Current track

Title

Artist

Background

Hrană pentru suflet – Miercuri, 3 Iunie

Written by on iunie 3, 2020

Deuteronomul, Capitolul 8

Pământul făgăduit şi mulţumirea către Dumnezeu

1* păziţi şi să împliniţi toate poruncile pe care vi le dau astăzi, ca să trăiţi, să vă înmulţiţi şi să intraţi în stăpânirea ţării pe care a jurat Domnul că o va da părinţilor voştri.

* Deut 4:1 Deut 5:32 Deut 5:33 Deut 6:1-3

2Adu-ţi aminte de tot drumul pe care te-a călăuzit* Domnul Dumnezeul tău în timpul acestor patruzeci de ani în pustie, ca să te smerească şi să te încerce**, ca să-ţi cunoască pornirile inimii şi să vadă dacă ai să păzeşti sau nu poruncile Lui.

* Deut 1:3 Deut 2:7 Deut 29:5 Ps 136:16 Amos 2:10 ** Exod 16:4 Deut 13:3  2 Cron 32:31 Ioan 2:25

3Astfel, te-a smerit, te-a lăsat* să suferi de foame şi te-a hrănit** cu mană, pe care nici tu n-o cunoşteai şi nici părinţii tăi n-o cunoscuseră, ca să te înveţe că omul nu trăieşte numai cu pâine, ci cu orice lucru care iese din gura Domnului trăieşte omul.

* Exod 16:2 Exod 16:3 ** Exod 16:12 Exod 16:14 Exod 16:35  Ps 104:29 Mat 4:4 Luca 4:4

4Haina* nu ţi s-a învechit pe tine şi nici nu ţi s-au umflat picioarele în timpul acestor patruzeci de ani.

* Deut 29:5 Neem 9:21

5Recunoaşte* dar în inima ta că Domnul Dumnezeul tău te mustră cum mustră un om pe copilul lui.

* 2 Sam 7:14 Ps 89:32 Prov 3:12 Evr 12:5 Evr 12:6 Apoc 3:19

6Să păzeşti poruncile Domnului Dumnezeului tău, ca* să umbli în căile Lui, şi să te temi de El.

* Deut 5:33

7Căci Domnul Dumnezeul tău are să te ducă într-o ţară* bună, ţară cu pâraie de apă, cu izvoare şi cu lacuri, care ţâşnesc din văi şi munţi;

* Deut 11:10-12

8ţară cu grâu, cu orz, cu vii, cu smochini şi cu rodii; ţară cu măslini şi cu miere;

9ţară unde vei mânca pâine din belşug, unde nu vei duce lipsă de nimic; ţară* ale cărei pietre sunt de fier şi din ai cărei munţi vei scoate aramă.

* Deut 33:25

10Când* vei mânca şi te vei sătura, să binecuvântezi pe Domnul Dumnezeul tău pentru ţara cea bună pe care ţi-a dat-o.

* Deut 6:11 Deut 6:12

11Vezi să nu uiţi pe Domnul Dumnezeul tău, până acolo încât să nu păzeşti poruncile, rânduielile şi legile Lui, pe care ţi le dau azi.

12Când vei mânca* şi te vei sătura, când vei zidi şi vei locui în case frumoase,

* Deut 28:47 Deut 32:15 Prov 30:9 Osea 13:6

13când vei vedea înmulţindu-ţi-se cirezile de boi şi turmele de oi, mărindu-ţi-se argintul şi aurul şi crescându-ţi tot ce ai,

14ia seama să nu ţi se umfle inima* de mândrie şi să nu** uiţi pe Domnul Dumnezeul tău, care te-a scos din ţara Egiptului, din casa robiei,

* 1 Cor 4:7 ** Ps 106:21

15care te-a* dus în acea pustie mare şi grozavă, unde erau şerpi** înfocaţi şi scorpioni, în locuri uscate şi fără apă, care a făcut să-ţi ţâşnească apă din stânca cea mai tare

* Isa 63:12-14 Ier 2:6 ** Num 21:6 Osea 13:5  Num 20:11 Ps 78:15 Ps 114:8

16şi care ţi-a dat să mănânci în pustie mana* aceea necunoscută de părinţii tăi, ca să te smerească şi să te încerce şi să-ţi facă** bine apoi.

* Deut 8:3 Exod 16:15 ** Ier 24:5 Ier 24:6 Evr 12:11

17Vezi să* nu zici în inima ta: ‘Tăria mea şi puterea mâinii mele mi-au câştigat aceste bogăţii.’

* Deut 9:4 1 Cor 4:7

18Ci adu-ţi aminte de Domnul Dumnezeul tău, căci El* îţi va da putere să le câştigi, ca să** întărească legământul încheiat cu părinţii voştri prin jurământ, cum face astăzi.

* Prov 10:22 Osea 2:8 ** Deut 7:8 Deut 7:12

19Dacă vei uita pe Domnul Dumnezeul tău şi vei merge după alţi dumnezei, dacă le vei sluji şi te vei închina înaintea lor, vă* spun hotărât azi că veţi pieri.

* Deut 4:26 Deut 30:18

20Veţi pieri ca* şi neamurile pe care le-a pierdut Domnul dinaintea voastră, pentru că nu veţi asculta glasul Domnului Dumnezeului vostru.

* Dan 9:11 Dan 9:12

1 Corinteni, Capitolul 9

Dreptul lucrătorului creştin

1Nu* sunt eu slobod? Nu** sunt eu apostol? N-am văzut eu pe Isus, Domnul nostru? Nu sunteţi voi lucrul meu în Domnul?

* Fapte 9:11 Fapte 13:2 Fapte 26:7 2 Cor 12:12 Gal 2:7 Gal 2:8 1 Tim 2:7 2 Tim 1:11 ** Fapte 9:3 Fapte 9:17 Fapte 18:9 Fapte 22:14 Fapte 22:18 Fapte 23:11 1 Cor 15:8  1 Cor 3:6 1 Cor 4:15

2Dacă nu sunt apostol pentru alţii, sunt măcar pentru voi; căci voi sunteţi pecetea* apostoliei mele în Domnul.

* 2 Cor 3:2 2 Cor 12:12

3Iată răspunsul meu de apărare împotriva celor ce mă cercetează.

4N-avem* dreptul să mâncăm şi să bem?

* 1 Cor 9:14 1 Tes 2:6 2 Tes 3:9

5N-avem dreptul să ducem cu noi o soră, care să fie nevasta noastră, cum fac ceilalţi apostoli şi fraţii* Domnului, şi Chifa?**

* Mat 13:55 Marc 6:3 Luca 6:15 Gal 1:19 ** Mat 8:14

6Ori numai eu şi Barnaba n-avem* dreptul să nu lucrăm?

* 2 Tes 3:8 2 Tes 3:9

7Cine merge* la război pe cheltuiala sa? Cine sădeşte** o vie şi nu mănâncă din rodul ei? Cine paşte o turmă şi nu mănâncă din laptele turmei?

* 2 Cor 10:4 1 Tim 1:18 1 Tim 6:12 2 Tim 2:3 2 Tim 4:7 ** Deut 20:6 Prov 27:18 1 Cor 3:6-8  Ioan 21:15 1 Pet 5:2

8Lucrurile acestea le spun după felul oamenilor? Nu le spune şi Legea?

9În adevăr, în Legea lui Moise este scris: „Să* nu legi gura boului care treieră grâul!” Pe boi îi are în vedere Dumnezeu aici?

* Deut 25:4 1 Tim 5:18

10Sau vorbeşte El înadins pentru noi? Da, pentru noi a fost scris astfel, căci cine* ară trebuie să are cu nădejde şi cine treieră grâul trebuie să-l treiere cu nădejdea că va avea parte de el.

* 2 Tim 2:6

11Dacă* am semănat printre voi bunurile duhovniceşti, mare lucru este dacă vom secera bunurile voastre vremelnice?

* Rom 15:27 Gal 6:6

12Dacă se bucură alţii de acest drept asupra voastră, nu ni se cade cu mult mai mult nouă? Dar* noi nu ne-am folosit de dreptul acesta, ci răbdăm totul, ca** să nu punem vreo piedică Evangheliei lui Hristos.

* Fapte 20:33 1 Cor 9:15 1 Cor 9:18 2 Cor 11:7 2 Cor 11:9 2 Cor 12:13 1 Tes 2:6 ** 2 Cor 11:12

13Nu* ştiţi că cei ce îndeplinesc slujbele sfinte sunt hrăniţi din lucrurile de la Templu şi că cei ce slujesc altarului au parte de la altar?

* Lev 6:16 Lev 6:26 Lev 7:6 Num 5:9 Num 5:10 Num 18:8-20 Deut 10:9 Deut 18:1

14Tot aşa, Domnul* a rânduit ca** cei ce propovăduiesc Evanghelia să trăiască din Evanghelie.

* Mat 10:10 Luca 10:7 ** Gal 6:6 1 Tim 5:17

Pavel nu s-a folosit de dreptul lui

15Dar eu nu m-am* folosit de niciunul din aceste drepturi. Şi nu vă scriu aceste lucruri ca să cer să se facă aşa cu mine, căci aş vrea** mai bine să mor decât să-mi ia cineva pricina mea de laudă.

* 1 Cor 9:12 Fapte 18:3 Fapte 20:34 1 Cor 4:12 1 Tes 2:9 2 Tes 3:8 ** 2 Cor 11:10

16Dacă vestesc Evanghelia, nu este pentru mine o pricină de laudă, căci trebuie* s-o vestesc; şi vai de mine, dacă nu vestesc Evanghelia!

* Rom 1:14

17Dacă fac lucrul acesta de bunăvoie, am* o răsplată. Chiar dacă-l fac de silă, este o isprăvnicie care mi-a** fost încredinţată.

* 1 Cor 3:8 1 Cor 3:14 ** 1 Cor 4:1 Gal 2:7 Fil 1:17 Col 1:25

18Care este atunci răsplata mea? Este* să vestesc fără plată Evanghelia pe care o vestesc şi să nu** mă folosesc de dreptul meu în Evanghelie.

* 1 Cor 10:33 2 Cor 4:5 2 Cor 11:7 ** 1 Cor 7:31

19Căci, măcar că sunt slobod* faţă de toţi, m-am făcut robul tuturor**, ca să câştig pe cei mai mulţi.

* 1 Cor 9:1 ** Gal 5:13  Mat 18:15 1 Pet 3:1

20Cu iudeii* m-am făcut ca un iudeu, ca să câştig pe iudei; cu cei ce sunt sub Lege m-am făcut ca şi când aş fi fost sub Lege (măcar că nu sunt sub Lege), ca să câştig pe cei ce sunt sub Lege;

* Fapte 16:3 Fapte 18:18 Fapte 21:23

21cu cei ce* sunt fără Lege** m-am făcut ca şi cum aş fi fost fără lege (măcar că nu sunt fără o lege a lui Dumnezeu, ci sunt sub legea lui Hristos), ca să câştig pe cei fără lege.

* Gal 3:2 ** Rom 2:12 Rom 2:14  1 Cor 7:22

22Am fost slab cu cei* slabi, ca să câştig pe cei slabi. M-am făcut tuturor** totul, ca, oricum, să mântuiesc pe unii din ei.

* Rom 1:1 2 Cor 11:29 ** 1 Cor 10:33  Rom 15:14 1 Cor 7:16

23Fac totul pentru Evanghelie, ca să am şi eu parte de ea.

Felul de luptă al lui Pavel

24Nu ştiţi că cei ce aleargă în locul de alergare toţi aleargă, dar numai unul capătă premiul? Alergaţi dar în aşa* fel ca să căpătaţi premiul!

* Gal 2:2 Gal 5:7 Fil 2:16 Fil 3:14 2 Tim 4:7 Evr 12:1

25Toţi cei ce se luptă* la jocurile de obşte se supun la tot felul de înfrânări. Şi ei fac lucrul acesta ca să capete o cunună care se poate veşteji: noi să facem lucrul acesta pentru o cunună care nu se poate veşteji**.

* Efes 6:12 1 Tim 6:12 2 Tim 2:5 2 Tim 4:7 ** 2 Tim 4:8 Iac 1:12 1 Pet 1:4 1 Pet 5:4 Apoc 2:10 Apoc 3:11

26Eu, deci, alerg, dar nu ca şi cum n-aş* şti încotro alerg. Mă lupt cu pumnul, dar nu ca unul care loveşte în vânt.

* 2 Tim 2:5

27Ci* mă port aspru cu trupul meu şi-l ţin în stăpânire**, ca nu cumva, după ce am propovăduit altora, eu însumi să fiu lepădat.

* Rom 8:13 Col 3:5 ** Rom 6:18 Rom 6:19  Ier 6:30 2 Cor 13:5 2 Cor 13:6


Reader's opinions

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *