Current track

Title

Artist

Background

Hrană pentru suflet – Vineri, 5 iunie

Written by on iunie 5, 2020

Deuteronomul, Capitolul 10

Tablele cele noi

1În vremea aceea, Domnul mi-a zis: ‘Taie* două table de piatră ca cele dintâi şi suie-te la Mine, pe munte; fă şi** un chivot de lemn.

* Exod 34:1 Exod 34:2 ** Exod 25:10

2Eu voi scrie pe aceste două table cuvintele care erau scrise pe tablele dintâi, pe care le-ai sfărâmat, şi să le* pui în chivot.’

* Exod 25:16 Exod 25:21

3Am făcut un chivot de lemn de salcâm*, am tăiat** două table de piatră ca cele dintâi şi m-am suit pe munte cu cele două table în mână.

* Exod 25:5 Exod 25:10 Exod 37:1 ** Exod 34:4

4Domnul a scris* pe table ce fusese scris pe cele dintâi, Cele Zece Porunci care vă fuseseră** spuse pe munte, din mijlocul focului, în ziua adunării, şi Domnul mi le-a dat.

* Exod 34:28 ** Exod 20:1  Exod 19:18 Deut 9:10 Deut 18:16

5M-am întors apoi şi m-am coborât* de pe munte, am pus** tablele în chivotul pe care-l făcusem, şi ele au rămas acolo, cum îmi poruncise Domnul.

* Exod 34:29 ** Exod 40:20  1 Imp 8:9

6Copiii lui Israel au plecat din Beerot-Bene-Iaacan* la Mosera. Acolo** a murit Aaron şi a fost îngropat; Eleazar, fiul lui, i-a urmat în slujba preoţiei.

* Num 33:31 ** Num 20:28 Num 33:38

7Apoi, de acolo* au pornit la Gudgoda şi de la Gudgoda la Iotbata, ţară unde sunt pâraie de ape.

* Num 33:32 Num 33:33

8În vremea aceea, Domnul a despărţit* seminţia lui Levi şi i-a poruncit să** ducă chivotul legământului Domnului, să stea înaintea Domnului ca să-I slujească şi să binecuvânteze poporul în Numele†† Lui, lucru pe care l-a făcut până în ziua de azi.

* Num 3:6 Num 4:4 Num 8:14 Num 16:9 ** Num 4:15  Deut 18:5 †† Lev 9:22 Num 6:23 Deut 21:5

9De aceea* Levi n-are nici parte de moşie, nici moştenire cu fraţii lui: Domnul este moştenirea lui, cum i-a spus Domnul Dumnezeul tău.

* Num 18:20 Num 18:24 Deut 18:1 Deut 18:2 Ezec 44:28

10Eu am rămas* pe munte, ca şi mai înainte, patruzeci de zile şi patruzeci de nopţi. Domnul** m-a ascultat şi de data aceasta; Domnul n-a voit să vă nimicească.

* Exod 34:28 Deut 9:18 Deut 9:25 ** Exod 32:14 Exod 32:33 Exod 32:34 Exod 33:17 Deut 9:19

11Domnul mi-a* zis: ‘Scoală-te, du-te şi mergi în fruntea poporului. Să se ducă să ia în stăpânire ţara pe care am jurat părinţilor lor că le-o voi da.’

* Exod 32:34 Exod 33:1

Ce cere Dumnezeu

12Acum, Israele, ce alta cere* de la tine Domnul Dumnezeul tău, decât să te temi** de Domnul Dumnezeul tău, să umbli în toate căile Lui, să iubeşti†† şi să slujeşti Domnului Dumnezeului tău din toată inima ta şi din tot sufletul tău,

* Mica 6:8 ** Deut 6:13  Deut 5:33 †† Deut 6:5 Deut 11:13 Deut 30:16 Deut 30:20 Mat 22:37

13să păzeşti poruncile Domnului şi legile Lui pe care ţi le dau astăzi, ca* să fii fericit?

* Deut 6:24

14Iată, ale Domnului Dumnezeului tău sunt cerurile* şi cerurile cerurilor, pământul** şi tot ce cuprinde el.

* 1 Imp 8:27 Ps 115:16 Ps 148:4 ** Gen 14:19 Exod 19:5 Ps 24:1

15Şi numai de* părinţii tăi S-a alipit Domnul ca să-i iubească; şi după ei, pe sămânţa lor, pe voi v-a ales El dintre toate popoarele, cum vedeţi azi.

* Deut 4:37

16Să vă tăiaţi dar inima* împrejur şi să nu vă mai înţepeniţi gâtul**.

* Lev 26:41 Deut 30:6 Ier 4:4 Rom 2:28 Rom 2:29 Col 2:11 ** Deut 9:6 Deut 9:13

17Căci Domnul Dumnezeul vostru este Dumnezeul* dumnezeilor, Domnul** domnilor, Dumnezeul cel mare, puternic şi înfricoşat, care nu†† caută la faţa oamenilor şi nu primeşte daruri;

* Ios 22:22 Ps 136:2 Dan 2:47 Dan 11:36 ** Apoc 17:14 Apoc 19:16  Deut 7:21 †† 2 Cron 19:7 Iov 34:19 Fapte 10:34 Rom 2:11 Gal 2:6 Efes 6:9 Col 3:25 1 Pet 1:17

18care face dreptate* orfanului şi văduvei, care iubeşte pe străin şi-i dă hrană şi îmbrăcăminte.

* Ps 68:5 Ps 146:9

19* iubiţi pe străin, căci şi voi aţi fost străini în ţara Egiptului.

* Lev 19:33 Lev 19:34

20Să te temi* de Domnul Dumnezeul tău, să-I slujeşti, să te** alipeşti de El şi pe Numele Lui să juri.

* Deut 6:13 Mat 4:10 Luca 4:8 ** Deut 11:22 Deut 13:4  Ps 63:11

21El* este slava ta, El este Dumnezeul tău. El** a făcut în mijlocul tău aceste lucruri mari şi grozave pe care ţi le-au văzut ochii.

* Exod 15:2 Ps 22:3 Ier 17:14 ** 1 Sam 12:24 2 Sam 7:23 Ps 106:21 Ps 106:22

22Părinţii tăi s-au coborât în Egipt în număr* de şaptezeci de inşi; acum Domnul Dumnezeul tău a făcut din tine o mulţime ca** stelele cerului.

* Gen 46:27 Exod 1:5 Fapte 7:14 ** Gen 15:5 Deut 1:10 Deut 28:62

1 Corinteni, Capitolul 11

Ţinuta femeii în adunări

1Călcaţi pe urmele* mele, întrucât şi eu calc pe urmele lui Hristos.

* 1 Cor 4:16 Efes 5:1 Fil 3:17 1 Tes 1:6 2 Tes 3:9

2Vă laud că* în toate privinţele vă aduceţi aminte de mine şi că ţineţi** învăţăturile întocmai cum vi le-am dat.

* 1 Cor 4:17 ** 1 Cor 7:17

3Dar vreau să ştiţi că Hristos* este Capul oricărui bărbat; că bărbatul este capul** femeii şi că Dumnezeu este capul lui Hristos.

* Efes 5:23 ** Gen 3:16 1 Tim 2:11 1 Tim 2:12 1 Pet 3:1 1 Pet 3:5 1 Pet 3:6  Ioan 14:28 1 Cor 3:23 1 Cor 15:27 1 Cor 15:28 Fil 2:7-9

4Orice bărbat care se roagă sau proroceşte* cu capul acoperit îşi necinsteşte Capul său.

* 1 Cor 12:10 1 Cor 12:28 1 Cor 14:1

5Dimpotrivă, orice femeie* care se roagă sau proroceşte cu capul dezvelit îşi necinsteşte capul ei, pentru că este ca una care ar fi rasă**.

* Fapte 21:9 ** Deut 21:12

6Dacă o femeie nu se înveleşte, să se şi tundă! Iar dacă este ruşine* pentru o femeie să fie tunsă ori rasă, să se învelească.

* Num 5:18 Deut 22:5

7Bărbatul nu este dator să-şi acopere capul, pentru că el este* chipul şi slava lui Dumnezeu, pe când femeia este slava bărbatului.

* Gen 1:26 Gen 1:27 Gen 5:1 Gen 9:6

8În adevăr, nu* bărbatul a fost luat din femeie, ci femeia din bărbat,

* Gen 2:21 Gen 2:22

9şi nu* bărbatul a fost făcut pentru femeie, ci femeia pentru bărbat.

* Gen 2:18 Gen 2:21 Gen 2:23

10De aceea, femeia, din pricina îngerilor*, trebuie să** aibă pe cap un semn al stăpânirii ei.

* Gen 24:65 ** Ecl 5:6

11Totuşi*, în Domnul, femeia nu este fără bărbat, nici bărbatul fără femeie.

* Gal 3:28

12Căci dacă femeia este din bărbat, tot aşa şi bărbatul, prin femeie, şi toate* sunt de la Dumnezeu.

* Rom 11:36

13Judecaţi voi singuri: este cuviincios ca o femeie să se roage lui Dumnezeu dezvelită?

14Nu vă învaţă chiar şi firea că este ruşine pentru un bărbat să poarte părul lung,

15pe când pentru o femeie este o podoabă să poarte părul lung? Pentru că părul i-a fost dat ca învelitoare a capului.

16Dacă* iubeşte cineva cearta de vorbe, noi n-avem un astfel de obicei şi nici** Bisericile lui Dumnezeu.

* 1 Tim 6:4 ** 1 Cor 7:17 1 Cor 14:33

Despre Cina Domnului

17Vă dau aceste învăţături, dar nu vă laud, pentru că vă adunaţi laolaltă nu ca să vă faceţi mai buni, ci ca să vă faceţi mai răi.

18Mai întâi de toate, aud* că, atunci când veniţi la adunare, între voi sunt dezbinări. Şi în parte o cred,

* 1 Cor 1:10-12 1 Cor 3:3

19căci trebuie* să fie şi partide între voi, ca** să iasă la lumină cei găsiţi buni.

* Mat 18:7 Luca 17:1 Fapte 20:30 1 Tim 4:1 2 Pet 2:1 2 Pet 2:2 ** Luca 2:35 1 Ioan 2:19 Deut 13:3

20Când vă adunaţi dar în acelaşi loc, nu este cu putinţă să mâncaţi Cina Domnului.

21Fiindcă atunci când staţi la masă, fiecare se grăbeşte să-şi ia cina adusă de el înaintea altuia; aşa că unul este flămând, iar altul* este beat.

* 2 Pet 2:13 Iuda 1:12

22Ce? N-aveţi case pentru ca să mâncaţi şi să beţi acolo? Sau dispreţuiţi Biserica* lui Dumnezeu şi vreţi să faceţi de ruşine** pe cei ce n-au nimic? Ce să vă zic? Să vă laud? În privinţa aceasta nu vă laud.

* 1 Cor 10:32 ** Iac 2:6

23Căci am* primit de la Domnul ce v-am învăţat, şi anume că** Domnul Isus, în noaptea în care a fost vândut, a luat o pâine.

* 1 Cor 15:3 Gal 1:1 Gal 1:11 Gal 1:12 ** Mat 26:26 Marc 14:22 Luca 22:19

24Şi, după ce a mulţumit lui Dumnezeu, a frânt-o şi a zis: „Luaţi, mâncaţi; acesta este trupul Meu care se frânge pentru voi; să faceţi lucrul acesta spre pomenirea Mea.”

25Tot astfel, după cină, a luat paharul şi a zis: „Acest pahar este legământul cel nou în sângele Meu; să faceţi lucrul acesta spre pomenirea Mea, ori de câte ori veţi bea din el.”

26Pentru că, ori de câte ori mâncaţi din pâinea aceasta şi beţi din paharul acesta, vestiţi moartea Domnului până* va veni El.

* Ioan 14:3 Ioan 21:22 Fapte 1:11 1 Cor 4:5 1 Cor 15:23 1 Tes 4:16 2 Tes 1:10 Iuda 1:14 Apoc 1:7

27De aceea*, oricine mănâncă pâinea aceasta sau bea paharul Domnului în chip nevrednic va fi vinovat de trupul şi sângele Domnului.

* Num 9:10 Num 9:13 Ioan 6:51 Ioan 6:63 Ioan 6:64 Ioan 13:27 1 Cor 10:21

28Fiecare* să se cerceteze dar pe sine însuşi şi aşa să mănânce din pâinea aceasta şi să bea din paharul acesta.

* 2 Cor 13:5 Gal 6:4

29Căci cine mănâncă şi bea îşi mănâncă şi bea osânda lui însuşi, dacă nu deosebeşte trupul Domnului.

30Din pricina aceasta sunt între voi mulţi neputincioşi şi bolnavi şi nu puţini dorm.

31Dacă* ne-am judeca singuri, n-am fi judecaţi.

* Ps 32:5 1 Ioan 1:9

32Dar când suntem judecaţi, suntem* pedepsiţi de Domnul, ca să nu fim osândiţi odată cu lumea.

* Ps 94:12 Ps 94:13 Evr 12:5-11

33Astfel, fraţii mei, când vă adunaţi să mâncaţi, aşteptaţi-vă unii pe alţii.

34Dacă-i este foame* cuiva, să mănânce acasă**, pentru ca să nu vă adunaţi spre osândă.Celelalte lucruri le voi rândui când voi†† veni.

* 1 Cor 11:21 ** 1 Cor 11:22  1 Cor 7:17 Tit 1:5 †† 1 Cor 4:19


Reader's opinions

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *