Current track

Title

Artist

Background

Urmează exemplul lui Isus pentru a fi împlinit

Written by on martie 19, 2021

Acum dorim să învăţăm cât de important este să urmăm exemplul Domnului Isus pentru a fi împliniţi. În Efeseni 5:1-2 citim:

„Urmaţi dar, pilda lui Dumnezeu ca nişte copii preaiubiţi. Trăiţi în dragoste, după cum şi Hristos ne-a iubit, şi S-a dat pe Sine pentru noi „ca un prinos şi ca o jertfă de bun miros» lui Dumnezeu.“

Iată ce frumos exemplu avem în Domnul Isus – să trăim în dragoste. Să trăim în aşa fel încât să arătăm că înţelegem dragostea Domnului nostru Isus Hristos, care S-a dat pentru noi. Iată ce înseamnă a zidi relaţii – înseamnă a te dărui şi a trăi în dragoste indiferent ce îţi oferă celălalt. Tu eşti împlinit pentru că eşti un copil iubit al lui Dumnezeu şi vrei să urmezi pilda lui Dumnezeu. Acum doreşti să trăieşti nu în necurăţie, în lăcomie sau în altceva, ci în dragoste. Ţi-ai dăruit viaţa lui Dumnezeu şi vrei să trăieşti după exemplul lui Isus.

Filipeni 2:4, care este versetul de memorat al acestui capitol, spune:

„Fiecare din voi să se uite nu numai la foloasele lui, ci şi la foloasele altora.“

Cum se poate realiza aceasta? Având gândul care era în Hristos, de a urma exemplul pe care ni l-a dat El, de-a ne dărui în dragostea noastră. Domnul Isus a părăsit cerul şi „cu toate că avea chipul lui Dumnezeu, totuşi n-a crezut ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu, ci S-a dezbrăcat pe Sine Însuşi şi a luat un chip de rob, făcându-Se asemenea oamenilor“ (v. 6-7).

Iată ce model desăvârşit! Isus Hristos a renunţat la drepturile Lui şi a luat chip de rob. Nu s-a folosit de poziţia Lui, ci „S-a smerit şi S-a făcut ascultător până la moarte, şi încă moarte de cruce“ (v. 8). Acesta a fost scopul venirii Lui pe pământ, şi anume, să ne răscumpere, să ne dea o viaţă nouă şi o direcţie în viaţă. Urmându-I exemplul jertfitor, noi ne gândim şi la foloasele altora, nu numai la ale noastre şi astfel ne găsim împlinirea în Isus Hristos, Domnul nostru.

Când copiii noştri devin adolescenţi, vedem manifestată în viaţa lor exact starea aceasta de egoism – se gândesc numai la ei! De fapt, de multe ori, ei sunt foarte preocupaţi de ei înşişi pentru că se maturizează mai repede fizic decât emoţional şi doresc să se bucure de atenţia totală a părinţilor şi a prietenilor. Dacă nu reuşesc să se bucure de atenţia altora sunt în stare să facă orice, chiar acţiuni nechibzuite, pentru a se bucura de atenţia necesară. Nu se gândesc la foloasele celor din jur, nu se gândesc să-şi respecte părinţii. Frământările şi căutările din perioada adolescenţei sunt normale şi noi trebuie să-i ajutăm pe adolescenţi să-şi găsească identitatea în Dumnezeu şi nu în ceilalţi tineri, care sunt ca ei. De ce? Pentru că atunci când cineva caută să fie la fel ca ceilalţi, persoana respectivă nu mai are dorinţa de-a fi plăcută lui Dumnezeu, ci este preocupată să placă celor din jur. Această atitudine poate afecta relaţia părinţi-copii.

citeste mai mult: https://moldovacrestina.md/urmeaza-exemplul-lui-isus/#utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=urmeaza-exemplul-lui-isus