Current track

Title

Artist

Background

Hrană pentru suflet – Sâmbătă, 30 mai

Written by on mai 30, 2020

Deuteronomul, Capitolul 4

Îndemn

1 Acum, Israele, ascultă legile* şi poruncile pe care vă învăţ să le păziţi. Împliniţi-le, pentru ca să trăiţi şi să intraţi în stăpânirea ţării pe care v-o dă Domnul Dumnezeul părinţilor voştri.

Lev 19:37Lev 20:8Lev 22:31Deut 5:1Deut 8:1Ezec 20:11Rom 10:5;

2 Să* n-adăugaţi nimic la cele ce vă poruncesc eu şi să nu scădeţi nimic din ele, ci să păziţi poruncile Domnului Dumnezeului vostru, aşa cum vi le dau eu.

Deut 12:32Ios 1:7Prov 30:6Ecl 12:13Apoc 22:18Apoc 22:19;

3 Aţi văzut cu ochii voştri ce a făcut Domnul cu prilejul faptei lui Baal-Peor*: Domnul Dumnezeul tău a nimicit din mijlocul tău pe toţi aceia care se duseseră după Baal-Peor.

Num 25:4Ios 22:17Ps 106:28Ps 106:29;

4 Iar voi, care v-aţi alipit de Domnul Dumnezeul vostru, sunteţi toţi vii astăzi.

5 Iată, v-am învăţat legi şi porunci, cum mi-a poruncit Domnul Dumnezeul meu, ca să le împliniţi în ţara pe care o veţi lua în stăpânire.

6 Să le păziţi şi să le împliniţi, căci aceasta* va fi înţelepciunea şi priceperea voastră înaintea popoarelor, care vor auzi vorbindu-se de toate aceste legi şi vor zice: ‘Acest neam mare este un popor cu totul înţelept şi priceput!’

Iov 28:28Ps 19:7Ps 111:10Prov 1:7;

7 Care este, în adevăr, neamul* acela aşa de mare încât să fi avut pe dumnezeii** lui aşa de aproape cum avem noi pe Domnul Dumnezeul nostru, ori de câte ori Îl chemăm?

2 Sam 7:23; ** Ps 46:1Ps 145:18Ps 148:14Isa 55:6;

8 Şi care este neamul acela aşa de mare încât să aibă legi şi porunci aşa de drepte cum este toată legea aceasta pe care v-o pun astăzi înainte?

9 Numai ia seama asupra ta şi veghează* cu luare aminte asupra sufletului tău în toate zilele vieţii tale, ca nu** cumva să uiţi lucrurile pe care ţi le-au văzut ochii şi să-ţi iasă din inimă; fă-le† cunoscute copiilor tăi şi copiilor copiilor tăi.

Prov 4:23; ** Prov 3:1Prov 3:3Prov 4:21; † Gen 18:19Deut 6:7Deut 11:19Ps 78:5Ps 78:6Efes 6:4;

10 Adu-ţi aminte de ziua* când te-ai înfăţişat înaintea Domnului Dumnezeului tău, la Horeb, când Domnul mi-a zis: ‘Strânge poporul la Mine! Căci vreau să-i fac să audă cuvintele Mele, ca să înveţe să se teamă de Mine tot timpul cât vor trăi pe pământ şi să înveţe şi pe copiii lor să le păzească.’

Exod 19:9Exod 19:16Exod 20:18Evr 12:18Evr 12:19;

11 Voi v-aţi apropiat şi aţi stat la poalele muntelui. Muntele* era aprins şi flăcările se ridicau până în inima cerului. Era întuneric, nori şi negură deasă.

Exod 19:18Deut 5:23;

12 Şi Domnul* v-a vorbit din mijlocul focului; voi aţi auzit sunetul** cuvintelor Lui, dar n-aţi văzut niciun chip, ci aţi auzit doar† un glas.

Deut 5:4Deut 5:22; ** Deut 4:33Deut 4:36; † Exod 20:221 Imp 19:12;

13 El Şi-a vestit* legământul Său, pe care v-a poruncit să-l păziţi, Cele Zece** Porunci, şi le-a scris pe† două table de piatră.

Deut 9:9Deut 9:11; ** Exod 34:28; † Exod 24:12Exod 31:18;

14 În vremea aceea, Domnul mi-a poruncit* să vă învăţ legi şi porunci, ca să le împliniţi în ţara pe care o veţi lua în stăpânire.

Exod 21:1;

15 Fiindcă n-aţi văzut niciun chip* în ziua când v-a vorbit Domnul din mijlocul focului, la Horeb, vegheaţi** cu luare aminte asupra sufletelor voastre,

Isa 40:18; ** Ios 23:11;

16 ca nu cumva să vă* stricaţi şi să vă faceţi** un chip cioplit sau o înfăţişare a vreunui idol, sau chipul† vreunui om, sau chipul vreunei femei,

Exod 32:7; ** Exod 20:4Exod 20:5Deut 4:23Deut 5:8; † Rom 1:23;

17 sau chipul vreunui dobitoc de pe pământ, sau chipul vreunei păsări care zboară în ceruri,

18 sau chipul vreunui dobitoc care se târăşte pe pământ, sau chipul vreunui peşte care trăieşte în apele de dedesubtul pământului.

19 Veghează asupra sufletului tău, ca nu cumva, ridicându-ţi* ochii spre cer şi văzând soarele, luna şi stelele, toată oştirea** cerurilor, să fii târât să te închini† înaintea lor şi să le slujeşti, căci acestea sunt lucruri pe care Domnul Dumnezeul tău le-a făcut şi le-a împărţit ca să slujească tuturor popoarelor, sub cerul întreg.

Deut 17:3Iov 31:26Iov 31:27; ** Gen 2:12 Imp 17:162 Imp 21:3; † Rom 1:25;

20 Dar pe voi, Domnul v-a luat şi v-a scos* din cuptorul de fier al Egiptului, ca** să-I fiţi un popor pus deoparte, cum sunteţi azi.

1 Imp 8:51Ier 11:4; ** Exod 19:5Deut 9:29Deut 32:9;

21 Şi Domnul S-a mâniat* pe mine din pricina voastră şi a jurat că eu nu voi trece Iordanul şi nu voi intra în ţara aceea bună pe care ţi-o dă ca moştenire Domnul Dumnezeul tău.

Num 20:12Deut 1:37Deut 3:26;

22 Eu* voi muri deci în ţara aceasta de aici, nu** voi trece Iordanul, dar voi îl veţi trece şi veţi stăpâni ţara† aceea bună.

2 Pet 1:13-15; ** Deut 3:27; † Deut 3:25;

23 Vegheaţi asupra voastră, ca* să nu daţi uitării legământul pe care l-a încheiat cu voi Domnul Dumnezeul vostru şi să** nu faceţi vreun chip cioplit, nici vreo înfăţişare oarecare, pe care te-a oprit Domnul Dumnezeul tău s-o faci.

Deut 4:9; ** Deut 4:16Exod 20:4Exod 20:5;

24 Căci Domnul* Dumnezeul tău este un foc mistuitor, un** Dumnezeu gelos.

Exod 24:17Deut 9:3Isa 33:14Evr 12:29; ** Exod 20:5Deut 6:15Isa 42:8;

Pedeapsa pentru închinarea la idoli

25 Când vei avea copii* şi copii din copiii tăi şi vei fi de multă vreme în ţară, dacă vă veţi strica, dacă vă veţi face chipuri cioplite, înfăţişări ale vreunui lucru, dacă veţi face** ce este rău înaintea Domnului Dumnezeului vostru, ca să-L mâniaţi,

Deut 4:16; ** 2 Imp 17:17;

26 iau astăzi martori* împotriva voastră cerul şi pământul că veţi pieri de o moarte repede din ţara pe care o veţi lua în stăpânire dincolo de Iordan şi nu veţi avea zile multe în ea, căci veţi fi nimiciţi de tot.

Deut 30:18Deut 30:19Isa 1:2Mica 6:2;

27 Domnul vă va împrăştia* printre popoare şi nu veţi rămâne decât un mic număr în mijlocul neamurilor unde vă va duce Domnul.

Lev 26:33Deut 28:62Deut 28:64Neem 1:8;

28 Şi acolo* veţi sluji unor dumnezei care sunt o lucrare făcută de mâini omeneşti, de lemn şi de piatră, care nu pot** nici să vadă, nici să audă, nici să mănânce, nici să miroasă.

Deut 28:641 Sam 26:19Ier 16:13; ** Ps 115:4Ps 115:5Ps 135:15Ps 135:16Isa 44:9Isa 46:7;

29 Şi, dacă de acolo* vei căuta pe Domnul Dumnezeul tău, Îl vei găsi, dacă-L vei căuta din toată inima ta şi din tot sufletul tău.

Lev 26:39Lev 26:40Deut 30:1-32 Cron 15:4Neem 1:9Isa 55:6Isa 55:7Ier 29:12-14;

30 Şi după ce ţi se vor întâmpla toate aceste lucruri în strâmtorarea ta, în zilele de* pe urmă, te vei întoarce** la Domnul Dumnezeul tău şi vei asculta glasul Lui,

Gen 49:1Deut 31:29Ier 23:20Osea 3:5; ** Ioel 2:12;

31 căci Domnul Dumnezeul tău* este un Dumnezeu plin de îndurare, care nu te va părăsi şi nu te va nimici; El nu va uita legământul pe care l-a încheiat prin jurământ cu părinţii tăi.

2 Cron 30:9Neem 9:31Ps 116:5Iona 4:2;

Dumnezeul lui Israel mai presus de orice

32 Întreabă* vremurile străvechi, care au fost înaintea ta, din ziua când a făcut Dumnezeu pe om pe pământ, şi cercetează de la o margine** a cerului la cealaltă: a fost vreodată vreo întâmplare aşa de mare şi s-a auzit vreodată aşa ceva?

Iov 8:8; ** Mat 24:31;

33 A fost* vreodată vreun popor care să fi auzit glasul lui Dumnezeu vorbind din mijlocul focului, cum l-ai auzit tu, şi să fi rămas viu?

Exod 24:11Exod 33:20Deut 5:24Deut 5:26;

34 A fost vreodată vreun dumnezeu care să fi căutat să ia un neam din mijlocul altui neam, prin încercări*, semne**, minuni şi lupte, cu mânㆠtare şi braţ†† întins, şi cu minuni*† înfricoşate, cum a făcut cu voi Domnul Dumnezeul vostru, în Egipt şi sub ochii voştri?

Deut 7:19Deut 29:3; ** Exod 7:3; † Exod 13:3; †† Exod 6:6; *† Deut 26:8Deut 34:12;

35 Numai tu ai fost martor la aceste lucruri, ca să cunoşti că numai Domnul este Dumnezeu şi că nu este alt* Dumnezeu afară de El.

Deut 32:391 Sam 2:2Isa 45:5Isa 45:18Isa 45:22Marc 12:29Marc 12:32;

36 Din cer*, te-a făcut să auzi glasul Lui, ca să te înveţe; şi, pe pământ, te-a făcut să vezi focul Lui cel mare şi ai auzit cuvintele Lui din mijlocul focului.

Exod 19:9Exod 19:19Exod 20:18Exod 20:22Exod 24:16Evr 12:18;

37 El a* iubit pe părinţii tăi şi de aceea a ales sămânţa lor după ei; El Însuşi te-a scos** din Egipt, prin puterea Lui cea mare.

Deut 10:15; ** Exod 13:3Exod 13:9Exod 13:14;

38 El* a izgonit dinaintea ta neamuri mai mari la număr şi mai tari decât tine, ca să te ducă în ţara lor şi să ţi-o dea în stăpânire, cum vezi azi.

Deut 7:1Deut 9:1Deut 9:4Deut 9:5;

39 Să ştii dar în ziua aceasta şi pune-ţi în inimă că numai Domnul* este Dumnezeu, sus în cer şi jos pe pământ, şi că nu este alt Dumnezeu afară de El.

Deut 4:35Ios 2:11;

40 Păzeşte* dar legile şi poruncile Lui, pe care ţi le dau azi, ca** să fii fericit, tu şi copiii tăi după tine, şi să ai zile multe în ţara pe care ţi-o dă Domnul Dumnezeul tău pe vecie.”

Lev 22:31; ** Deut 5:16Deut 6:3Deut 6:18Deut 12:25Deut 12:28Deut 22:7Efes 6:3;

Cetăţile de scăpare de la răsăritul Iordanului

41 Atunci, Moise a ales* trei cetăţi dincoace de Iordan, la răsărit,

Num 35:6Num 35:14;

42 pentru ca* să slujească de scăpare ucigaşului care ar fi omorât fără voie pe aproapele lui, fără să-i fi fost vrăjmaş mai dinainte, şi să-şi poată scăpa astfel viaţa, fugind într-una din aceste cetăţi.

Deut 19:4;

43 Aceste cetăţi erau: Beţer*, în pustie, în câmpie, la rubeniţi; Ramot, în Galaad, la gadiţi, şi Golan, în Basan, la manasiţi.

Ios 20:8;

Cele Zece Porunci

44 Aceasta este legea pe care a dat-o Moise copiilor lui Israel.

45 Iată învăţăturile, legile şi poruncile pe care le-a dat Moise copiilor lui Israel, după ieşirea lor din Egipt.

46 Aceasta era dincoace de Iordan, în vale*, faţă în faţă cu Bet-Peor, în ţara lui Sihon, împăratul amoriţilor, care locuia la Hesbon şi care a fost bătut** de Moise şi copiii lui Israel după ieşirea lor din Egipt.

Deut 3:29; ** Num 21:24Deut 1:4;

47 Ei au pus mâna pe ţara lui şi pe ţara lui* Og, împăratul Basanului. Aceşti doi împăraţi ai amoriţilor erau dincoace de Iordan, la răsărit.

Num 21:35Deut 3:3Deut 3:4;

48 Ţinutul lor se întindea de la Aroer*, care este pe malurile pârâului Arnon, până la muntele Sionului, care este** Hermonul,

Deut 2:36Deut 3:12; ** Deut 3:9Ps 133:3;

49 şi cuprindea toată câmpia de dincoace de Iordan, la răsărit, până la marea câmpiei, sub poalele* muntelui Pisga.

Deut 3:17;

1 Corinteni, Capitolul 5

Curvarul din Corint

1 Din toate părţile se spune că între voi este curvie, şi încă o curvie de acelea care nici chiar la* păgâni nu se pomenesc, până acolo că** unul din voi trăieşte cu nevasta† tatălui său.

Efes 5:3; ** Lev 18:8Deut 22:30Deut 27:20; † 2 Cor 7:12;

2 Şi* voi v-aţi fălit! Şi nu v-aţi** mâhnit mai degrabă, pentru ca cel ce a săvârşit fapta aceasta să fi fost dat afară din mijlocul vostru!

1 Cor 4:18; ** 2 Cor 7:72 Cor 7:10;

3 Cât despre mine*, măcar că n-am fost la voi cu trupul, dar fiind de faţă cu duhul, am şi judecat, ca şi când aş fi fost de faţă, pe cel ce a făcut o astfel de faptă.

Col 2:5;

4 În Numele Domnului Isus, voi şi duhul meu, fiind adunaţi laolaltă prin* puterea Domnului nostru Isus,

Mat 16:19Mat 18:18Ioan 20:232 Cor 2:102 Cor 13:32 Cor 13:10;

5 am hotărât ca un astfel de om să* fie dat pe mâna Satanei**, pentru nimicirea cărnii, ca duhul lui să fie mântuit în ziua Domnului Isus.

Iov 2:6Ps 109:61 Tim 1:20; ** Fapte 26:18;

Hristos – Mielul nostru de Paşte

6 Nu vă lăudaţi* bine. Nu ştiţi că puţin** aluat dospeşte toată plămădeala?

1 Cor 5:21 Cor 3:211 Cor 4:19Iac 4:16; ** 1 Cor 15:33Gal 5:92 Tim 2:17;

7 Măturaţi aluatul cel vechi, ca să fiţi o plămădeală nouă, cum şi sunteţi, fără aluat, căci Hristos*, Paştele** noastre, a fost jertfit.

Isa 53:7Ioan 1:291 Cor 15:31 Pet 1:19Apoc 5:6Apoc 5:12; ** Ioan 19:14;

8 Să* prăznuim dar praznicul nu** cu un aluat vechi, nici cu† un aluat de răutate şi viclenie, ci cu azimile curăţiei şi adevărului.

Exod 12:15Exod 13:6; ** Deut 16:3; † Mat 16:6Mat 16:12Marc 8:15Luca 12:1;

Creştinii şi curvarii

9 V-am scris în epistola mea să* n-aveţi nicio legătură cu curvarii.

1 Cor 5:21 Cor 5:72 Cor 6:14Efes 5:112 Tes 3:14;

10 Însă* n-am înţeles cu curvarii lumii** acesteia sau cu cei lacomi de bani sau cu cei hrăpăreţi sau cu cei ce se închină la idoli, fiindcă atunci ar trebui să ieşiţi din† lume.

1 Cor 10:27; ** 1 Cor 1:20; † Ioan 17:151 Ioan 5:19;

11 Ci v-am scris să n-aveţi niciun fel de legături cu* vreunul care, măcar că îşi zice „frate”, totuşi este curvar sau lacom de bani sau închinător la idoli sau defăimător sau beţiv sau hrăpăreţ; cu un astfel de om nu trebuie nici** să mâncaţi.

Mat 18:17Rom 16:172 Tes 3:62 Tes 3:142 Ioan 1:10; ** Gal 2:12;

12 În adevăr, ce am eu să judec pe cei* de afară? Nu este datoria voastră să judecaţi pe cei** dinăuntru?

Marc 4:11Col 4:51 Tes 4:121 Tim 3:7; ** 1 Cor 6:1-4;

13 Cât despre cei de afară, îi judecă Dumnezeu. Daţi afară dar* din mijlocul vostru pe răul acela.

Deut 13:5Deut 17:7Deut 21:21Deut 22:21Deut 22:22Deut 22:24;


Reader's opinions

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *