Current track

Title

Artist

Background

Misterul împietririi evreilor | De ce este atât de greu pentru evrei să creadă în Isus?

Written by on mai 23, 2021

Misterul împietririi este ceva ce vine de la Dumnezeu. Simplu spus, asta înseamnă că: Dumnezeu a lăsat un fel de orbire, numită de asemenea și împietrire, la majoritatea poporului evreu pe perioada în care Evanghelia este proclamată în lume. La sfârșitul vremurilor, El Însuși le va deschide evreilor ochii la ceea ce este Isus cu adevărat și tot Israelul va fi mântuit. Aceasta necesită o explicație mai detaliată.

În Romani 10, Pavel scrie:

„Dacă mărturisești deci cu gura ta pe Isus ca Domn și dacă crezi în inima ta că Dumnezeu L-a înviat din morți, vei fi mântuit. Căci prin credința din inima se capătă neprihănirea, și prin mărturisirea cu gura se ajunge la mântuire, după cum zice Scriptura: Oricine crede în El nu va fi dat de rușine. În adevăr, nu este nicio deosebire între iudeu și grec; căci toți au același Domn, care este bogat în îndurare pentru toți cei ce-L cheamă. Fiindcă oricine va chema Numele Domnului va fi mântuit.” (Romani 10:9-13) Apoi, Pavel spune următoarele despre Israel în versetul 16: „Dar nu toți au ascultat de Evanghelie. Căci Isaia zice: `Doamne, cine a crezut propovăduirea noastră?`”

Începând cu versetul 18, Pavel descrie că Evanghelia este dusă pe întregul pământ, dar că Israelul rămâne în neascultare:

„Dar eu întreb: N-au auzit ei? Ba da; căci glasul lor a răsunat prin tot pământul, și cuvintele lor au ajuns până la marginile lumii. Dar întreb iarăși: N-a știut Israel lucrul acesta? Ba da; căci Moise, cel dintâi, zice: `Vă voi întărâta la pizmă prin ceea ce nu este neam, vă voi ațâța mânia printr-un neam fără pricepere.` Și Isaia merge cu îndrăzneală până acolo că zice: `Am fost găsit de cei ce nu Mă căutau; M-au făcut cunoscut celor ce nu întrebau de Mine`; Pe când, despre Israel zice: `Toată ziua Mi-am întins mâinile spre un norod răzvrătit și împotrivitor la vorbă.`”

Aici Pavel se referă la Isaia 65, pasaj în care DOMNUL Dumnezeu își avertizează poporul Israel legat de fărădelegile și idolatria lor. Atunci când citim acest pasaj, acesta pare o scurtă rememorare a evreilor, celor care cred în Isus, care sunt mântuiți. Marea majoritate a poporului evreu care nu a chemat numele Domnului Isus avea să fie pierdută. Astfel, a fost întotdeauna interpretat în istorie. Poporul lui Israel este în mare parte orb pentru Isus și creștinii din națiuni au devenit noul popor al lui Dumnezeu. Citeste mai mult