bucuroşi; ca nişte săraci, deşi îmbogăţim pe mulţi; ca neavând nimic, deşi avem toate lucrurile.

11 Am vorbit deschis faţă de voi, corintienilor, iar inima ne este larg deschisă! 12 Noi nu punem nici un fel de restricţii sentimentelor noastre faţă de voi, dar voi v-aţi oprit sentimentele faţă de noi. 13 Deci, la rândul vostru – vă vorbesc ca unor copii – deschideţi-vă şi voi larg inimile!

Nu vă înjugaţi la un jug nepotrivit!

14 Nu vă înjugaţi la un jug nepotrivit cu cei necredincioşi. Căci ce parteneriat poate fi între dreptate şi fărădelege? Sau ce părtăşie poate fi între lumină şi întuneric? 15 Ce armonie poate fi între Cristos şi Belial[b]? Sau ce parte au în comun cel credincios cu cel necredincios? 16 Ce înţelegere poate fi între Templul lui Dumnezeu şi idoli? Noi suntem Templul Dumnezeului celui Viu, aşa cum a spus Dumnezeu:

„Voi locui în ei, voi umbla printre ei
    şi voi fi Dumnezeul lor,
        iar ei vor fi poporul Meu.“[c]

17 „De aceea, ieşiţi din mijlocul lor,
    separaţi-vă! zice Domnul.
Nu atingeţi nimic necurat,
    iar Eu vă voi primi.“[d]

18 „Eu voi fi Tatăl vostru,
    iar voi veţi fi fiii şi fiicele Mele,
        zice Domnul cel Atotputernic.“[e]


Reader's opinions

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *