Current track

Title

Artist

Background

Hrană pentru suflet – Sâmbătă, 13 iunie

Written by on iunie 13, 2020

Deuteronomul, Capitolul 18

Drepturile preoţilor şi leviţilor

1Preoţii, leviţii şi toată seminţia lui Levi să nu aibă* nici parte de moşie, nici moştenire în Israel; să se hrănească din jertfele mistuite de foc** în cinstea Domnului şi din darurile aduse Domnului.

* Num 18:20 Num 26:62 Deut 10:9 ** Num 18:8 Num 18:9 1 Cor 9:13

2Să nu aibă moştenire în mijlocul fraţilor lor: Domnul va fi moştenirea lor, cum le-a spus.

3Iată care va fi dreptul preoţilor de la popor: cei ce vor aduce o jertfă, fie bou, fie miel, să dea* preotului spata, fălcile şi pântecele.

* Lev 7:30-34

4Să-i dai cele dintâi* roade din grâul tău, din mustul tău şi din untdelemnul tău şi pârga din lâna oilor tale,

* Exod 22:29 Num 18:12 Num 18:24

5căci pe el* l-a ales Domnul Dumnezeul tău dintre toate seminţiile, ca să facă** slujba în Numele Domnului, el şi fiii lui, în toate zilele.

* Exod 28:1 Num 3:10 ** Deut 10:8 Deut 17:12

6Când va pleca un levit din una din cetăţile tale, din locul unde locuieşte* el în Israel, ca să se ducă, după deplina dorinţă a sufletului său, în locul pe care-l va alege** Domnul

* Num 35:2 Num 35:3 ** Deut 12:5

7şi va face slujbă în Numele Domnului Dumnezeului tău, ca* toţi fraţii lui leviţi care stau înaintea Domnului,

* 2 Cron 31:2

8va primi ca hrană o parte* la fel cu a lor şi, pe lângă ea, se va bucura şi de veniturile ieşite din vânzarea averii lui părinteşti.

* 2 Cron 31:4 Neem 12:44 Neem 12:47

Ghicirea şi vrăjitoria

9După ce vei intra în ţara pe care ţi-o dă Domnul Dumnezeul tău, să nu te înveţi* să faci după urâciunile neamurilor acelora.

* Lev 18:26 Lev 18:27 Lev 18:30 Deut 12:29-31

10Să nu fie la tine nimeni care să-şi treacă* pe fiul sau pe fiica lui prin foc, nimeni care să aibă meşteşugul** de ghicitor, de cititor în stele, de vestitor al viitorului, de vrăjitor,

* Lev 18:21 Deut 12:31 ** Lev 19:26 Lev 19:31 Lev 20:27 Isa 8:19

11de descântător*, nimeni care să întrebe pe cei ce cheamă duhurile sau dau cu ghiocul, nimeni care să întrebe** pe morţi.

* Lev 20:27 ** 1 Sam 28:7

12Căci oricine face aceste lucruri este o urâciune înaintea Domnului şi din pricina* acestor lucruri va izgoni Domnul Dumnezeul tău pe aceste neamuri dinaintea ta.

* Lev 18:24 Lev 18:25 Deut 9:4

13Tu să te ţii în totul totului tot numai de Domnul Dumnezeul tău.

14Căci neamurile acelea pe care le vei izgoni ascultă de cei ce citesc în stele şi de ghicitori, dar ţie, Domnul Dumnezeul tău nu-ţi îngăduie lucrul acesta.

Un mare proroc

15Domnul Dumnezeul tău îţi va ridica din mijlocul tău, dintre fraţii tăi, un proroc* ca mine: să ascultaţi de el!

* Deut 18:18 Ioan 1:45 Fapte 3:22 Fapte 7:37

16Astfel, el va răspunde la cererea pe care ai făcut-o Domnului Dumnezeului tău la Horeb, în ziua adunării* poporului, când ziceai: ‘Să nu** mai aud glasul Domnului Dumnezeului meu şi să nu mai văd acest foc mare, ca să nu mor.’

* Deut 9:10 ** Exod 20:19 Evr 12:19

17Atunci, Domnul mi-a zis: ‘Ce au zis ei este bine*.

* Deut 5:28

18Le voi ridica din mijlocul fraţilor lor un* proroc ca tine, voi pune** cuvintele Mele în gura lui şi el le va spune tot ce-i voi porunci Eu.

* Deut 18:15 Ioan 1:45 Fapte 3:22 Fapte 7:37 ** Isa 51:16 Ioan 17:8  Ioan 4:25 Ioan 8:28 Ioan 12:49 Ioan 12:50

19Şi dacă cineva* nu va asculta de cuvintele Mele, pe care le va spune el în Numele Meu, Eu îi voi cere socoteală.

* Fapte 3:23

20Dar prorocul* care va avea îndrăzneala să spună în Numele Meu un cuvânt pe care nu-i voi porunci să-l spună sau care va vorbi** în numele altor dumnezei, prorocul acela să fie pedepsit cu moartea.’

* Deut 13:5 Ier 14:14 Ier 14:15 Zah 13:3 ** Deut 13:1 Deut 13:2 Ier 2:8

21Poate că vei zice în inima ta: ‘Cum vom cunoaşte cuvântul pe care nu-l va spune Domnul?’

22Când ceea ce* va spune prorocul acela în Numele Domnului nu va avea loc şi nu se va întâmpla**, va fi un cuvânt pe care nu l-a spus Domnul. Prorocul acela l-a spus din îndrăzneală: să n-ai teamă de el.

* Ier 28:9 ** Deut 13:2  Deut 18:20

2 Corinteni, Capitolul 2

1Am hotărât dar în mine să* nu mă întorc la voi cu întristare.

* 2 Cor 1:23 2 Cor 12:20 2 Cor 12:21 2 Cor 13:10

2Căci, dacă vă întristez, de la cine să mă aştept la bucurie, dacă nu de la cel întristat de mine?

3Şi v-am scris cum v-am scris, ca, la venirea mea, să* n-am întristare din partea celor ce trebuiau să-mi facă bucurie şi sunt** încredinţat, cu privire la voi toţi, că bucuria mea este bucuria voastră a tuturor.

* 2 Cor 12:21 ** 2 Cor 7:16 2 Cor 8:22 Gal 5:10

4V-am scris cu multă mâhnire şi strângere de inimă, cu ochii scăldaţi în lacrimi, nu* ca să vă întristaţi, ci ca să vedeţi dragostea nespus de mare pe care o am faţă de voi.

* 2 Cor 7:8 2 Cor 7:9 2 Cor 7:12

Iertarea celui pedepsit

5Dacă* a fost cineva o pricină de întristare, nu m-a** întristat numai pe mine, ci pe voi toţi; cel puţin în parte, ca să nu spun prea mult.

* 1 Cor 5:1 ** Gal 4:12

6Este destul pentru omul acesta pedeapsa care i-a fost dată de* cei mai mulţi;

* 1 Cor 5:4 1 Cor 5:5 1 Tim 5:20

7aşa că acum* este mai bine să-l iertaţi şi să-l mângâiaţi, ca să nu fie doborât de prea multă mâhnire.

* Gal 1:6

8De aceea, vă rog să vă arătaţi iarăşi dragostea faţă de el,

9căci v-am scris şi cu gândul ca să vă pun la încercare şi să văd dacă sunteţi* ascultători în totul.

* 2 Cor 7:15 2 Cor 10:6

10Dar pe cine iertaţi voi, îl iert şi eu. În adevăr, ce am iertat eu – dacă am iertat ceva – am iertat pentru voi, în faţa lui Hristos,

11ca să nu lăsăm pe Satana să aibă un câştig de la noi, căci nu suntem în neştiinţă despre planurile lui.

12Când am ajuns* la Troa pentru Evanghelia lui Hristos, măcar că mi se deschisese acolo o uşă** în Domnul,

* Fapte 16:8 Fapte 20:6 ** 1 Cor 16:9

13n-am* avut linişte în duhul meu, fiindcă n-am găsit pe fratele meu Tit; de aceea mi-am luat ziua bună de la fraţi şi am plecat în Macedonia.

* 2 Cor 7:5 2 Cor 7:6

Slujba apostolului

14Mulţumiri fie aduse lui Dumnezeu, care ne poartă totdeauna cu carul Lui de biruinţă în Hristos şi care răspândeşte prin noi în orice loc mireasma* cunoştinţei Lui.

* Cant 1:3

15În adevăr, noi suntem înaintea lui Dumnezeu o mireasmă a lui Hristos printre* cei ce sunt pe calea mântuirii şi printre** cei ce sunt pe calea pierzării:

* 1 Cor 1:18 ** 2 Cor 4:3

16pentru aceştia*, o mireasmă de la moarte spre moarte; pentru aceia, o mireasmă de la viaţă spre viaţă. Şi cine** este de ajuns pentru aceste lucruri?

* Luca 2:34 Ioan 9:39 1 Pet 2:7 1 Pet 2:8 ** 1 Cor 15:10 2 Cor 3:5 2 Cor 3:6

17Căci noi nu stricăm* Cuvântul lui Dumnezeu, cum fac cei mai mulţi, ci vorbim cu inimă curată, din partea lui Dumnezeu, înaintea lui Dumnezeu, în Hristos.

* 2 Cor 4:2 2 Cor 11:13 2 Pet 2:3


Reader's opinions

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *